Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis


Įvadas. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikacija. Ab „Pieno žvaigždės“ pelningumo rodiklių analizė. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ veiklos apibūdinimas. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ pardavimo pelningumo rodiklių analizė. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ turto pelningumo rodiklių analizė. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ kapitalo pelningumo rodiklių analizė. Išvados. Literatūra.


Rinkos ekonomikos sąlygomis nuolat didėja konkurencija tarp įmonių. Įmonėms, norinčioms išsilaikyti rinkoje ir įgyvendinti savo veiklos strategijas, reikia realiai įvertinti savo finansinę būklę bei gebėjimą konkuruoti. Kiekvienas, investuodamas savo lėšas į verslą, siekia gauti kuo didesnį pelną, todėl svarbu žinoti, kokie veiksniai lemia pelningą veiklą. Pelno siekimas visada susijęs su rizika. Kiekviena įmonė turi ieškoti kompromiso tarp galimo didžiausio pelno ir rizikos optimizavimo.

Darbo objektas: AB „ Pieno žvaigždės“ pelningumo rodiklių 2010 – 2012m. analizė.

Darbo tikslas: išanalizuoti pelningumo sąvoką, aptarti svarbiausius pelningumo rodiklius, pateikti įmonės AB „ Pieno žvaigždės“ pelningumo rodiklių analizę.

Darbo uždaviniai:

apibūdinti pelningumo rodiklius ir jų reikšmę;

aprašyti įmonės veiklą ir atlikti pelningumo rodiklių analizę.

Darbo metodai:

Įmonės veiklos dokumentų analizė

Duomenų sisteminimas

Apibendrinimas

Išvadų pateikimas

Liongina Juozaitienė išskiria pelningumo rodiklius gana plačiai, tačiau jų negrupuoja. Tuo tarpu, J. Mackevičius, D. Poškaitė ir L. Vilius pelningumo rodiklius klasifikuoja į grupes, tai padeda geriau suvokti jų apskaičiavimo metodiką, o informacijos vartotojams priimti teisingesnis sprendimus. Būtent pelningumo rodiklių skirstymas į pardavimo, turto ir kapitalo grupes yra svarbiausias informacijos vartotojams, nes įvairūs informacijos vartotojai domisi ne visais, o tik kai kuriais pelningumo rodikliais.

Bendrasis pelningumo rodiklis parodo skirtumą tarp pajamų ir savikainos, t.y. kokia dalis pelno tenka vienai daliai pajamų. Šio rodiklio kitimo ribos 10-35 proc. Rodiklio lygis žemesnis negu 10 proc. rodo, kad įmonė turi ūkininkavimo išlaidų padengimų sunkumo, o didesnis negu 35 proc. lygis rodo didelį gamybos pelningumą. Pagal šį rodiklį galima spręsti, ar yra pakankamas skirtumas tarp parduodamų prekių kainų ir jų gamybos išlaidų, t.y., bendrasis pelningumas atspindi įmonės produkcijos gamybos operacijų efektyvumą. Šio rodiklio didėjimas paprastai rodo teigiamus ryšius tarp kainų politikos, veiklos sąnaudų ir prekių pardavimo pajamų, racionalų marketingą, teisingą konkurencinės politikos orientaciją. Tačiau reikia paminėti, kad šio rodiklio reikšmės taip pat priklauso ir nuo įmonės veiklos pobūdžio, pavyzdžiui prekybinės ar gamybinės įmonės. Manoma, kad bendrasis pardavimo pelningumas ilgu laikotarpiu turėtų būti stabilus. Stabilumu suprantama kaip rodiklio svyravimas ne daugiau kaip 5 procentais.

Įmonės stabilumą rinkoje nusako įmonės veiklos tikslingumo rodiklis - grynasis pelningumas. Grynasis pelningumas parodo tikrąjį pardavimo pelningumą įvertinus visas pajamas ir išlaidas, tiksliau – atskleidžia, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam pardavimo litui po visų išlaidų. pardavimo pelningumo, kaip ir daugelio kitų finansinių rodiklių dydžiai, labai priklauso nuo šakos ir įmonės veiklos ypatybių. Remiantis Statistikos departamento įmonės finansinių rodiklių vertinimo metodika, grynojo pelningumo rodiklis vertinamas labai gerai, jei jis viršija 25%, gerai - didesnei nei 10%, nepatenkinamai - mažesnis už 5% ir blogai – neigiamas. Nors akivaizdu, kad labiau pageidautinas aukštas grynasis pelningumas, kartais žemas rodiklis yra sąmoningos įmonės strategijos pasekmė. Pavyzdžiui, žemą pelningumą gali sąlygoti žemų kainų strategija. Panašiai nutiko 2000 metais kompiuterių pramonėje, kuomet žemas pelningumas atspindėjo kainų karą rinkoje.

Turto pelningumo rodiklis atskleidžia visų įmonėje naudojamų išteklių efektyvumą. Iš šio rodiklio dydžio galime spręsti, kiek grynojo pelno tenka vienam turto litui arba kiek į šį turtą įdėtų pinigų grįžta per ataskaitinį laikotarpį grynojo pelno pavidalu. Turto pelningumo rodiklis ypač naudingas vertinant gamybos arba kitos veiklos pelningumą, taip pat atskirų jos segmentų pelningumą.

Apžvelgus įvairius šaltinius nustatyta, kad skiriamos trys pagrindinės pelningumo rodiklių grupės: pardavimo, turto ir kapitalo pelningumas. Pardavimų pelningumas atspindi pardavimų efektyvumą, turto pelningumas - įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimo efektyvumą, kapitalo pelningumas - įmonės finansinės veiklos efektyvumą.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 85 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3466 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis
    10 - 5 balsai (-ų)
Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis. (2016 m. Vasario 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-pieno-zvaigzdes-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 02:00
×