Finansų savarankiški darbai

365 dokumentai
Pagrindinio biudžeto sudarymas x įmonėje
Įvadas. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo principai ir politika. Pagrindinio biudžeto sudėtis. Gamybinės įmonės biudžetų sistemų sudarymas. Pardavimų biudžeto sudarymas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 02 13
Pagrindiniai įmonių mokami mokesčiai
8,5( 2 atsiliepimai )
Pagrindiniai įmonių mokami mokesčiai. Pagrindiniai raktiniai žodžiai įmonė , mokesčiai , tarifai. Pagrindiniai įmonių mokami mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 04 28
Verslo etikos kodeksas x institucijoje
Įvadas. Uab „X“ įmonės etikos kodeksas. Dalykiniai etiketo reikalavimai Uab „X“ įmonėje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 06 02
DNB banko teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas
Ab dnb teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas. Įvadas. Ab dnb teikiamų paslaugų aprašas. Ab dnb teikiamų paslaugų įkainių aprašas. Kaštų įvertinimas modeliuojant išlaidas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 03 18
Kredito rizika ir kredito rizikos valdymas
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymo esmė. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas. Paskolų grupavimas pagal joms tenkančią riziką. AB „Swedbank“ banko kredito rizikos valdymo metodika. AB „Swedbank“ kredito rizikos valdymo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 09 27
Įmonės „Telia Lietuva“ finansinė situacija - analizė
Telia Lietuva ir jos išorinė aplinka. Horizontalioji finansinių ataskaitų analizė. Balanso ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Balanso ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 03 29
Atsargų auditas Ab Vilkyškių pieninė
Įvadas. Susipažinimas su ab ,,vilkyškių pieninė" verslu. Audito planavimas. Reikšmingumas. Audito programa. Audito rezultatai. Audito ataskaita. Auditoriaus išvada. Literatūros sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 05 12
Įmonės veiklos vertikali ir horizontali analizė
Įvadas. Aprašymas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Aprašymas. Santykinių rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 02 26
AB Grigeo finansinė analizė
Įvadas. AB „Grigeo grigiškės“ charakteristika. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 02 12
Namų ūkio biudžetas
Įvadas. Mano namų ūkis. Namų ūkio pajamos ir išlaidos. Išlaidų ir pajamų analizė. Biudžeto įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Ateinančio laikotarpio namų ūkio biudžetas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 01
Asmeninis biudžetas analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pajamos. Gaunamos pajamos. Gaunamų pajamų analizė. Išlaidos. Išlaidos mokesčiams. Išlaidų mokesčiams analizė. Išlaidos maistui. Išlaidų maistui analizė. Išlaidos už transportą. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 04 11
Auditas įmonėje savarankiškas darbas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Auditas. UAB “Eiva” analizė. Įmonės UAB „EIVA“ aprašymas. Rizikos įvertinimas srityse ir rizikos lygio nustatymas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. Rodikliai ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 05 19
Įmonės veiklos analizė (2)
Įvadas. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso analizė. Įmonės finansinė ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 05 21
Tarpbankinė pinigų rinka, jos organizavimo ypatumai ir funkcionuojančių pinigų rinkos priemonių savitumai
Tarpbankinė pinigų rinka, jos organizavimo ypatumai ir funkcionuojančių pinigų rinkos priemonių savitumai. Įvadas. Tarpbankinė pinigų rinka ir jos organizavimo ypatumai. Tarpbankiniai indėliai ir depozitai. Atpirkimo sandoriai (repo). ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 03 20
Įmonės „Telia Lietuva“ finansinė analizė
Įvadas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Pelno - nuostolio vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Finansinių rodiklių analizė. Skolos rodikliai. Išvados.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 10 02
Pirkėjų skolų mažinimas
Įvadas. Ab ,,baldai“ veiklos apibūdinimas ir problemos analizė. AB ,,Baldai“ veiklos charakteristika. AB „Baldai“ svarbiausia problema ir jos finansinė analizė. Priemonės pirkėjų įsiskolinimui mažinti. Išvados. Literatūros ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 12 03
Banko paskolų portfelio analizė
Įvadas. Bankų paskolų portfelio samprata. Bankų sistema Lietuvoje. Paskolos samprata. Lietuvos bankų paskolų rinkos pokyčiai. Bankų paskolų portfelį lemiantys veiksniai Lietuvoje. Banko paskolų portfelio analizė. Išvados. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 02 03
AB ,,Achema" dokumentų valdymas
Įvadas. Teorinė dalis. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Norminiai dokumentai. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų valdymo sistemos. Elektroninis dokumentų valdymas. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2016 11 29
Gamybos organizavimas Baldai
Įvadas. Gamybos proceso tipų charakteristika. Organizacijos vizija, misija ir tikslas. Gamybos aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimas. Pagrindinės gamybos organizavimas įmonėje. Gamybos proceso organizavimo formos. Baldų gamybos procesas. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2013 10 29
Vidaus kontrolės sistemos vertinimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Vidaus kontrolės sistemos. Vidaus kontrolės svarba ir tikslai. Vidaus kontrolės elementai. Vidaus kontrolės metodai ir vidaus kontrolės vertinimo etapai. Lietuvos įmonių vidaus kontrolės ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 02 09
Dokumentinės atsiskaitymo formos: dokumentinis inkaso ir dokumentinis akredityvas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Atsiskaitymo būdų įvairovė. Dokumentinis inkaso. Dokumentų inkasavimas. Dokumentinio inkaso esmė ir jo dalyviai. Atsiskaitymų dokumentiniu inkaso pranašumai ir trūkumai. Dokumentinis akredityvas. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 02 21
Finansinė analizė Pieno žvaigždės (2)
Ab,, pieno žvaigždės“- pieno pramonės lyderė. Ab „pieno žvaigždės“ balanso, pelno (nuostolio) analizė. Balanso turto horizontali analizė. Balanso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 04 20
Finansinių ataskaitų sudarymas AB Lietuvos paštas
Įvadas. Apie ab ,,lietuvos paštą“ siuntų kainos, ateityje numatomi pokyčiai, konkurentai. AB ,,Lietuvos pašto“ siuntų kainos vienos mažiausios Europoje. AB ,,Lietuvos pašto“ ateityje numatomi pokyčiai. AB ,,Lietuvos pašto“ ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2014 02 26
Finansų sistema
Apibūdinkite finansų sąvoką. Kokį finansų sąvokos apibūdinimą pateiktumėte Jūs ? Kokios dalys sudaro finansus ? Koks yra finansų vaidmuo. Kas sudaro ūkio subjektų ir valstybės finansų išteklius ? Kam patikėtas valstybės finansų ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 11 19
Klasteriai Lietuvoje
Klasterių kūrimasis ir vystymasis. Klasterio įmonių teisinės veiklos formos parinkimas. Klasterių organizavimosi ir valdymo modeliai. Intelektinė nuosavybė klasterio veikloje. Jungimosi į klasterius nauda. Klasterių politikos svarba. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2014 10 22
Kokybės vadybos esamos padėties tyrimas
Įvadas. Kokybės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos samprata. Situacijų sprendimo standartai. Iso. Uab „Pirčiupių užeiga“ kokybės vadybos sistema. Uab „Pirčiupių užeiga“ charakteristika. Kokybės matavimas Uab „Pirčiupių ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 04 14
Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla
Įvadas. Lietuvos kredito įstaigų samprata. Finansų įstaigos. Kredito įstaigos. Lietuvos kredito įstaigų veikla. Kredito įstaigų veiklos specifika. Lietuvos kredito įstaigų veiklos rodikliai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 30 puslapių
2014 06 08
Lietuvos namų ūkių išlaidų ekonometrinis modelis
Įvadas. Namų ūkių išlaidų koncepcija. NAMŲ ŪKIŲ IŠLAIDŲ ANALIZĖ IR KITIMAS 2002- 2012M. Namų ūkių išlaidas lemiantys veiksniai ir jų analizė. Skaičiavimams naudojami namų ūkių išlaidas įtakojantys veiksniai. Lietuvos namų ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2013 10 01
Mokesčių lengvatų samprata ir reikšmė
Įvadas. Mokesčių lengvatų samprata. Mokesčių lengvatų sąvokos. Mokesčių lengvatų funkcijos. Mokesčių lengvatų taikymas paskirtis ir reikšmė. Mokesčių lengvatų taikymo mastas Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 02 24
Valdymo apskaita savarankiškas darbas (4)
Įmonės strategija ir plėtros galimybės. Pagrindiniai biudžetų sudarymo tikslai ir funkcijos. Apskaičiuojama pardavimų pajamų prognozė. Planuojamų metų pardavimų biudžetas. Tiesioginių kaštų biudžetas. Tiesioginių medžiagų ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 11 10
×