Finansai (4)

2683 dokumentai
Įmonės mokumo būklės analizė
8,7( 3 atsiliepimai )
Finansinės analizės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokumo būklės teorinė analizė. Likvidumas ir jo įtaka įmonės mokumo būklei. Mokumo rūšys. Ilgalaikiai ...
Finansų referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 07 31
Praktikos ataskaita: UAB „DPD Lietuva“ - finansų skyriuje
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės korporatyvinė filosofija. Įmonės valdymas. Produktai ir paslaugos. Finansų valdymas "DPD Lietuva" įmonėje. UAB "DPD Lietuva" mokumo ir likvidumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Likvidumo ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2017 05 05
UAB „x“ įmonės finansinės būklės rezultatų analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu. Finansinių rezultatų analizės samprata. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai. UAB „X“ įmonės finansinių rezultatų analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 14
Finansinių ataskaitų analizė įmonėje
Įvadas. Veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio)ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 03 31
Kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas Ab „Vilniaus baldai“
Įvadas. AB „Vilniaus Baldai“ charakteristika. AB „ Vilnius baldai“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo tendencijų analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė. AB „ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 02 18
Įmonės veiklos vertikali ir horizontali analizė
Įvadas. Aprašymas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Aprašymas. Santykinių rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 02 26
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 05 20
Darbo užmokesčio apskaita UAB „RASA“
Įvadas. Uab „Rasa„ veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita teoriniu aspektu. Darbo užmokesčio samprata ir struktūra. Darbo užmokestį ir jo dydį sąlygojantys veiksniai. Darbo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 04 15
Finansų rinkos ir jose veikiančios institucijos
Finansų rinkos ir jose veikiančios institucijos. Įvadas. Finansų samprata. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslai ir funkcijos. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymas lietuvoje. Finansų rinkos. Finansų rinkų samprata ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 19
Įmonės veiklos analizė kursinis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 02 08
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės Panevėžio statybos trestas
Įvadas. I dalis. Įmonės pristatymas. Ab „panevėžio statybos trestas“ darbuotojai. Ab „panevėžio statybos trestas“ produktas ir jo charakteristika. Ab „panevėžio statybos trestas“ vartotojai ir konkurentai. Užimama rinkos dalis. ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2013 04 16
Įsipareigojimų valdymo analizė
Įvadas. Turto ir įsipareigojimų valdymo sąvoka. Turto ir įsipareigojimų modelių valdymo raida. Įmonės įsipareigojimų apskaita ir įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Įmonės įsipareigojimai darbuotojams ir biudžetui. Išvados. ...
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 10 22
Pridėtinės vertės mokesčio PVM apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų skirstymas. Finansinės skolos. Prekybos skolos. Atidėjiniai. Praktinė dalis. Įmonė ,,Dviratukas”. Uab ,,Dviratukas“ balansas gruodžio 1 ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2016 02 29
Uab „Linas Agro Group“ finansinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „Linas agro group“Apibūdinimas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Ab „ linas agro group “ pelno (nuostolio) analizė. Rodikių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 02 04
AB ,,Vilniaus baldai" finansinė analizė kursinis darbas
9,3( 3 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės AB ,,vilniaus baldai’’ charakteristika. AB ,,vilniaus baldai’’ finansinės būklės analizė. Įmonės vertikali balanso analizė. Įmonės vertikali pelno (nuostolių) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 11 06
AB „SNAIGĖ“ finansų valdymas
Įvadas. Įmonės AB ‘snaigė” veiklos aprašymas. Bendra informacija apie įmonę AB ,,SNAIGĖ”. AB ,,snaigė“ veikla. AB ,,snaigė” apskaitos politika ir jos įtaka finansiniams rezultatams. AB ,,SNAIGĖ“ prognozuojama 2017 m. Pelno ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 puslapiai
2017 03 22
Lietuvos valstybės biudžetas referatas
Valstybės biudžetas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Unitarinės valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Lietuvos respublikos biudžeto sandara ir ...
Finansų referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 07 31
Pagrindiniai įmonių mokami mokesčiai
8,5( 2 atsiliepimai )
Pagrindiniai įmonių mokami mokesčiai. Pagrindiniai raktiniai žodžiai įmonė , mokesčiai , tarifai. Pagrindiniai įmonių mokami mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 04 28
Įmonės bankroto prognozavimas
Įvadas. Įmonės bankroto esmė ir požymiai. Įmonės bankroto samprata. Požymiai, rodantys bankroto tikimybę. Įmonės bankroto veiksnių ir priemonių jam išvengti analizė. Uab „Is“ bankroto prognozavimo vertinimas. Uab „IS“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 03 26
Vertybinių popierių biržos nasdaq omx Vilnius veikla
Vertybinių popierių biržos nasdaq OMX Vilnius veikla. Įvadas. Vertybinių popierių biržos nasdaq omx vilnius rinka. Prekyba vertybiniais popieriais. Vertybinių popierių biržos nasdaq omx vilnius listingavimas. Išvados. Literatūra.
Finansų projektai, Projektas, 11 puslapių
2013 07 30
Atsiskaitymų (skolų) valdymas įmonėje
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Atsiskaitymo būdai. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Atsiskaitomieji dokumentai. Akredityvas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2015 04 28
Įmonės pelningumo rodiklių skaičiavimas, klasifikavimas ir analizė
Įžanga. Skyrius (pelningumo rodiklių skaičiavimas). Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas (ROA). Nuosavybės grąža (ROE). Skyrius (pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas). Pelningumo rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 10 22
Komercinių bankų lyginamoji analizė
Santrauka. Abstract. Įvadas. Teoriniai bankų kredito rizikos valdymo aspektai. Bankų kredito rizikos samprata. Bankų kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai ir metodai. Kredito rizikos valdymas Lietuvoje. Lietuvos ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2015 11 27
Įmonės apskaitos organizavimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Nuosavas kapitalas ir jo apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Finansinė atskaitomybė. Įmonės bendra charakteristika. ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2015 04 08
Lietuvos socialinio draudimo sistema ir problemos
Įvadas. Socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Socialinio draudimo esmė, rūšys. Lietuvos socialinio draudimo raida. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Nedarbo socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 12 29
Investicinis portfelis kursinis darbas
Investicinio portfelio sudarymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Investicinio portfelio teorijos sąvokos ir apibrėžimai akcija. Privilegijuotosios vardinės akcijos PrVA. Paprastosios vardinės akcijos PVA. Balsavimo teisė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 11 09
Baigiamosios praktikos ataskaita: UAB „Medis“
UAB „ medis “. Įmonės pagrindiniai duomenys. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto , nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika. Ilgalaikis finansinis turtas. UAB „ Medis “ ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 07
Elektroninė valdžia ir elektroninės valdžios paslaugos
Įvadas. Elektroninės valdžios samprata ir elektroninės paslaugos. Elektroninės valdžios privalumai ir trūkumai. Privalumai. Trūkumai. Elektroninė valdžia lietuvoje. Elektroninės valdžios tobulinimo kryptys. Išvados. Literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 02 17
Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas
Įvadas. Ab “Pieno žvaigždės”. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 09 16
Finansinių rodiklių analizė ir prognozė
Įvadas. AB “Pieno žvaigždės”. Finansinių rodiklių analizė. Balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Finansinių rodiklių prognozavimas ir analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 12
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo