Finansavimo apskaitos ir dotacijų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS


Įvadas. Lėšų gavimo šaltiniai ir paskirtis viešajame sektoriuje bei privačiame versle. Dotacijų ir finansavimo pripažinimas bei registravimas apskaitoje. Dotacijų pripažinimas apskaitoje. Dotacijų registravimas apskaitoje. Finansavimo pripažinimas ir registravimas apskaitoje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Testas.


Žmonės visais laikais skaičiuodavo, tačiau apskaita, kaip ją dabar suvokiame, atsirado daugiau kaip tūkstantis metų prieš Kristų. Antikos laikais vieni apskaitos darbuotojai skaičiuodavo operacijas, susijusias su įplaukomis, kiti – su išlaidomis, tretieji tikrindavo, ar tiksliai atliekami darbai.

Didelę reikšmę įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymo sistemos nustatymui ir parinkimui turi verslo organizavimo formos, kurios priklauso nuo nuosavybės formos. Istoriškai susiklostė dvi nuosavybės formos: privati ir viešoji nuosavybė. Viešąją nuosavybę valdo bei tvarko valstybė per savo institucijas.

Viešojo sektoriaus ūkio subjektai steigiami siekiant, kad jie vykdytų jiems pavestas viešąsias funkcijas. Kiekvienas jų turi savo veiklos strategiją, kurioje nustatyti jo misija, tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti. Pavestų funkcijų vykdymui skiriami valstybės iždo asignavimai ir kiti ištekliai. Visi ūkio subjektai skirsto ir gauna valstybės biudžeto asignavimus dėl to, kad vykdo programas, atitinkančias savo veiklos strategiją (L. Striaukaitė, 2015m).

Tikslas – išanalizuoti viešojo sektoriaus finansavimo bei privataus verslo dotacijų apskaitos panašumus ir skirtumus.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti finansavimo bei dotacijų gavimo šaltinius, paskirtį.

Išnagrinėti privataus verslo bei viešojo sektoriaus standartų pripažinimą ir registravimą apskaitoje.

Tiek viešajame sektoriuje, tiek privačiame versle finansavimas skiriamas iš valstybės, savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų ar kitų trečiųjų asmenų. Pats lėšų gavimas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Verslo įmonė dažniausiai gali gauti lėšas tik vieną kartą, o viešajame sektoriuje lėšos finansuojamos nuolat. Visoms patirtoms ar planuojamoms išlaidoms padengti yra skiriamas finansavimas.

Tiek dotacija, tiek subsidija reiškia negrąžintinus lėšų pervedimus. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacijoje išskirtos tik dotacijos, o išlaidų klasifikacijoje – dotacijos ir subsidijos (E. Buškevičiūtė, 2006).

Viešajame sektoriuje finansavimo sumos – tai valstybės, savivaldybės ar kitų davėjų biudžeto asignavimai, lėšos, kurios skiriamos biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas, išlaidoms dengti, įskaitant ir ilgalaikio turto įsigijimą. Jie naudojami valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti, įsipareigojimams vykdyti, dotacijoms teikti ir pan. Asignavimai skirstomi pagal valstybės viešųjų paslaugų funkcinę ir ekonominę kvalifikaciją – bendros valstybės paslaugos, gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, ekonomika, aplinkos apsauga, būstas ir komunalinis ūkis, sveikatos apsauga, poilsis, kultūra ir religija; švietimas, socialinė apsauga.

Finansavimo pajamos – biudžeto asignavimai, gautų ir gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį subjekto patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sąnaudos – tai subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktas ar teiktinas finansavimas kitam subjektui arba ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba gauto ar gautino finansavimo (V. Bagdžiūnaitė, 2011).

  • Apskaita Referatas
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2464 žodžiai)
  • Kolegija
  • Editamon
  • Finansavimo apskaitos ir dotacijų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS
    10 - 9 balsai (-ų)
Finansavimo apskaitos ir dotacijų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS. (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansavimo-apskaitos-ir-dotaciju-apskaitos-panasumai-ir-skirtumai-pagal-vas-ir-vsafas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:35
×