Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis darbas


Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės įmonės finansinės veiklos vertinimas. Įmonės charakteristika. Įmonės vertikalioji balanso analizė 2009-2013 metais. Įmonės horizontalioji balanso analizė 2009-2013 metais. Įmonės vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Įmonės trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės bankroto rizikos įvertinimas. Įmonės pelningumo rodiklių analizė. Turo pelningumo rodikliai. Įmonės trumpalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ámonës ilgalaikio turto apyvartumo rodikliø analizë. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

Pienas – vienas iš maisto produktų, kuris atsiduria ant mūsų stalo. Išskiriama, kad pienas nėra būtiniausia žmogui prekė, bet neretas jam išleidžiame per mėnesį nemažą pinigų dalį. Šitas teiginys yra pasakomas turint omenyje visus galimus ir esamus pieno produktus. AB „Pieno žvaigždės“ gamina visus pieniškus produktus ir nemažą mūsų išleidžiamų pinigų virsta jų pajamomis. Šios įmonės asortimentas susideda: iš įvairiausių rūšių sūrių ir sūrelių, varškės, sviesto, grietinės ir kitų pieno produktų ir žinoma pačio pieno.

Vertikali balanso analizė padeda įvertinti turto ir jo finansavimo šaltinių struktūrą bei jos pokyčius įmonėje. Atliekant vertikalią analizę galima įvertinti įmonės turto sudėtį, įsitikinti, ar jai pakanka turimo turto, kad jį būtų galima pateikti kaip užstatą kreditui gauti.

Ilgalaikio turto dalis visame AB „Pieno žvaigždės“ turte 2009-2013 metų laikotarpyje nežymiai kito, tai išaugdavo, tai vėl sumažėdavo. Neigiamam turto vertės pokyčiui įtakos galėjo turėti tai, kad nebuvo įsigyjama naujo ilgalaikio turto, o turimas jau buvo nusidėvėjęs. 2009 m. ilgalaikis turtas (tai yra ilgalaikis nematerialusis, materialusis, investicijos pardavimui, ilgalaikės gautinos sumos) sudarė 65,78 proc., 2010 m. – 59,64 proc., 2011 m. – 54,73 proc., 2012 m. – 58,71 proc., 2013 m. – 57,33 proc. viso įstaigos turto. Didžiausią dalį ilgalaikiame turte sudarė ilgalaikis materialusis turtas (2009 m. – 65,13 proc., 2010 m. – 58,85 proc., 2011 m. – 54,34 proc., 2012 – 58,41 proc., 2013 m. – 56,90 proc.), kitas turtas sudarė vos kelis procentus likusio įmonės turto.

Trumpalaikio turto minėtu laikotarpiu įmonė turėjo mažiau nei ilgalaikio ir jis taip pat kito (2009 m. – 34,22 proc., 2010 m. – 40,36 proc., 2011 m. – 54,73 proc., 2012 m. – 58,71 proc., 2013 m. – 57,33 proc.). Trumpalaikio turto vertė 2009-2013 metais išaugo 8,45 proc. Tokiam trumpalaikio turto vertės kitimui įtakos turėjo atsargų ir nebaigtų vykdyti sutarčių, per vienerius metus gautinų sumų, grynųjų pinigų sąskaitoje ir kasoje vertės kitimas.

Kapitalo ir rezervų struktūroje didžiausią dalį sudaro akcinis kapitalas. Nepaskirstytasis pelnas kasmet mažėja, kadangi nuo 2010 m. įmonėje kasmet mažėja ir grynieji pinigai, galime teigti jog įmonė dirba nuostolingai. Įmonės akcininkų nuosavybės dinamika 2009−2013 metų, procentais pateikta 2 paveiksle.

Akcininkų nuosavybės dinamikos rodikliai 2009 – 2013 metų laikotarpyje daugiausiai buvo teigiami, tai pakildavo, tai vėl nukrisdavo. Akcinis kapitalas ir akcijų priedai daugiausiai procentų sudarė 2011 metais – 16,26 proc. ir 8,17 proc. visos akcininkų nuosavybės. Rezervai per šį laikotarpį tai išaugdavo, tai nukrisdavo, todėl nepaskirstytasis pelnas buvo nepastovus.

Toliau išanalizuojamas ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų kitimas 2009–2013 metais. Įsipareigojimų pasikeitimas pateikiamas 3 paveiksle.

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2009 – 2013 metų laikotarpyje buvo didinami po to mažinami (2009 m. – 11,09 proc., 2010 m. – 14,25 proc., 2011 m. – 29,39 proc., 2012 m. – 19,42 proc., 2013 m. – 33,35 proc.). Trumpalaikiai įsipareigojimai lygiai taip pat kaip ir ilgalaikei mažėjo ir vėl didėjo, galbūt tam įtakos turėjo ilgalaikių įsipareigojimų mažėjimas, nes tuomet įmonei reikėdavo daugiau trumpalaikių įsipareigojimų padengti ilgalaikiams.

Kaip matyti iš 4 paveikslo ilgalaikis turtas AB „Pieno žvaigždės“ 2009 metais buvo 220508 Lt., tačiau 2010 metais jis sumažėjo 26164 Lt. 2010 - 2011 metų neigiamam turto vertės pokyčiui įtakos galėjo turėti tai, kad nebuvo įsigyjama naujo ilgalaikio turto, o turimas jau buvo nusidėvėjęs.

Šiame paveiksle taip pat pastebimi trumpalaikio turto pokyčiai. Jo vertė nuo 2009 - 2011 metų išaugo 36222 Lt. Tokiam trumpalaikio turto vertės kitimui įtakos turėjo atsargų ir nebaigtų vykdyti sutarčių, per vienerius metus gautinų sumų, grynųjų pinigų sąskaitoje ir kasoje vertės kitimas.

Viso turto kitimas 2011–2013 metais pateikiamas 5 paveiksle.

Remiantis gautais duomenimis, matyti, kad per nagrinėjamą laikotarpį įmonės turimas turtas vienu laikotarpiu augo, sekančiu mažėjo. Nuo 2009 metų iki 2013 metų turto dalis padidėjo 29018 Lt. Todėl galima teigti, kad įmonės turtas augo netolygiai. Tokius nevienodus augimo tempus, galima sieti su įmonės gamybinio pajėgumo mažėjimu.

  • Microsoft Word 1022 KB
  • 2015 m.
  • 27 puslapiai (5472 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingridelis
  • Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis darbas. (2015 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-pieno-zvaigzdes-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 23 d. 15:58
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo