Finansinė analizė AUTO PLOVYKLA


Įvadas. Darbo uždaviniai. Finansinė analizė. Savarankiško darbo užduotis. Lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” balanso horizontalioji analizė (sudaryta autorės3 lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” balanso vertikalioji (bendra) analizė (sudaryta autorės4 lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” balanso vertikalioji (dalinė) analizė (sudaryta autorės5 lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė (sudaryta. Lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” mokumo rodikliai (sudaryta autorės7 lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” stabilumo rodikliai (sudaryta autorės8 lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” veiklos efektyvumo rodikliai (sudaryta autorės.


Efektyvus finansų valdymas svarbus visų lygių darbuotojams - tiek įmonės finansininkams, tiek savininkams ir įmonių vadovams, nes būtent pastarieji, turintys didelę galią savarankiškai priimti finansinius ir investicinius sprendimus, daro lemiamą įtaką įmonės finansų būklei ir jos perspektyvai.

Finansų valdymo tobulinimas įmonėje turėtų būti nuolatinis procesas, kuris priklauso nuo verslo aplimkos pokyčių, įmonės tikslų, darbuotojų gebėjimų, šalies ekonominės plėtros.

Darbo uždaviniai:

1. Atlikiti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją analizę; apskaičiuoti ataskaitinių metų finansinių ataskaitų atskirų straipsnių pokyčius, lyginant su pasirinktomis bazėmis .

Apskaičiuoti UAB "AUTO PLOVYKLA" įmonės likvidumo (mokumo), stabilumo, veiklos efektyvumo ir pelningumo grupių santykinius rodiklius, atlikite Du Pont analizę.

turto ir jo finansavimo šaltinių atskiras grupes pagal svarbą.

3. Apskaičiuokite N įmonės likvidumo (mokumo), stabilumo, veiklos efektyvumo ir pelningumo grupių santykinius rodiklius, atlikite Du Pont analizę.

Parašykite išvadas apie N įmonės finansinę būklę, kurios turi padėti:

įvertinti trumpalaikio mokumo koeficientų apskaičiuojamuosius elementus;

nustatyti skolų ir nuosavo kapitalo santykio kitimą per tam tikrą laikotarpį;

nurodyti veiksnius, sąlygojusius veiklos efektyvumą ir pelningumą bei jų pasikeitimą ataskaitiniais metais, lyginant su praėjusiais.

Išnagrinėjus horizontaliąja balanso analizę matome, kad visas turtas ir nuosavas kapitalas su įsipareigojimais 2014 m. palyginus su 2013 m. padidėjo 29587 Eur. Ilgalaikis turtas sumažėjo 714 Eur. Nematerialus turtas nekito 2013m. ir 2014m. išliko tas pats - 3100 Eur.

Analizuojant trumpalaikį turtą, matome, kad per metus jis padidėjo 30301 Eur arba 173,3 proc. Procentaliai didžiausias šuolis matomas straipsnyje – per vienerius metus gautinos sumos – net 198 proc. padidėjimas.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir per vienerius metus gautinos sumos padidėjo. Pinigine išraiška sumos skyrėsi, atitinkamai 10769 Eur ir 17321 Eur. Kitas trumpalaikis turtas taip pat padidėjo, pinigine išraiška 2211 Eur. Atsargų lygio augimas vertintinas kaip neigiamas reiškinys, nes rodo, kad įmonė įšaldo lėšas, taip sumažindama savo mokumą ir padidindama atsiskaitymo sunkumų grėsmę.

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per 2014 m. padidėjo 29587 Eur – 145,2 proc.

Analizuojant 2 lentelę UAB “AUTO PLOVYKLA” pelno (nuostolių) ataskaita, pastebimas pardavimo pajamų 2014 m. didėjimas, taip pat didėja ir savikaina, abu rodikliai padidėja atitinkamai 8 ir 10 proc. Dėl šių pasikeitimų bendrasis pelnas per paskutinius metus padidėja 7 proc. Veiklos pardavimo sąnaudos padidėja 84 proc, o bendrosios ir administracinės sąnaudos per metus padidėja neženkliai tik apie 1 proc. arba 1220 Eur. Veiklos sąnaudų bendra suma padėja 8 proc., t. y. 11720 Eur.

  • Microsoft Word 44 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2579 žodžiai)
  • Universitetas
  • Elita
  • Finansinė analizė AUTO PLOVYKLA
    10 - 2 balsai (-ų)
Finansinė analizė AUTO PLOVYKLA. (2016 m. Vasario 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-auto-plovykla.html Peržiūrėta 2020 m. Kovo 31 d. 16:06
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo