Finansai (5)

2562 dokumentai
Teo finansinė analizė
Įvadas. Įmonių grupės „teo. Lt“ veikla. Horizontali ir vertikali bendrųjų pajamų ataskaitos analizė. Horizontali ir vertikali balanso ataskaitos analizė. Įmonių grupės teo. Lt pelningumo rodiklių analizė. Įmonių grupės TEO. LT ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 03 18
AB „Snaigė“ įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Ab ,,snaigė” įmonės veiklos finansinė analizė 2010-2012 m. AB ,,SNAIGĖ” finansinių dokumentų vertikali – horizontali analizė 2010 - 2012 m. AB ,,SNAIGĖ” pelno (nuostolių) vertikali analizė ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 04 27
Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas
Įvadas. Ab “Pieno žvaigždės”. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 09 16
Įmonės finansinė būklė ir analizė Impuls
Įvadas. Įmonės finansų valdymo proceso organizavimas. Veiklos apibūdinimas. Įmonės apskaitos politika. Teisės aktai reglamentojantys apskaitos politiką. Finansų/buhalterijos skyriaus funkcijos ir uždaviniai. Finansų analitiko ir bvyr. ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2014 03 20
Investicijų į finansines priemones ypatumai ir galimybių įvertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Investavimas į akcijas. Investavimo būdai ir tikslai. Akcijos. Akcijų rūšys. Paprastųjų Akcijų Pranašumai ir Trūkumai. Privilegijuotų Akcijų Pranašumai ir Trūkumai. Investicinis portfelis. H. Markowitz ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 23
Veiklos efektyvumo analizė Ab „Vilniaus baldai“
Santrauka. Įvadas. Ab „Vilniaus baldai“ veiklos informacijos šaltinių apžvalga. Veiklos efektyvumo analizė. Efektyvumo sąvokos aiškinimas. Turto ir sąnaudų efektyvumo rodikliai. Finansinis ir veiklos ciklas. Ab „Vilniaus baldai“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 09 15
AB ,,VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ veiklos ekonominis vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninės“ aplinka. Pieno produktų rinka. Trumpa įmonės charakteristika. AB ,,Vilkyškių pieninės“ ištekliai ir jų vertinimas. Gamybiniai ištekliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 05 17
Finansiniai tarpininkai ir jų funkcijos
Įvadas. Finansinis tarpininkavimas. Finansinių tarpininkų vaidmuo ir funkcijos. Finansinių tarpininkų klasifikavimas. Išvados. Literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 07 11
Vertybinių popierių rinka kursinis
Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkos samprata ir klasifikavimas. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos produktai. Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ekonomikoje. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 03 31
Apranga finansų analizė
I. Įvadas. Akcinės pardavimų bendrovės “apranga” aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Tiekėjai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 41 puslapis
2013 05 22
Debitorinės skolos
Santrauka. Įvadas. Debitoriniai įsiskolinimai ir jų valdymo esmė. Verslo partnerių atranka ir jų mokumo įvertinimas. Įmonės skolų administravimo politika. Pirkėjų skolų sutarčių sudarymas. Sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonės. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 25
Finansinės būklės analizė
Įvadas. Ab “grigiškės” balanso analizė. Ab “grigiškės” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab “grigiškės” pinigų srautų ataskaitos analizė. Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos. Grynieji pinigų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2013 09 27
Ilgalaikio mokumo analizė
Įvadas. Darbo objekto ir tyrimų metodikos apžvalga. Ilgalaikio mokumo analizė. Mokumo reikšmė. Ilgalaikio mokumo rodikliu klasifikavimas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Ab „agro group“ ilgalaikio mokumo analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 05 30
Įmonės veiklos finansinis vertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos finansinio vertinimo teorinė analizė. Finansinio vertinimo samprata. Įmonės veiklos vertinimo metodai ir būdai. Įmonės finansinės būklės vertinimo rodikliai. Ab „Teo“ veiklos finansinis vertinimas. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 05 02
Teo finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė
Apie ab teo įmonę. Horizontalioji analizė. Horizontali AB TEO balanso analizė. Horizontali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali AB TEO balanso analizė. Vertikali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 05 10
AB Lietuvos dujos turto analizė
Santrauka. Įvadas. Ab ,,Lietuvos dujos‘‘ veikla. Turto analizė teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto analizė teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Finansiniai ilgalaikio turto turto santykiniai rodikliai ir ...
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 11 18
Kinijos ekonomikos apžvalga
Įvadas. Kinijos ekonomika 2008-2014 m. Kinijos ekonomikos problemos. Korupcija. Tarša. Miestai vaiduokliai. Kinijos prognozės. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Finansų referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 27
Įmonės x finansinė analizė
Įvadas.Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 12 07
Biologinio turto pripažinimas ir vertinimas finansinėje apskaitoje
Įvadas. Biologinis turtas verslo įmonėse. Biologinio turto samprata. Biologinio turto pripažinimas. Biologinis turto ypatybės biudžetinėse įstaigose. Pripažinimas ir grupavimas. Savikaina ir registravimas. Biologinio turto nuvertėjimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 04 25
Gamybos apskaita
Įvadas. Gamybos išlaidų apskaita. Atsargų samprata. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų apskaitos būdai. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Materialinių išlaidų nurašymas į produkcijos savikainą. Darbo užmokesčio nurašymas į ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 01 11
Projekto paraiška savivaldybei sporto inventoriui gauti
Sporto organizacijos projekto finansavimo iš kauno miesto savivaldybės biudžeto paraiška.
Finansų projektai, Projektas, 12 puslapių
2015 12 12
Santykinių rodiklių analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė ir reikšmė. Finansinės analizė, jos tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansinės atskaitomybės apribojimai. Finansinės analizės metodai. Finansinės analizės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 64 puslapiai
2014 05 30
DNB banko teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas
Ab dnb teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas. Įvadas. Ab dnb teikiamų paslaugų aprašas. Ab dnb teikiamų paslaugų įkainių aprašas. Kaštų įvertinimas modeliuojant išlaidas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 03 18
Įmonės finansinė analizė UAB „Grigiškės“
Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horihontali ir vertikali analizė. Balanso horizontali ir vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykių rodiklių analizė. Pelningumos rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 01 29
Investicinių fondų pagrindiniai bruožai investicinių fondų veikla Lietuvoje
Investicinių fondų pagrindiniai bruožai. Investicinių fondų veikla lietuvoje. Įvadas. Investiciniai fondai teoriniu aspektu. Investicinių fondų esmė. Investicinių fondų klasifikavimas. Investicinių fondų privalumai, trūkumai, savybės. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 03 17
Kredito rizika ir kredito rizikos valdymas
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymo esmė. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas. Paskolų grupavimas pagal joms tenkančią riziką. AB „Swedbank“ banko kredito rizikos valdymo metodika. AB „Swedbank“ kredito rizikos valdymo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 09 27
Personalo valdymas referatas
Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata, tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos etapai. Adaptacijos efektyvumas. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. ...
Finansų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 11 07
AB „Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas
Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. Įmonės kapitalo tendencijų analizė. Įmonės kapitalo struktūros analizė. Įmonės kapitalo struktūros ir jos efektyvumo santykinių rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 04 18
Akcijų birža investavimas kursinis
NASDAQ OMX NASDAQ OMX Vilnius: esmė, veiklos ypatumai, teikiamos paslaugos ir pagrindiniai emitentai. Įvadas. Investavimas. Investavimo būdai. Investicijų grąža. Vertybiniai popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos samprata ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 03 31
Banko likvidumo rizikos valdymas
Banko likvidumo rizikos valdymas. Įvadas. Likvidumo sąvokos svarba banko viduje. Banko likvidumo rizikos valdymas. Esminiai likvidumo rizikos valdymo metodai ir principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 02 20
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo