Finansai (5)

2477 dokumentai
Debitorinės skolos
Santrauka. Įvadas. Debitoriniai įsiskolinimai ir jų valdymo esmė. Verslo partnerių atranka ir jų mokumo įvertinimas. Įmonės skolų administravimo politika. Pirkėjų skolų sutarčių sudarymas. Sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonės. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 25
Elektroninė valdžia ir elektroninės valdžios paslaugos
Įvadas. Elektroninės valdžios samprata ir elektroninės paslaugos. Elektroninės valdžios privalumai ir trūkumai. Privalumai. Trūkumai. Elektroninė valdžia lietuvoje. Elektroninės valdžios tobulinimo kryptys. Išvados. Literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 02 17
Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas
Įvadas. Ab “Pieno žvaigždės”. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 09 16
Verslo etikos kodeksas x institucijoje
Įvadas. Uab „X“ įmonės etikos kodeksas. Dalykiniai etiketo reikalavimai Uab „X“ įmonėje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 06 02
AB ,,VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ veiklos ekonominis vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninės“ aplinka. Pieno produktų rinka. Trumpa įmonės charakteristika. AB ,,Vilkyškių pieninės“ ištekliai ir jų vertinimas. Gamybiniai ištekliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 05 17
Finansiniai tarpininkai ir jų funkcijos
Įvadas. Finansinis tarpininkavimas. Finansinių tarpininkų vaidmuo ir funkcijos. Finansinių tarpininkų klasifikavimas. Išvados. Literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 07 11
Ilgalaikio mokumo analizė
Įvadas. Darbo objekto ir tyrimų metodikos apžvalga. Ilgalaikio mokumo analizė. Mokumo reikšmė. Ilgalaikio mokumo rodikliu klasifikavimas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Ab „agro group“ ilgalaikio mokumo analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 05 30
Įmonės apskaitos organizavimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Nuosavas kapitalas ir jo apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Finansinė atskaitomybė. Įmonės bendra charakteristika. ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2015 04 08
Teo finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė
Apie ab teo įmonę. Horizontalioji analizė. Horizontali AB TEO balanso analizė. Horizontali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali AB TEO balanso analizė. Vertikali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 05 10
AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto analizė ir valdymas
Įvadas. Trumpalaikio turto rūšių teorinė analizė. Trumpalaikio turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto valdymas. AB “Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto analizė. AB ,,Rokiškio sūris’’ veiklos apibūdinimas. AB „Rokiškio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 06
AB Lietuvos dujos turto analizė
Santrauka. Įvadas. Ab ,,Lietuvos dujos‘‘ veikla. Turto analizė teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto analizė teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Finansiniai ilgalaikio turto turto santykiniai rodikliai ir ...
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 11 18
Vertybinių popierių rinka kursinis
Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkos samprata ir klasifikavimas. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos produktai. Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ekonomikoje. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 03 31
Įmonės x finansinė analizė
Įvadas.Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 12 07
Biologinio turto pripažinimas ir vertinimas finansinėje apskaitoje
Įvadas. Biologinis turtas verslo įmonėse. Biologinio turto samprata. Biologinio turto pripažinimas. Biologinis turto ypatybės biudžetinėse įstaigose. Pripažinimas ir grupavimas. Savikaina ir registravimas. Biologinio turto nuvertėjimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 04 25
Gamybos apskaita
Įvadas. Gamybos išlaidų apskaita. Atsargų samprata. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų apskaitos būdai. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Materialinių išlaidų nurašymas į produkcijos savikainą. Darbo užmokesčio nurašymas į ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 01 11
Kinijos ekonomikos apžvalga
Įvadas. Kinijos ekonomika 2008-2014 m. Kinijos ekonomikos problemos. Korupcija. Tarša. Miestai vaiduokliai. Kinijos prognozės. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Finansų referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 27
Santykinių rodiklių analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė ir reikšmė. Finansinės analizė, jos tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansinės atskaitomybės apribojimai. Finansinės analizės metodai. Finansinės analizės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 64 puslapiai
2014 05 30
DNB banko teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas
Ab dnb teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas. Įvadas. Ab dnb teikiamų paslaugų aprašas. Ab dnb teikiamų paslaugų įkainių aprašas. Kaštų įvertinimas modeliuojant išlaidas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 03 18
Finansinės būklės analizė
Įvadas. Ab “grigiškės” balanso analizė. Ab “grigiškės” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab “grigiškės” pinigų srautų ataskaitos analizė. Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos. Grynieji pinigų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2013 09 27
Įmonės finansinė analizė UAB „Grigiškės“
Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horihontali ir vertikali analizė. Balanso horizontali ir vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykių rodiklių analizė. Pelningumos rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 01 29
Įmonės veiklos finansinis vertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos finansinio vertinimo teorinė analizė. Finansinio vertinimo samprata. Įmonės veiklos vertinimo metodai ir būdai. Įmonės finansinės būklės vertinimo rodikliai. Ab „Teo“ veiklos finansinis vertinimas. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 05 02
Investicinių fondų pagrindiniai bruožai investicinių fondų veikla Lietuvoje
Investicinių fondų pagrindiniai bruožai. Investicinių fondų veikla lietuvoje. Įvadas. Investiciniai fondai teoriniu aspektu. Investicinių fondų esmė. Investicinių fondų klasifikavimas. Investicinių fondų privalumai, trūkumai, savybės. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 03 17
Personalo valdymas referatas
Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata, tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos etapai. Adaptacijos efektyvumas. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. ...
Finansų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 11 07
Kredito rizika ir kredito rizikos valdymas
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymo esmė. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas. Paskolų grupavimas pagal joms tenkančią riziką. AB „Swedbank“ banko kredito rizikos valdymo metodika. AB „Swedbank“ kredito rizikos valdymo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 09 27
Akcijų birža investavimas kursinis
NASDAQ OMX NASDAQ OMX Vilnius: esmė, veiklos ypatumai, teikiamos paslaugos ir pagrindiniai emitentai. Įvadas. Investavimas. Investavimo būdai. Investicijų grąža. Vertybiniai popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos samprata ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 03 31
Banko likvidumo rizikos valdymas
Banko likvidumo rizikos valdymas. Įvadas. Likvidumo sąvokos svarba banko viduje. Banko likvidumo rizikos valdymas. Esminiai likvidumo rizikos valdymo metodai ir principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 02 20
Biudžetų sudarymas kursinis
Įmonės charakteristika. Analizuojamos įmonės finansinių rodiklių nustatymas. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Stabilumo rodikliai. Vidutinės sektoriuje veikiančios įmonės finansinių rodiklių nustatymas ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 60 puslapių
2014 05 14
Įmonės Telia Lietuva, AB marketingo veiklos planavimas
Įvadas. Marketingo samprata. Marketingo veiklos planavimas įmonėje. Marketingo plano struktūra. „Telia Lietuva“ ab, pristatymas. „Telia Lietuva“ AB, istorija. Telia misija. Telia vizija. Telia tikslai. Telia valdymo struktūra. Telia ...
Finansų referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 02 06
Finansinės atskaitomybės sudėtis ir vertinimas įmonėje
Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės samprata ir skirstymas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 02 05
Investicijų į finansines priemones ypatumai ir galimybių įvertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Investavimas į akcijas. Investavimo būdai ir tikslai. Akcijos. Akcijų rūšys. Paprastųjų Akcijų Pranašumai ir Trūkumai. Privilegijuotų Akcijų Pranašumai ir Trūkumai. Investicinis portfelis. H. Markowitz ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 23
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema