Finansai (4)

2477 dokumentai
Įmonės bankroto prognozavimas
Įvadas. Įmonės bankroto esmė ir požymiai. Įmonės bankroto samprata. Požymiai, rodantys bankroto tikimybę. Įmonės bankroto veiksnių ir priemonių jam išvengti analizė. Uab „Is“ bankroto prognozavimo vertinimas. Uab „IS“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 03 26
Įmonės mokumo būklės analizė
8,7( 3 atsiliepimai )
Finansinės analizės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokumo būklės teorinė analizė. Likvidumas ir jo įtaka įmonės mokumo būklei. Mokumo rūšys. Ilgalaikiai ...
Finansų referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 07 31
Uab „Linas Agro Group“ finansinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „Linas agro group“Apibūdinimas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Ab „ linas agro group “ pelno (nuostolio) analizė. Rodikių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 02 04
Lietuvos valstybės biudžetas referatas
Valstybės biudžetas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Unitarinės valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Lietuvos respublikos biudžeto sandara ir ...
Finansų referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 07 31
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 05 20
Įsipareigojimų valdymo analizė
Įvadas. Turto ir įsipareigojimų valdymo sąvoka. Turto ir įsipareigojimų modelių valdymo raida. Įmonės įsipareigojimų apskaita ir įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Įmonės įsipareigojimai darbuotojams ir biudžetui. Išvados. ...
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 10 22
Pagrindinės sąskaitų korespondencijos
Pagrindinės sąskaitų korespondencijos. Pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Atsargų, produkcijos ir biologinio turto apskaita. Skolų įmonei apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 05 15
AB „SNAIGĖ“ finansų valdymas
Įvadas. Įmonės AB ‘snaigė” veiklos aprašymas. Bendra informacija apie įmonę AB ,,SNAIGĖ”. AB ,,snaigė“ veikla. AB ,,snaigė” apskaitos politika ir jos įtaka finansiniams rezultatams. AB ,,SNAIGĖ“ prognozuojama 2017 m. Pelno ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 puslapiai
2017 03 22
Įmonės finansavimo šaltinių analizė
Finansavimo samprata. Įmonės finansavimo šaltinių samprata. Finansavimo šaltinių rūšys. Vidiniai ir išoriniai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Įmonės finansinių išteklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 09 14
AB ,,Vilniaus baldai" finansinė analizė kursinis darbas
9,3( 3 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės AB ,,vilniaus baldai’’ charakteristika. AB ,,vilniaus baldai’’ finansinės būklės analizė. Įmonės vertikali balanso analizė. Įmonės vertikali pelno (nuostolių) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 11 06
Lietuvos socialinio draudimo sistema ir problemos
Įvadas. Socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Socialinio draudimo esmė, rūšys. Lietuvos socialinio draudimo raida. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Nedarbo socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 12 29
Finansinis planas
Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojami finansavimo šaltiniai.
Finansų konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 03 09
Įmonės pelningumo rodiklių skaičiavimas, klasifikavimas ir analizė
Įžanga. Skyrius (pelningumo rodiklių skaičiavimas). Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas (ROA). Nuosavybės grąža (ROE). Skyrius (pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas). Pelningumo rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 10 22
Įmonės veiklos analizė kursinis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 02 08
Komercinių bankų lyginamoji analizė
Santrauka. Abstract. Įvadas. Teoriniai bankų kredito rizikos valdymo aspektai. Bankų kredito rizikos samprata. Bankų kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai ir metodai. Kredito rizikos valdymas Lietuvoje. Lietuvos ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2015 11 27
Turto panaudojimo efektyvumas
Santrauka. Summary. Svarbių terminų žodynėlis. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Turto esmė apskaitoje. Turto ekonominė reikšmė. Turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto analizė ir valdymas. Ilgalaikio turto sudėtis. Ilgalaikio ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2014 05 30
Atsiskaitymų (skolų) valdymas įmonėje
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Atsiskaitymo būdai. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Atsiskaitomieji dokumentai. Akredityvas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2015 04 28
Finansinė analizė (2)
Įvadas. Finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2016 11 13
Finansinis vertinimas ir prognozavimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės ab „Vilniaus degtinė“ vykdoma veikla. Įmonės veikla. Įmonės taikoma apskaitos politika. Makroekonominės aplinkos analizė. Įmonės veiklos rodiklių prognozė ir analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2015 01 08
Finansinių rodiklių analizė ir prognozė
Įvadas. AB “Pieno žvaigždės”. Finansinių rodiklių analizė. Balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Finansinių rodiklių prognozavimas ir analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 12
Teo finansinė analizė
Įvadas. Įmonių grupės „teo. Lt“ veikla. Horizontali ir vertikali bendrųjų pajamų ataskaitos analizė. Horizontali ir vertikali balanso ataskaitos analizė. Įmonių grupės teo. Lt pelningumo rodiklių analizė. Įmonių grupės TEO. LT ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 03 18
Finansinė analizė AB „Vilniaus baldai“
Paveiklsų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. AB „Vilniaus baldai“ ir jos atstovaujamos šakos apibūdinimas. AB „Vilniaus baldai“ finansinių ataskaitų horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos 2015 – 2017 m. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2018 05 15
Įmonės finansinė būklė ir analizė Impuls
Įvadas. Įmonės finansų valdymo proceso organizavimas. Veiklos apibūdinimas. Įmonės apskaitos politika. Teisės aktai reglamentojantys apskaitos politiką. Finansų/buhalterijos skyriaus funkcijos ir uždaviniai. Finansų analitiko ir bvyr. ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2014 03 20
Optimalaus investicinio portfelio sudarymas
Įvadas. Investicinis portfelis. Investiciniai portfeliai kas tai? Investicinio portfelio rizika. Investicinio portfelio diversifikavimas. Investicinio portfelio sudarymas. Investicinio portfelio formavimas. Investicinio portfelio sudarymas. H. ...
Finansų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 12 13
Praktikos ataskaita: UAB „DPD Lietuva“ - finansų skyriuje
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės korporatyvinė filosofija. Įmonės valdymas. Produktai ir paslaugos. Finansų valdymas "DPD Lietuva" įmonėje. UAB "DPD Lietuva" mokumo ir likvidumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Likvidumo ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2017 05 05
UAB „x“ įmonės finansinės būklės rezultatų analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu. Finansinių rezultatų analizės samprata. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai. UAB „X“ įmonės finansinių rezultatų analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 14
Veiklos efektyvumo analizė Ab „Vilniaus baldai“
Santrauka. Įvadas. Ab „Vilniaus baldai“ veiklos informacijos šaltinių apžvalga. Veiklos efektyvumo analizė. Efektyvumo sąvokos aiškinimas. Turto ir sąnaudų efektyvumo rodikliai. Finansinis ir veiklos ciklas. Ab „Vilniaus baldai“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 09 15
Investicinis portfelis kursinis darbas
Investicinio portfelio sudarymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Investicinio portfelio teorijos sąvokos ir apibrėžimai akcija. Privilegijuotosios vardinės akcijos PrVA. Paprastosios vardinės akcijos PVA. Balsavimo teisė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 11 09
AB „Snaigė“ įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Ab ,,snaigė” įmonės veiklos finansinė analizė 2010-2012 m. AB ,,SNAIGĖ” finansinių dokumentų vertikali – horizontali analizė 2010 - 2012 m. AB ,,SNAIGĖ” pelno (nuostolių) vertikali analizė ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 04 27
Apranga finansų analizė
I. Įvadas. Akcinės pardavimų bendrovės “apranga” aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Tiekėjai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 41 puslapis
2013 05 22
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema