Finansinė analizė Panevėžio statybos trestas


Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Tikslas ir uždavinai. Tyrimo metodai. AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinė analizė. Horizontali finansinė analizė. Turto finansinė analizė. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų finansinė analizė. Pelno – nuostolių finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Turto finansinė analizė. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų finansinė analizė. Pelno – nuostolių finansinė analizė. Santykinė finansinė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. A priedas. B priedas. C priedas. D priedas. E priedas. F priedas. G priedas.

Šiais laikais yra įsikūrusių labai daug įmonių, kurios tarpusavyje konkuruoja. Konkurencija labai lemia įmonės padėt rinkoje. Silpnoms įmonėms dažnai kyla iškritimo iš rinkos pavojus. Didelėms įmonėms taip pat svarbu išlaikyti jų vietą rinkoje ir kilti aukščiau. Todėl kiekvienai įmonei svarbu žinoti savo buvusią ir dabartinę padėtį, ir iš šių duomenų, kuo tiksliau turi numatyti savo padėtį ateityje. Tam yra įvairūs skaičiavimo metodai, kurie padeda išlikti konkurencingiems rinkoje. Vienas iš šių skaičiavimų, yra finansinė analizė.

Darbo objektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ – tai seniausia Lietuvoje statybų veiklą vygandti kompanija. Kompanija statybų veikla vygdo jau daugiau kaip 55 metus. Kadangi įmonė visą laiką vadovavosi šiomis pagrindinėmis vertybėmis, t.y. sąžinigumu, atsakingumu, profesionalumu, kokybišku darbu, efektyviais sprendimais, todėl kompanija įvykdė daug itin svarbių ir sudėtingų projektų. Prisidėjo prie Lietuvos ekonominio augimo ir aplinkosaugos gerinimo. Per ilgą savo gyvavimą, kompanija kurė aukštą gyvenamosios aplinko kokybę, Lietuvos žmonėms. Įmonės vizija yra tapti pripažinta statybos sektoriaus lydere, naudojančią pažangias technologijas, garantuojančia kokybę bei sutartus darbų atlikimo terminus. Įmonė visą laiką seka savo misijos, t.y. sąžiningai vygdyti įsipareigojimus, plėtoti ilgalaikį bendradarbiavimą ir siūlyti brandžius statybų sprendimus, didinti vertę akcininikams ir plėtoti įmonės veiklą, kurti aukštesnės kokybės aplinką verslui, visuomenei ir žmonėms.

Finansinė analizė leidžia įmonėms objektyviai įvertinti esamą situaciją ir priėmus įvairius valdymo sprendimus, įmonė gali progrnozuoti savo plėtrą, ir vietą rinkoje. Didžiausia finansinės analizės galia yra objektyviausias būdas įvertinti įmonės sukauptą informaciją. Taip pat finansinė analizė sugeba parodyti ar įmonė nenukrypsta nuo savo tikslų ir eina teisingu keliu.

Įvertinsime akcinės bendrovė dabartinę situaciją, aptarsime progresą, ir preliminariai prognozuosime įmonės ateitį. Finansinę analizė sudarys trys sudėtinės analizės:

Įmonei svarbu žinoti jos finansinės padėties dinamiką. Tam naudojama horizontali finansinė analizė. Horizontali analizė parodo įmonės finansų skirtumą per pasirinkta laikotarpį. Įmonės finansų skirtumas (pokytis) per pasirinktą laikotarpį dažniausiai būna išreiškiamas absoliučiais skaičiais arba procentais, o pasirinktas laikotarpis užima nuo 2 iki 5 metų. Skaičiuojant horizontalią analizę svarbu tinkamai pasirinkti ataskaitinį laikotarpį, bei bazinius (lyginimo) metus. Būtent horizontali analizė labiausiai atspindi įmonės stabilumą finansų atžvilgiu ir parodo ar įmonė eina teisingu keliu.

Atlikus horizontalią analizę, įmonė mato savo finansinius nuokrypius. Tačiau juos sėkmingai įvertinti yra reikalinga vertikali analizė, kuri parodo finansinių pokyčių priežastis. Ar optimaliai naudojamas turtas. Įvertina įmonės pajamų, sanaudų kitimo priežastis.

Geriausiai įvertinti ir priimti ekonominius sprendimus įmonės padėčiai ir būklei gerinti yra naudojama santykinė finansinė analizė. Santykinė analizė atskleidžia:

Atlikę AB „Panevėžio statybos trestas“ horizontalią analizę, galime matyti pagrindinių elementų dinamiką. Pelno – nuostolių, turto, įsipareigojimų ir kitų elementų pokyčius.

Iš skaičiavimo rezultatų, motome, jog įmonės turtas nuo 2010 m. iki 2013 m. sumažėjo 0,38 %. 2011 m. ir 2012 m. ilgalaikis turtas buvo mažiausias, o trumpalaikis didžiausias. Nuo 2012 m. iki 2013 m. ilgalaikis turtas padidėjo iki 19 173 844 Eur, o trumpalaikis sumažėjo iki 34 531 510 Eur. Ilgalaikio turto mažėjimą, kai didėja trumpalaikis turtas, ir atvirkščiai galime laikyti įmonės turto pusiausvyra.

Didžiausią dalį ilgalaikio turto kitimą, sudarė materialus turtas, investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos. Tai galime įžvelgti toliau pateiktoje diagramoje (2 diagrama).

Investicijų ir po vienerių metų gautinos sumos sudarė didžiausią dalį viso ilgalaikio turto, ir sąlyginai kito daugiausiai. Šalia investicijų ir po vienerių metų gautinų sumų, taip pat didelius kitimus patyrė materialus turtas. Pagal 2010 m. – 2013 m. duomenis, nematerialus ir atidėto mokesčio turtas, užėmė mažą dalį (tai atsispindės vertikalioje finansinėje analizėje) ir kito mažai, viso turto atžvilgiu (2 diagrama). Tačiau atsižvelgiant į A priede pateiktus skaičiavimus, kurie parodo procentinį pokytį, matome, kad nematerialus turtas 2011 m. – 2012 m. padidėjo net 797,81 %. Per tirtą 4 metų laikotarpį, didžiausią nematerialaus turto suma siekė – 54 787 Eur, materialus turtas siekė - 6 941 350 Eur, investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos – 15 472 503 Eur, atidėto mokesčio turtas – 213 064 Eur.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 143 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (5742 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edvinas
  • Finansinė analizė Panevėžio statybos trestas
    10 - 5 balsai (-ų)
Finansinė analizė Panevėžio statybos trestas. (2015 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-panevezio-statybos-trestas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 18:02
×