Finansų referatai

483 dokumentai
UAB mokami mokesčiai
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Uab ,,rivona” mokami mokesčiai. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis ir garantinio fondo įmokos. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Aplinkos taršos mokestis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 03 03
Asmeninių finansų valdymo strategija referatas
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Asmeninių finansų valdymo teoriniai aspektai. Asmeninių finansų planavimas. Tolerancijos rizikai įvertinimas. Taupymas ir investavimas. Biudžeto ir išlaidų planavimas. Asmeninių finansų valdymo strategija. Gyvenimo vizija, ...
Finansų referatai, Referatas, 26 puslapiai
2016 05 05
Įmonės Telia Lietuva, AB marketingo veiklos planavimas
Įvadas. Marketingo samprata. Marketingo veiklos planavimas įmonėje. Marketingo plano struktūra. „Telia Lietuva“ ab, pristatymas. „Telia Lietuva“ AB, istorija. Telia misija. Telia vizija. Telia tikslai. Telia valdymo struktūra. Telia ...
Finansų referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 02 06
Įmonės pelningumas ir jo reguliavimo būdai
Įvadas. Įmonės pelningumas. Pelningumo samprata. Pagrindiniai pelningumo rodikliai. Du Pont'o analizė. Pelningumui įtaką darantys veiksniai. Įmonės AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Įmonės AB LESTO charakteristika. AB LESTO ...
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 10 14
Optimalaus investicinio portfelio sudarymas
Įvadas. Investicinis portfelis. Investiciniai portfeliai kas tai? Investicinio portfelio rizika. Investicinio portfelio diversifikavimas. Investicinio portfelio sudarymas. Investicinio portfelio formavimas. Investicinio portfelio sudarymas. H. ...
Finansų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 12 13
Tarptautiniai mokėjimo pavedimai ir jų analizė
Tarptautiniai mokėjimo pavedimai ir jų analizė. Įvadas. tarptutinių atsiskaitymų samprata. tarptautiniai mokėjimo instrumentai. čekis. vekselis. tarptautinis mokėjimo pavedimas. korespondentinė bankininkystė. tarptautiniai ...
Finansų referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 04 21
Atsargų valdymas įmonėje
Įvadas. Atsargų valdymas teoriniu aspektu. Atsargų samprata ir rūšys. Atsargų varldymas. Atsargų valdymas praktiniu aspektu. Uab „Judex spauda“ veiklos pristatymas. Uab “Judex Spauda” atsargų apyvartumas. Uab „Judex Spauda“ ...
Finansų referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 12
Įmonės mokumo būklės analizė
8,7( 3 atsiliepimai )
Finansinės analizės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokumo būklės teorinė analizė. Likvidumas ir jo įtaka įmonės mokumo būklei. Mokumo rūšys. Ilgalaikiai ...
Finansų referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 07 31
Įsipareigojimų valdymo analizė
Įvadas. Turto ir įsipareigojimų valdymo sąvoka. Turto ir įsipareigojimų modelių valdymo raida. Įmonės įsipareigojimų apskaita ir įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Įmonės įsipareigojimai darbuotojams ir biudžetui. Išvados. ...
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 10 22
Lietuvos valstybės biudžetas referatas
Valstybės biudžetas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Unitarinės valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Lietuvos respublikos biudžeto sandara ir ...
Finansų referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 07 31
Kinijos ekonomikos apžvalga
Įvadas. Kinijos ekonomika 2008-2014 m. Kinijos ekonomikos problemos. Korupcija. Tarša. Miestai vaiduokliai. Kinijos prognozės. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Finansų referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 27
Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas referatas
Įvadas. Investicinio projekto pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė. Investicinio projekto balanso prognozė. Investicinio projekto pinigų srautų prognozavimas. Projekto kapitalo kaštai. Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos ...
Finansų referatai, Referatas, 34 puslapiai
2017 02 07
Personalo valdymas referatas
Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata, tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos etapai. Adaptacijos efektyvumas. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. ...
Finansų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 11 07
Akcinės bendrovės pajamų ir sąnaudų analizė
Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Bendrovės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata ir svarba. Pajamų ir sąnaudų sudėtis ir pripažinimas. Akcinės bendrovės „X“ pajamų ir sąnaudų ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 04 12
Kredito unijų veikla Lietuvoje referatas
Įvadas. Kredito unijos. Kredito unijų tikslas. Kredito unijų operacijos. Kredito unijų bruožai. Kredito unijų finansinės paslaugos, svarbiausios funkcijos. Kredito unijų rizikos. Kredito unijų veiklos pranašumai ir trūkumai, skirtumai ...
Finansų referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 12 05
Lietuvos respublikos mokesčių sistema referatas
Įvadas. Mokesčių sistemos principai. Mokesčių reikšmė. Mokesčių politika Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nekilnojamojo turto mokestis. Akcizai. Valstybinis socialinis ...
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 02 06
Fizinio asmens individuali veikla su VMI pažyma
Individualios veiklos įregistravimas ir rūšys. Individuali veikla pagal pažymą. Individualios veiklos pagal pažymą įregistravimas. Individualios veiklos pajamos. Individualios veiklos mokesčiai. Buhalterinė apskaita. Pajamų deklaravimas ...
Finansų referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 01 05
Pelno mokestis referatas
Pelno mokesčio samprata. Pelno mokesčio tarifas. Apmokestinamieji vienetai. Pelno mokesčio teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje. Pelno apmokestinimo priežastys. Pagrindiniai pelno mokesčio tarifai ES valstybėse narėse 1990-2010 m. ...
Finansų referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 21
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje referatas
Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginio užsienio investavimo priežastys. Apsisprendimas investuoti. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Tiesioginės ...
Finansų referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 11 26
Finansų rinkų priežiūra ir reguliavimas Europos Sąjungoje
Įvadas. Finansų rinkų priežiūros ir reguliavimo sampratą Europos Sąjungoje. Finansų rinkų priežiūros esmė. Pagrindiniai finansų rinkų priežiūros tikslai yra. Europos finansų priežiūros institucijų sistema. Finansų rinkų ...
Finansų referatai, Referatas, 24 puslapiai
2015 09 28
Išorinių ir vidinių rizikos veiksnių analizė
Įvadas. Teorija. Vidinių rizikos veiksnių analizė. Išorinių rizikos veiksnių analizė. Rizikos mažinimo būdai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Finansų referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 10 08
Finansų rinkos įtaka ekonomikai
Įvadas. Finansų rinkų samprata, rūšys ir funkcijos. Finansų rinkų rūšys. Finansų rinkų funkcijos. Finansų rinkų reikšmė ekonomikai. Finansų rinkų vaidmuo šalies ekonomikai. Finansų rinkų skaidymas ir jų įtaka ekonomikai. ...
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 03 22
Finansų rinkos referatas
Įvadas. Tarptautinės finansų institucijos, jų veikla ir pagrindinės funkcijos. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Europos bankas. Finansų rinkos ir jų funkcionavimas. Finansų rinkų esmė. Finansų rinkų vaiduo ekonomikoje. ...
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 30
Muitai
Įvadas. Muitų politikos Lietuvoje ir Europos sąjungoje teoriniai aspektai. Tarptautinė prekyba ir jos ribojimas. Muito mokesčių samprata ir atsiradimo istorija. Muitų klasifikacija. Muitų naudojimo ekonominė prasmė ir pasekmės. Muitai ...
Finansų referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 04 01
Asmeniniai pardavimai
Įvadas. Literatūros analizė. Asmeniniai pardavimai. Užsakymai. Asmeninio pardavimo pranašumai. Asmeninio pardavimo tikslai ir etapai. Asmeninio pardavimo reikšmė. Asmeninio pardavimo reikšmė prekyboje. Asmeninis pardavimas didmeninėje ...
Finansų referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 08 12
Mokesčių savarankiškas darbas
Įvadas. Praktinė dalis. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Aplinkos taršos mokestis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 01 15
Nekilnojamojo turto mokestis referatas
Įvadas. Nekilnojamojo turto mokesčio samprata. Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai ir objektas. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai ir lengvatos. Nekilnojamojo turto mokesčio bazė, jos nustatymo tvarka. Nekilnojamojo turto mokesčio ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 11 09
Pensijų fondai Lietuvoje ir pasaulyje
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Pensijų fondai. Pensijų fondai teoriniu aspektu. Pensijų fondai Lietuvoje. I-oji pensijų pakopa – valstybinė pensija. II-oji pensijų pakopa pensijų fondai. III-oji pensijų pakopa pensijų ...
Finansų referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 08
UAB „Rimi Lietuva“ analizė
Schemų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Apie įmonę. Misijos vertinimas. Valdymo struktūra. Vadovavimo stilius. Organizacijos kultūra. Ssgg (swot) analizė. Konkurentų analizė. Išvados. Literatūra. Schema Linijinė organizacijos ...
Finansų referatai, Referatas, 27 puslapiai
2017 09 17
Asmeniniai finansai: esmė ir svarba šalies ekonomikai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymas. Valdymo principai. Asmeninių finansų svarba šalies ekonomikai. Asmeninių finansų svarba Lietuvos ekonomikai. Asmeninių finansų strategijos. Asmeninių finansų tvarkymas. ...
Finansų referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 26
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo