Finansai (82)

2459 dokumentai
Verslo ekonomikos savarankiškas darbas
Uždaroji akcinė bendrovė. Užduočių sprendimai.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 06 08
Verslo finansai ir rizikos valdymas
Finansai ir jų sudėtis. Mokesčio ėmimo būdai. Mokesčio nustatymo metodai. Pajamų ir sąnaudų kaupimo. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Valstybinis socialinis draudimas. Iš viso 9 proc.
Finansų konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 09 16
Verslo įmonė ir jos veiklos principai „UAB Kesko Senukai Lithuania“
Lentelių ir Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Vizija,misija, tikslai ir vertybės. Plačiau apie įmonę. Veiklos principas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 04 29
Verslo ir finansų profesijos
Verslo ir finansų profesijos. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Verslo ir finansų profesijos. Apskaitininkas ir auditorius. Apskaitininkas – žemesniosios grandies finansų ir buhalterijos darbuotojas, kuris skaičiuoja, klasifikuoja ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 04 10
Vertikali analizė
Apskaičiuokite gyventojų pajamų mokestį (darbuotojas gyvena vienas ir augina 19 metų sūnų, kuris mokosi universitete), įmoką sodrai (draudėjo ir apdraustojo), įmoką į Garantinį fondą.Apskaičiuokite gyventojų pajamų ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2016 05 09
Vertybinių popierių biržos vaidmuo
Įvadas. Vertybinių popierių birža ir jos vaidmuo finansų rinkoje. Investicinio proceso dalyviai. Vp biržos veikla. Viešasis ir neviešasis vertybinių popierių platinimas. Vilniaus vertybinių popierių birža. Pabaltijo šalių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 02 27
Vertybinių popierių rinka konspektas
Vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių (VP) rinka. Vertybinių popierių apyvarta. Emisija, emitentas, esminis įvykis. Investicinės paslaugos. Finansinės priemonės. Investicinės paslaugos. Kolektyvinio investavimo subjektų veikla. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 64 puslapiai
2014 05 15
Vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje prognozavimas
Įvadas. Vidutinio darbo užmokėsčio Lietuvoje 2008-2016 m. apžvalga ir analizė. Vidutinio darbo užmokėsčio Lietuvoje duomenų charakteristkos, modelio sudarymas ir prognozavimas. Standartiniai rodikliai. Hipotezių apie skirtumo tarp ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2017 12 13
Vieša ir privati partnerystė Lietuvoje
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – tai du drauge sąveikaujantys elementai, kurie siekia bendro tikslo. Viešasis ir privatus sektoriai bendradarbiauja, kai viešajam sektoriui trūksta lėšų arba kompetencijų norimoms paslaugoms ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 12 06
Viešasis pirkimas
Viešųjų pirkimų objektai. Tiekėjas – ūkio subjekatas. Viešųjų pirkimų principų laikymasis užtikrina. Pagrindiniai viešųjų pirkimų tikslai. Organizacija gali vykdyti atvirą konkursą. Pirkimo sutartį galima sudaryti žodžiu. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2019 03 29
Viešieji finansai ir viešoji finansų veikla
Tema. Viešieji finansai ir viešoji finansų veikla. Viešųjų finansų sistema. Grandys – egze bus. Specialios tikslinės valstybės ir savivaldybių biudžeto programos. Dabar yra 4 tikslinės programos. Nebiudžetiniai viešieji fondai. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2019 06 21
Viešieji finansai konspektas
Viešieji finansai Rinkos ekonomikos reguliavimo koncepcijos. Valstybės dalyvavimo rinkoje veiksniai. 02 28 paskaita. Visi šie išvardinti dalykai turi įtakos ekonomikai. 03 07 paskaita. 03 14 paskaita. 03 21 paskaita. Gruodžio mėn.Vasario ...
Finansų konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2019 01 05
Viešieji pirkimai - verslo planas
Aleksandro stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto ekonomikos , apskaitos ir finansų institutas. Finansų valdymo pagrindai. Įmonės x verslo planas. Išlaidos 1 konkurso. Bendrasis pelnas nuostoliai. Bendrosios ir ...
Finansų verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2018 06 18
Viešoji ir privati partnerystė Lietuvoje
Viešoji ir privati partnerystė Lietuvoje Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo projektas. Įvadas. Problema. Ar “ateities mokykla” atperka milžiniškas išlaidas? Projekto privalumai. Projekto trūkumai. ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 17
Viešųjų finansų samprata konspektas
Pagrindini f. t. s. ypatumas yra tas, kad kyla planinio valstybės piniginių lėšų. Straipsnis. Finansų kontrolės tikslai ir veikimas. Skyrius. Biudžetų vykdymas. Penktasis skirsnis. Biudžetų vykdymo kontrolė ir biudžetų vykdymo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 109 puslapiai
2016 05 30
Viešųjų finansų samprata: Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai
Viešųjų finansų samprata. Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Literatūra. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinė veikla. Finansinės veiklos formos. Finansų teisė. Finansų teisės samprata. Finansinių ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 82 puslapiai
2018 11 19
Viešųjų pirkimų tarnybos vaidmuo įgyvendinant viešujų pirkimų politiką
Viešųjų pirkimų tarnybos vaidmuo įgyvendinant viešųjų pirkimų politiką. Pirkimų valdyme dalyvaujančios institucijos. Viešųjų pirkimų tarnyba. Viešųjų pirkimų tarnybos tikslai. Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos. Viešųjų ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 05 12
Vilhelmas Strostas - Vydūnas
Vilhelmas Strostas-Vydūnas. Biografija. Kokius dalykius dieste ir ko domiejosi. Apie Vydūna kaip jis vos negavo Nobilio premijos, kaip jis pateko į kaleijima. Čia jis pavaizduotas ant 200lt banknoto ir 10lt. Jo vardu pavadinta Šilutės ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2017 11 15
Vilniaus biržos pristatymas
Vilniaus biržos sąrašai. Oficialusis sąrašas (specialūs. Papildomasis sąrašas (specialūs. Fondų prekybos sąrašas (specialūs reikalavimai) Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos. First North yra Šiaurės ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 01 04
Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių finansinių ataskaitų rinkinių analizė
Vilniaus ir kauno miestų savivaldybių finansinių ataskaitų rinkinių analizė reikšminiai žodžiai. Apyvartumo rodiklių analizė. Grąžos rodiklių analizė. Sąnaudų lygio rodiklio analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto ...
Finansų analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 10 15
Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas
Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto sudėtinės dalys. Savivaldybių vykdomos funkcijos. Strateginio plano ryšys su programiniu savivaldybių biudžetu. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetu valdysena. Vilniaus rajono savivaldybės ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 05 04
Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos biudžeto sudėtinės dalys. Savivaldybių vykdomos funkcijos. Vilniaus rajono strateginio plano ryšys su programiniu savivaldybės biudžetu. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetų valdysena. Vilniaus rajono ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 06 11
Vilniaus regioninė specializacija
Vilniaus regioninė specializacija. Regioninė vs nacionalinė specializacija. Siekiamybė regionui. Globalios technologinės tendencijos. Susižavėjimo technologijomis ciklai. ES biurokratinių prioritetų “Metro žemėlapis”. Lietuvos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 04 09
Vilniaus savivaldybės finansinė padėtis: Ar savivaldybė gali bankrutuoti?
Vilniaus savivaldybės finansinė padėtis. Ar savivaldybė gali bankrutuoti? Įvadas Pajamos Išlaidos Skolos Priimami sprendimo būdai Skolų. Įvadas. Tyrimo objektas. Pajamos. -2016 metų pajamų palyginimas. Išlaidos. Skolos. Šiandien ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 10 20
Virtualaus investicinio portfelio analizė
Įvadas. Vertybinių popierių rinka. Pirminė ir Antrinė vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos instrumentai. Vertybinių popierių rūšys. Pinigų rinkos finansinės priemonės. Kapitalo rinkos finansinės priemonės. ...
Finansų projektai, Projektas, 23 puslapiai
2019 05 23
What is Risk?
What is Risk? A situation involving exposure to danger. Risks in Business. Strategic Risk Compliance Risk Operational Risk Financial Risk Reputational Risk. Enterprise Risk Management (ERM). Methods and processes. Risk Management Process. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 11 23
Žaliavų poreikio apskaičiavimas vienam mėnesiui
Gamybos apimtis Žaliavų pavadinimas Žaliavų mato vnt. Visa Vienetui Visas Vieneto kaina. Patalpos , transporto priemonės , įrengimai , naudojami firmos veikloje Eil. Pastatai , įrengimai , transporto priemonės , baldai , įrankiai Kiekis ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 05 03
Žaliosios obligacijos
Žaliosios obligacijos. („Green bonds”) Žaliosios obligacijos samprata. Žaliųjų obligacijų projektai. Žaliųjų obligacijų nauda. Žaliųjų obligacijų trūkumai. Žaliųjų obligacijų rizika. Žaliųjų obligacijų pradžia. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2019 05 21
миссия
ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Менеджмент культурных проектов очный Задание. Миссия , цели , задачи. По времени достижения ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 01 08
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema