Finansavimo šaltinių ir jų panaudojimo AB „Grigeo Grigiškės“ tyrimas


Santrauka. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansavimo šaltiniai teoriniu aspektu. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. AB „Grigeo grigiškės“ 2012-2016 m. finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimo tyrimas. AB „Grigeo Grigiškės“ charakteristika. Finansavimo šaltinių dinamika. AB „Grigeo Grigiškės“ 2012-2016 m. pelningumo rodikliai. AB „Grigeo Grigiškės“ 2012-2016 m. sverto rodikliai. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.


Šio darbo tikslas - ištirti AB „Grigeo Grigiškės“ 2012-2016 m. finansavimo šaltinius ir jų panaudojimą. Darbo teorinėje dalyje pasitelkus literatūros šaltinius aiškinamasi, kokie yra įmonės finansavimo šaltiniai, kaip jie skirstomi. Praktinėje dalyje tiriami AB „Grigeo Grigiškės“ finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas.

Ištyrus įmonės finansavimo šaltinius, išsiaiškinta, kad nors įmonė uždirba pelną, tačiau turi finansavimo šaltinių panaudojimo problemų, nes pagal pardavimus ir turimą nuosavybę jis galėtų būti didesnis.

Darbą sudaro 20 puslapių, 9 paveikslai, 7 informacijos šaltiniai, 5 priedai.

Kiekvienai įmonei ypač svarbūs finansiniai ištekliai. Taip pat svarbu iš kur jie atsiranda įmonėje. Išsiaiškinus finansinių išteklių poreikį įmonėje reikia tinkamai pasirinkti iš kur jie bus gaunami. Vien tik nuosavo kapitalo neužtenka – verslui plėtoti reikalingos ir skolintos lėšos.

Verslo finansavimo galimybių yra daug ir skirtingų. Norint, kad įmonė gautų pelną svarbu skirtingose situacijose tinkamai pasirinkti finansavimo būdą.

Įmonė, norinti gauti pelną, turi teisingai pasirinkti savo veiklos finansavimo šaltinius ir žinoti, kaip kuo efektyviau juos panaudoti. Svarbu, kad įmonė turėtų pakankamą nuosavą kapitalą ir priimti naujus finansinius įsipareigojimus įsitikinus, kad tai atneš pelną.

Teorinėje dalyje išnagrinėti trumpalaikiai ir ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Praktinėje dalyje tiriami AB „Grigeo Grigiškės“ 2012-2016 m. finansavimo šaltiniai pasitelkiant įmonės finansines ataskaitas.

Svarbiausias bet kurios pelno siekiančios įmonės tikslas – uždirbti kuo daugiau pinigų. Tam pasiekti svarbu pasirinkti tinkamus finansavimo šaltinius. Jie yra įmonės veiklos tęstinumo garantija.

Įmonės strategijai kurti ir įgyvendinti, įmonės veiklos nenutrūkstamam procesui palaikyti yra būtini finansiniai ištekliai, leidžiantys finansuoti tyrimų ir projektavimo darbus, technologinės įrangos įsigijimą, rinkodaros išlaidas ir t.t., todėl kiekvienai įmonei yra būtina ieškoti būdų ir šaltinių, iš kurių jie galėtų finansuoti savo veiklą, taip pat įvairius projektus, kurie ateityje atneštų tam tikro dydžio pelną, kurio dalį ji galėtų panaudoti tolesnei veiklos plėtrai. Finansinių išteklių paieška yra būtina ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti ir papildyti, o turtas reikalingas prekėms gaminti ir paslaugoms teikti. (Rutkausas, Sūdžius, Mackevičius, 2007, p. 222)

Finansavimas – tai pinigų panaudojimas investicijoms arba veiklos reorganizavimui finansuoti. Finansavimo poreikį sąlygoja įmonės steigimas, jos veiklos išplėtimas, veiklos perfinansavimas, įmonių susijungimai. (Aleknavičienė, 2011, p. 295)

Literatūroje dažniausiai finansavimo šaltiniai skirstomi pagal trukmę į ilgalaikius ir trumpalaikius. Toliau analizuojami trumpalaikiai finansavimo šaltiniai.

Trumpalaikės banko paskolos – tai dažniausiai trumpalaikis kreditas, skirtas laikiniems įmonės apyvartinio kapitalo poreikiams tenkinti, verslui plėtoti ir operatyviai reaguoti į išaugusią paklausą rinkoje. Jiems taikoma fiksuota palūkanų norma visam kredito laikotarpiui. Šiam kreditui gauti įmonė turi turėti paprastai ne mažesnę kaip vienerių metų veiklos patirtį, jo grąžinimas turi būti užtikrintas hipoteka, turto įkeitimu, laidavimu arba garantija.

Prie šių paskolų gali būti priskiriamas overdraftas. Tai yra trumpalaikis kreditas, kuriuo įmonės banko sąskaitai suteikiamas kredito limitas. T. y. įmonė bet kuriuo metu gali pasiskolinti reikiamą pinigų sumą ir turėti neigiamą savo sąskaitos likutį. Overdraftas skiriamas laikinam apyvartinio kapitalo poreikiui subalansuoti. Įmonei suteiktas kreditas grąžinamas kiekvieną kartą, kai tik jos banko sąskaitoje yra pinigų.

Taip pat bankas teikia ir kredito linijas. Tai banko įsipareigojimas suteikti sutartyje numatytą kreditą pagal kliento reikalavimą. Ši kredito forma panaši į overdraftą, tik nėra siejama su konkrečia banko sąskaita. Naudojant kredito limitą įmonei tam tikram laikotarpiui suteikiamas kredito limitas, kurį įmonė gali išnaudoti (ir grąžinti) kelis kartus per nustatytą laikotarpį, bet neviršyti nustatyto limito.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 113 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3689 žodžiai)
  • Kolegija
  • Eglė
  • Finansavimo šaltinių ir jų panaudojimo AB „Grigeo Grigiškės“ tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Finansavimo šaltinių ir jų panaudojimo AB „Grigeo Grigiškės“ tyrimas. (2017 m. Spalio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansavimo-saltiniu-ir-ju-panaudojimo-ab-grigeo-grigiskes-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 02:16
×