Finansai (83)

2683 dokumentai
Kalifornijos biudžeto krizė analizė
2009 m. Kalifornijos gubernatorius paskelbė kritišką fiskalinę padėtį, kai Kalifornijos valstybės biudžeto deficitas pasiekė visų laikų aukštumas. Buvo nuspresta, kad reikalinga reforma.Problema: Buvo vykdoma neteisinga šalies ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2019 04 05
Kam išleidžiame savo pinigus
Įvadas. Ką įvairūs žmonės perka gavę atlyginimą? Ką daugiausiai perka Lietuvos gyventojai? Daiktų įkaitai. Kodėl perkame daugiau, nei reikia? Literatūros sąrašas.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2014 02 05
Kas sudaro naujoviška verslo lyderio pagrindą
Kurios iš trijų sferų geriausiai aprūpins ateities finansų vadovus patirtimi?. Išvados.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 11 25
Kas svarbiau: pajamos ar išlaidos?
Įvadas. Pajamų samprata, funkcijos ir skirstymas. Namų ūkio vartojimo išlaidų samprata ir vartojimas. Namų ūkio klasifikavimas. Pajamos ar išlaidos? Išvados. Literatūra. Pagrindinės gyventojų pajamų rūšys. Šaltinis.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 05 29
Kasdieninių finansų paslaugos ir tinkamas jų pasirinkimas
Įvadas. Kasdienės finansinės paslaugos. Mokėjimai. Mokėjimų kortelės. Internetinė bankininkystė. Mobilioji bankininkystė/ išmaniosios progamėlės. Įmokų ir mokėjimų krepšelis. Tinkamas kasdieninių finansų paslaugų ...
Finansų referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 05 11
Kasos aparato taisyklių pažeidimai
Kasos aparato taisyklių pažeidimai. Įvadas. Kasos aparatai yra vienas iš pagrindinių elementų prekybinės įmonės veikloje. Kasos aparatus aptarnavusios įmonės pažeidimai. Panevėžio apskrities valstybinės. Tikrinant Panevėžio ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 11 28
Keinso teorijos aspektai
Įvadas. Keinizmo esmė. Šiuolaikinės makroekonomikos šerdis. Požiūris į visuminę pasiūlą. Vartojimo teorija. Investicijų modelis. Keinsistinės verslo ciklo teorijos. Investicijų į atsargas modelis. Akseleratoriaus-multiplikatoriaus ...
Finansų referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 04 26
Kiekybiniai sprendimų metodai (4)
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė su kiekvienu X1, X2,. X. X1, X2,. , Xm atrinkimas regresinei analizei atrinkti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X,. , Xn. Daugianarė koreliacinė ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 04 08
Kiekybinis tyrimas: ausinių kainų analizė
Kiekybinis tyrimas. Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Tyrimo vieta ir kontekstas. „Topo centras“. „Avitela“. Kainų kitimo analizė. Išvados.
Finansų tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2020 04 30
Kiekybinis tyrimas: daikto kainų kitimas skirtinguose centruose
Įvadas. Kiekybinio tyrimo duomenys. Kiekybinio tyrimo duomenų analizė. Išvados.
Finansų tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2020 05 17
Kiekybinis tyrimas: Padangų kainų stebėjimas
Įvadas. Kiekybinio tyrimo duomenys. Kiekybinio tyrimo duomenų analizė. Išvados.
Finansų tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2020 05 19
Kodėl tunelis Sidnėjuje neatnešė pelno ir ką reiktų daryti, kad jis nebūtų nuostolingas?
Kodėl tunelis Sidnėjuje neatnešė pelno ir ką reiktų daryti, kad jis nebūtų nuostolingas?
Finansų esės, Esė, 2 puslapiai
2020 03 20
Kompanijų pasirinkimas investavimui
Kompanijų investuoti pasirinkimas. Pasaulio finansų rinkų naujienos. Kompanijų naujienos. Kompanijų finansiniai rodikliai, ataskaitos ir palyginimas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 11 17
Kredito grąžinimo plano parengimas
Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas. Vilnius 41 variantas. Obligacija Kiekis Kaina Nominalas Terminas Kuponinės pajamos. Vartotojiško kredito grąžinimo plano parengimas, naudojant. Skolos padengimas. Artotojiško kredito grąžinimo ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2017 12 10
Kredito reitingai skaidrės
Kredito reitingai. Kas tai yra? Kam nustatomi kredito reitingai? Kam reikalingas kredito reitingas? Kas moka už reitingo suteikimą? Lietuva. Standart & poor’s. Moody’s. Kitų šalių reitingai. Latvija. Lenkija. Bankų reitingai. Swedbank ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 06 03
Kultūros finansavimo problemos Lietuvoje
Kultūros finansavimo problemos Lietuvoje. Kultūros finansavimo šaltiniai Lietuvoje. Kultūros finansavimo problemos lietuvoje. Įvadas. Darbo aktualumas didesnis kultūros finansavimas leis plėstis ir stiprėti kultūriniai aplinkai ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 10 13
Kvazio universali intergalaktinė nominacija: Kosmoso valiuta
Kvazio universali intergalaktinė nominacija. Kas tai? „Quasi Universal Intergalactic Denomination“ (QUID) yra siūloma „Kosmoso valiuta“. Kas sukūrė? Valiutą sukūrė Nacionalinės kosmoso centro ir Lesterio universiteto mokslininkai. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 02 12
Kvietimų kainodaros nustatymas
Įvadas. Produkto aprašymas. Produkto kaina bendrųjų išlaidų metodu EXW sąlygomis. Kvietimų kainos skaičiavimas nenuostolingumo metodu. Pardavimo apimties nenuostolingumo analizė. Išvados. Literatūros šaltinių sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 10 03
Labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“. Misija. Keisti visuomenės požiūrį į negalią. Vizija. Tolerantiška visuomenė ir. Tikslai. Įvairiapusiškai padėti šeimoms auginančioms negalią turinčius vaikus. Projektai. „Rimi“. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 03 09
Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose (2)
Remiantis lentelės 1 duomenimis, galima teigti, jog į banką reikėtų padėti 3497,42 Lt nepapildant ir neišimant pinigų iš sąskaitos, kad įdėta suma per dešimties metų laikotarpį pasiektų būsimąją sąskaitos sumos vertę, esant 8 ...
Finansų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 11 21
Lenkijos biudžeto procesas analizė
Pagal lygtį galime apskaičiuoti valstybės biudžeto saldą, iš ko galima suprasti, ar valstybės biudžetas yra perteklinis, deficitinis, ar išbalansuotas.Reiškia, biudžetas Lenkijoje yra deficitinis, nes valstybės biudžeto saldas ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 04 05
Letuvos socialinis fondas: pensijų paskirstymo analizė
Pagrindiniai žodžiai. Darbo uždaviniai. Pensijų sistemos istorinė raida. Pensijų administravimas. Pensijų apmokestinimas. Teisės į pensiją kvalifikavimo sąlygos. Pensijų dydžio skaičiavimo tvarkos pokyčiai. Lietuvos pensijų sistemų ...
Finansų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 11 27
Lietuvos apeliacinio teismo vykdytos teisingumo vykdymas programos analizė
Įvadas. Teismų sistema Lietuvoje. Lietuvos apeliacinio teismo veikla. Teisingumo vykdymo asignavimo analizė. Išvados. Literatūra.
Finansų projektai, Projektas, 18 puslapių
2020 06 01
Lietuvos banko veiklos principai
Įvadas. Lietuvos bankas. Tikslas ir funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Tarptautiniai ryšiai. Misija, vizija ir vertybės. Veikla. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Finansinio ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 03 10
Lietuvos biudžeto pajamos 2017 metais sausio - rugpjūčio mėnesių laikotarpyje
Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Lietuvos valstybės biudžeto pajamos. Pagrindiniai Lietuvoje mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis, jo reikšmė. Gyventojų pajamų mokestis. Numatomi 2018-ųjų metų programų asignavimai. Išvados ir ...
Finansų referatai, Referatas, 21 puslapis
2018 11 28
Lietuvos darbo politika ir skurdo mažinimas
Lietuvos darbo politika , pajamų garantijos ir skurdo mažinimas. Darbingų asmenų kategorijos. Užimtumas. Užimtumo rėmimo politika. Labiausia socialiai pažeidžiami piliečiai darbo užimtume. Nedarbas. Darbo kodekso III dalis XI skyrius ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 02 15
Lietuvos elektrinė finansų darbas
Įvadas. Apie AB ,,Lietuvos elektrinė“. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Naudota literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 03 05
Lietuvos finansų institucijos
Lietuvos finansų institucijos. Аtlikо. Finansų sistema. Finansų sistema –. Finansų sistemą sudaro Infrastruktūros. Finansų rinkos. Finansų rinkos – sudedamoji finansų sistemos dalis. Finansų institucijos – tai institucijos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 02
Lietuvos finansų sistemos vystymasis (po nepriklausomybės)
Įvadas. Bankų sektoriaus formavimasis ir vystymasis po nepriklausomybės. Finansų rinkos. Finansų rinkų samprata. Finansų rinkų formavimasis ir pokyčiai Lietuvoje po nepriklausomybės. Išvados, ir didžiausią įtaką turėję įvykiai. ...
Finansų referatai, Referatas, 26 puslapiai
2016 04 28
Lietuvos finansų stabilumas
Per paskutiniuosius tris dešimtmečius beveik visose šalyse įvyko nemažai radikalių permainų, kurios turėjo didžiulę įtaką finansų rinkoms. Permainoms ir sparčiai plėtrai turėjo įtakos dereguliacija, liberalizacija, globalizacija, ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 03 25
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo