Finansinė analizė AB Alita


Alkoholio vartojimas paplitęs įvairiose kultūrose. Daugelyje tiek istorinių, tiek ir šiuolaikinių kultūrų, alkoholiniai gėrimai dėl jų poveikio centrinei nervų sistemai vaidina svarbų socialinės sąveikos vaidmenį, todėl dažnai yra vartojamas vakarėliuose, baruose, naktiniuose klubuose. Viena populiariausių alkoholį gaminačių įmonių Lietuvoje yra „ALITA“. 1963 m. Alytaus mieste įkurtoje valstybinėje vyno gamykloje buvo pagamintas pirmasis vaisių vynas. 1995 m. valstybinė firma „ALITA“ buvo perregistruota į akcinę bendrovę.

Susumavus naginėjamųjų 2011-2013 metų ilgalaikį turtą matome jog įmonė “Alita” ilgalaikio turto kasmet turi vis mažiau. Įmonė 2011 metais ilgalaikio turto turėjo už 68663 tūkst. Lt. 2012 metais 63132 tūkst. Lt., o 2013 metais turto vertė siekė 59357 tūkst. lt.

Apskaičiavus įmonės Alita 2011-2013 metų ilgalaikio turto pokytį matome, kad įmonės nematerialus turtas vis mažėjo. Labiausiai mažėjo nematerialus turto pokytis, kuris 2011m-2012m. Siekė -42,54% 2013m šis skaičius ženkliai išaugo ir siekė apie -62%. Žvelgianti į finansinio turto pokyti, galime matyti, kad 2012-2011 metais pokytis mažėjo, o sekančiais metais šie rodikliai išaugo, tačiau žvelgiant į susumuotus visų metų rodiklius, galime teigti, kad ilgalaikis turtas kuris 2011-2012 metais siekė -17,06% sekančiais metais neženkliai išaugo iki -5,98%, nors atliekant ilgalaikio turto analize rodikliai padidėjo neženkliai, įmonė vis tiek veikia nuostolingai.

Susumavus naginėjamųjų 2011-2013 metų trumpalaikį turtą matome jog įmonės “Alita” trumpalaikio turto pakitimai nedideli. Įmonė 2011 metais trumpalaikio turto turėjo už 43736 tūkst. Lt. , 2012 metais 43077 tūkst. Lt., 2013 metais trumpalaikio turto turėjo daugiausia, jo vertė siekė 44634 tūkst. Lt

Žvelgiant į įmonės Alita trumpalaikio turto metinę pokyčių lentelę, matome, visos įmonėje gautinos sumos patiria nuostolį. 2011-2012m. Pokytis rodo, kad 227 tūkst. Lt įmonei dar yra skolinga, o tai sudaro apie 44%. Tačiau finansiniais metais šie rodikliai padidėja, ir biudžetas pasipildo 17 tūkst. Lt.

Pelnas - apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp įmonės uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų toms pajamoms uždirbti. Finansų vadyboje pelnas yra vertinamas dvejopai: iš vienos pusės pelnas parodo įmonės veiklos rezultatus, iš kitos-jis yra svarbiausias įmonės augimo veiksnys. Natūralu, kad verslo įmonės įgyja turtą kaip priemonę pelnui gauti, o pastarasis, savo ruožtu, yra pagrindinis įmonės turto didinimo (nuosavų lėšų) šaltinis.

kapitalo savininkai siekia didinti pelną, nes laukia didesnių pajamų iš savo investuoto kapitalo;

vadybininkams didesnis pelnas rodo aukštus jų vadybinius gebėjimus;

verlo partneriams didelis įmonės pelnas suteikia saugumą ir ekonominų sandorių didesnį patikimumą.

Pelnas yra apskaičiuojamas įmonės pelno (nuostolio) ataskaitoje. Šiame finansinės atskaitomybės dokumente pateikiami duomenys apie įmonės uždirbtas pajamas per ataskaitinį laikotarpį ir patirtas sąnaudas toms pajamoms uždirbti. Duomenys kaupiami už visą ataskaitinį laikotarpį. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, pelno (nuostolio) ataskaita sudaroma pagal daugiapakopę sistemą atskirai parodant kiekvienos įmonės veiklos pajamas ir sąnaudas.

