Finansų skaidrės

292 dokumentai
Praktikos ataskaita skaidrės
Baigiamosios praktikos ataskaita. UAB „Kvėdarsta“. Apskaitos politika. Pagrindinė vykdoma veikla. Piniginio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas apskaitomas. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo užmokesčio ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 01 09
Prancūzijos mokesčių sistema
Prancūzijos mokesčių sistema. Monday, March 09. Prancūzijos mokesčių sistema valdoma centralizuotai, visus mokesčius nustato ir reguliuoja Nacionalinė Asamblėja (parlamentas).  1 Gyventojų pajamų. Naujasis Prancūzijos prezidentas ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 03 07
Gyventojų pajamų mokestis Lietuvoje
Gyventojų pajamų mokestis. Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestį reglamentuoja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Gyventojų pajamų mokestis Lietuvoje. Pagal mokesčio mokėjimo tvarką gyventojo pajamos skirstomos į dvi klases – A ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 04 23
Kredito unijos Lietuvoje
Kredito unijos Lietuvoje. Kredito unijų istorija. Kas yra kredito unija? Ar žinomos kredito unijos? Ar naudojasi paslaugomis? Veiklos mastai. Kredito unijų veiklos struktūra. Kredito unijų organizacinė struktūra. LCKU funkcijos. KU funkcijos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2013 11 20
AB Žemaitijos pienas finansinė analizė pristatymas
AB “Žemaitijos pienas”. AB ”Žemaitijos pienas” - trečias pagal dydį Lietuvos pieno perdirbimo koncernas. Horizontali įmonės analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Balanso vertikali analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 09 08
Trumpalaikio turto apskaita
Trumpalaikio turto apskaita. Uab „Logistikos Pasaulis“. Įmonės atsargos (I). Įmonės atsargos (II). Per vienerius metus įmonės gautos skolos. Pirkėjų įsiskolinimas. Gautinas pvm (i). Gautinas pvm (ii). Avansai atskaitingiems asmenims ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2015 05 18
Lietuvos ir Latvijos mokesčių sistemų lyginamoji analizė
Lietuvos ir Latvijos mokesčių sistemų lyginamoji analizė. Akcizai. Gyventojų pajamų mokestis. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Privalomojo sveikatos draudimo ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 11 22
Finansininkas profesija
Profesija finansininkas. Finansininkas. Finansininko veikla. Finansininkų specializacijos. Profesinės kompetencijos. Darbo sąlygos. Asmeninės savybės. Mokymo įstaigos. Finansai vytauto didžiojo universitete. Profesinės perspektyvos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 10 20
Finansinė analizė finansų skaidrės
Finansinė analizė. Finansinė analizė. Tikslai. Finansinė analizė. Jos vartotojai. Finansinė analizė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Finansinė analizė. Balanso, pelno (nuostolių) ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 74 puslapiai
2016 11 30
Įmonės finansinių ataskaitų analizė
Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Įvadas. Tikslas Išanalizuoti AB „Gubernija“ finansinės analizės ataskaitas. Finansinės ataskaitos analizės ypatybės. Finansinės atskaitomybės analizė – procesas. Tikslai Įmonės finansinės ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 04 02
Trumpalaikio turto apskaita skaidrės
Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų sudėtis. Pagrindinės sąvokos. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas, įmonei įsigijus atsargas. Atsargų įkainojimas. Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodo pavyzdys. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 02 20
Telia Lietuva finansai ir investicijos
Telia. Lietuva. Pristatymas. Trumpai apie Telia Lietuva. Rekvizitai. Finansai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Finansinio pastovumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos (stabilumo rinkoje) rodikliai. Investicijos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 03 07
Apranga skaidrės apie įmonę
Apb “apranga”. Veiklos aprašymas. Įmonės registracijos data. Auditorius. Įtraukimo į oficialųjį prekybos sąrašą data. Trumpai apie bendrovę. Aprangos grupė. Kontrolinis akcijų paketas priklauso investiciniam holdingui. Aprangos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 02 23
Finansinės analizės reikšmė ir esmė
Finansinės analizės apibrėžimai. Uždavinys. Rodiklių tarpusavio ryšiai (absoliutūs ir santykiniai) ir priklausomybė. Tema. finansinės analizės samprata ir reikšmė įmonėje. Finansinė analizės reikšmė ir galima nauda. Kada iškyla ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2015 11 12
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Trumpą finansinių atskaitų rinkinį rengia. Pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai. Įmonių finansinė atskaitomybės sudėtis. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Balanso ataskaitos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2016 02 09
Valstybės skola konspektas
Valstybės skola. Valstybės skolos apibūdinimas. Valdžios sektorius skola apima. Valstybės skola pagal kreditorius. Valstybės skola pagal priemonės tipą. Valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolinimosi formos. Valstybės skolos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 55 puslapiai
2015 02 06
Vilniaus vertybinių popierių birža
Vilniaus vertybinių popierių birža. Vilniaus biržos sąrašai. Prekybos sąrašai. Prekybos sąrašas. Reikalavimai emitentams, norintiems būti įtrauktais į prekybos sąrašus. Reikalavimai įmonėms, norinčioms būti įtrauktoms į ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 06 13
Mokestinių lengvatų samprata
Mokestinių lengvatų samprata. Mokesčio lengvatos sąvoka įstatymiškai įtvirtinta nuo 1995m. Visos mokesčių lengvatos gali turėti visuotinį ar individualų pobūdį. Mokesčių lengvatos skirstomos į subjektines ir objektines. Pagal ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 16
Finansinė analizė skaidrės UAB Pirčiupių Užeiga
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Uab „Pirčiupių Užeiga“. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Investavimas. Finansų planavimas. Uab „Pirčiupių Užeiga“ finansinės analizės šaltiniai. Sąnaudų lygio rodikliai. Ilgalaikio ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 11 16
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Reglamentavimas. Mokesčio mokėtojai. Lošimų ir azartinių žaidimų organizatoriai. Eksploatuojamų lošimo įrenginių skaičiaus dinamika 2002-14 m. Loterijų laimėjimų apmokestinimas. Azartinių ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2015 07 20
Pensijų kaupimo veikla Lietuvoje skaidrės
Pensijų kaupimo veikla Lietuvoje. Lietuvos pensijų sistemos modelio samprata. Pensijų sistema. Lietuvos pensijų sistema. Pensijų fondai. mokesčių mokėtojų mažėja, išmokų gavėjų daugėja. Papildomas pensijos kaupimas. Tinkamo fondo ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2015 10 27
Snaigė finansinė analizė
Finansavimo šaltinių įtaka ab „snaigė“ finansinei būklei. Baigiamojo darbo tikslas. Baigiamojo darbo uždaviniai. Baigiamojo darbo objektas. Baigiamojo darbo metodika. Įmonės veiklos finansavimo šaltiniai. Finansavimo šaltinių analizė ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 11 29
Valstybės ir savivaldybės biudžetas
Biudžeto samprata. Valstybės biudžeto sandara, jo esmė. Biudžeto sudarymo principai. Biudžeto sudarymas ir vykdymas. Valstybės biudžeto struktūra. Ekonominė biudžeto pajamų ir asignavimų klasifikacija. Ekonominė biudžeto pajamų ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 75 puslapiai
2015 04 13
Derybų strategijos
Derybų strategijos. Derybų meno projektas. Įvadas. Su derybomis yra susiduriama beveik kiekviename verslo žingsnyje derybos įmonės viduje. Derybų sąvokos apibrėžimas. Derybos pasaulinėje mokslinėje literatūroje suprantamos gana ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 04 30
Finansinių rodiklių analizė AB „Grigiškės”
Apie įmonę. Apyvartinis kapitalas tūkst. Lt. AB „Grigiškės” pardavimo pajamų ir grynojo pelno pokyčiai 2011 – 2012 m. Atsargų ir gautinų sumų pokytis tūkst. Lt. Po vienerių ir per vienerius metus mokėtinos sumos tūkst. Lt. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 04 23
Finansų mokslo raida Ir kūrėjai skaidrės
Finansų mokslo raida. Ir kūrėjai. Finansų mokslo apibrėžimas. Finansų mokslo istorija. Klasikinė finansų mokslo teorija. Tomas Akvinietis. William'o Petty. J. H. G. Justi (1717 – 1771). Vokietijos Kameralistikos mokykla. XVIII a Fransua ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 11 25
Graikijos krizė skaidrės
Graikijos šalies krizė ir jos valdymo būdai. Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Graikijos ekonominės krizės priežastys. Nepriklausomo analitiko T. Marčiulaičio įžvalgos. Graikijos politikos ir ekonomikos eksperto N. Tsafos įžvalgos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 11 19
Gyventojų pajamų mokestis skaidrės
Gyventojų pajamų mokestis. Pajamų mokestis. Paskirtis. Mokesčių mokėtojų skirstymas. Pajamų mokesčio galimybės. Proporcinis mokestis. Progresinis mokestis. Regresinis mokestis. Pajamų mokesčio tarifai. Pajamų skirstymas. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 04 13
Paskolos verslo klientams
Paskolos verslo klientams. ĮVADAS. Verslo paskola imama norint įgyvendinti naujas verslo idėjas. Paskola naujoms ir smulkioms įmonėms tai paskola. Paskolos suma ir terminas tiek naujoms. Paskolos užtikrinimas lėšų. Paskolos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 01 07
Asmeninių finansų valdymas skaidrės
Asmeninių finansų planavimas. Vienas tėtis nuolat kartodavo „Tai man per brangu". Kuriems iš šių teiginių pritartumėte jūs? Kaip siekti finansinės nepriklausomybės? Pagrindiniai biudžeto sudarymo principai. Išlaidos skirstomos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 09 08
×