Pardavimų pelningumo rodiklius skaičiuoja ir jais domisi daugelis su įmone susijusių asmenų, tai privatūs investuotojai, kreditoriai, verslo partneriai, darbuotojai, draudimo bendrovės, kuriems svarbu žinoti įmonės pelningumą, priimant sprendimus dėl kreditų suteikimo, dėl laidavimo arba investavimo. Pardavimų pelningumą nuolat analizuoja vadybininkai, norėdami įvertinti veiklos rezuktatus ir efektyvumą. Literatūroje rekomenduojama skaičiuoti tokius pelningumo rodiklius:

Finanasiniais metais t.y. 2013m. Bendrasis pelnas padidėjo 3% , tačiau pardavimo pajamos sumažėjo 33%, įmonės savikaina mažėjo mažesniu tempu, bet sumažėjo iki 18 % bei pelnas prieš apmokestinima sumažėjo 26%, tai rodo, kad įmonės veikla nėra sėkminga, tikėtina, kad kainų politika įmonei nebuvo palanki, nors kiti rodikliai ir yra didesni.

Lyginant įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikio įsipareigojimų rodiklius matome, kad įmonė 2011 m. trumpalaikio turto turėjo daugiausia ir jo vertė siekė 49430 tūkst. Lt. Tačiau trumpalaikio turto įsiskolinimų rodiklis didžiausias buvo 2013. Todėl galime teigti, kad įmonės finansinė būklė nėra gera, nes tik 2011 metais buvo pakankamai trumpalaikio turto savo įsiskolinimams gražinti. 2012-2013 metais trumpalaikio turto buvo mažiau nei trumpalaikių įsiskolinimu, tai rodo, jog mokumo lygis nėra aukštas.

Bendram mokumo laipsniui apskaičiuoti yra naudojamas santykinis rodiklis, vadinamas bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientu arba einamojo likvidumo koeficientu. Jis parodo įmonės sugebėjimą suėjus terminui sumokėti visus trumpalaikius įsipareigojimus iš savo trumpalaikio turto. Šis rodiklis rodo, kiek kartų visas trumpalaikis turtas didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus, t.y. padeda prognozuoti įmonės mokumo būklę artimiausiu metu. Lyginant įmonės rodiklius, matome, kad 2011 m. šis rodiklis yra aukščiausias ir siekia 1. Greitojo trumpalaikio mokumo rodiklis skaičiuojant bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientą naudojama visa trumpalaikio turto suma, neatsižvelgiant į jo sudėtį. Trumpalaikis turtas yra vienodai likvidus, t.y. prireikus skubiai sumokėti trumpalaikius įsipareigojimus, tai galima padaryti ne visu trumpalaikiu turtu. Todėl siekiant objektyviai įvertinti įmonės mokumo dabartinę būklę, t.y. sugebėjimą skubiai atsiskaityti su kreditoriais, skaičiuojamas antrasis rodiklis – greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas. Jis kartais yra dar vadinamas greituoju likvidumo, kritiniu likvidumu arba skubaus padengimo koeficientu. Lyginant įmonės rodiklius su 2011 m. – 2013 m. matome, kad šis rodiklis 2012 m. padidėja 0,59 karto . Bendras įmonės mokumas yra didesnis 2013 m. ir padidėjo apie 1,24 karto. Bendras skolos rodiklis 2011m. ir 2012m. nekito ir buvo didesnis negu 2013m. siekė 0,89 kadangi šis rodiklis viršija 50 procentų galime teigti, kad didžioji dalis turto yra finansuojama skolintomis lėšomis.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 89 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5492 žodžiai)
  • Universitetas
  • Raimonda
  • Finansinė analizė AB Alita
    10 - 10 balsai (-ų)
Finansinė analizė AB Alita. (2015 m. Lapkričio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-ab-alita.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 04:49
×