Finansinė analizė UAB Skardenis


Įmonės Uab „Skardenis“ vertikali ir horizontali balanso analizė. Uab „Skardenis“ vertikali balanso analizė. Uab „Skardenis“ vertikalios balanso analizės išvados. Įmonės Uab „ skardenis“ horizontali balanso analizė. Uab „Skardenis“ horizontalios balanso analizės išvados. Uab „Skardenis“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Uab „Skardenis“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizės išvados. Įmonės Uab „Skardenis“ veiklos efektyvumo analizė. Pardavimo pajamų kitimas. Įmonės pelningumo rodikliai. Informacijos šaltinių sąrašas.


Balanso analizės duomenys suteikia pagrindinę informaciją apie įmonę. Patyręs analitikas iš balanso duomenų gali spręsti, kokie yra įmonės plėtros prioritetai, ar ji dėmesį skiria pagrindinei veiklai. Balanso kapitalo ir įsipareigojimų duomenys suteikia informaciją apie įmonės veiklos finansavimo sprendimus. Ekspertai ir bankų analitikai, remdamiesi balanso duomenimis, vertina įmonės veikos ir finansinę riziką, jos mokumo lygį bei įmonės vadovų gebėjimus efektyviai naudoti išteklius.

Vertikali balanso analizė padeda įvertinti turto ir jo finansavimo šaltinių struktūrą bei jos pokyčius įmonėje. Ji naudinga dviem požiūriais: naudojant santykinius dydžius, galima palyginti skirtingų įmonių turto sudėtį ir jų finansavimo šaltinių struktūrą, santtykiniai dydžiai tam tikru mastu sumažina neigiamą infliacinių procesų įtaką ir kartu leidžia juos objektyviau palyginti.

Turtas. Įmonės turto struktūra per metaus pasikeitė labai nežymiai, praėjusiais metais ilgalaikis turtas sudarė 59,37 proc. įmonės turto, finansiniais metais jis sumažėjo iki 54,87 proc. Labai nedaug - 1,32 proc. sumažėjo trumpalaikis turtas. Per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 12,88 proc. – nuo 28,67 proc. iki 15,79 proc. Finansiniais metais 12,87 proc. padidėjo pinigai.

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Finansiniais metais nuosavu kapitalu buvo finansuojama beveik pusė įmonės turto, tai sudarė 47,87 proc., 22,0 proc. daugiau nei praėjusiais finansiniais metais. Šios įmonės kreditavimo rizika didėja, nes sutrikus atsiskaitimams ir padidėjus įsiskolinimams, ji gali bankrutuoti. Palyginus 2014 m. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų struktūrą su 2013 m., galima teigti, kad struktūra keitėsi. Nepaskirstyto pelno dalis padidėjo net 32,65 proc. 12,38 proc. sumažėjo įmonės rezervai. Net 28,75 proc. sumažėjo po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Nežymiai 7,06 proc. sumažėjo per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Turtas. Iš balanso analizės matome, kad 2014 metais 17,9 proc. sumažėjo ilgalaikis turtas, o taip pat 11,7 proc. ir nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Neigiamam turto vertės pokyčiui įtaką darė tai, kad analizuojamu laikotarpiu nebuvo įsigyjama naujo ilgalaikio turto, o turimas – tik nusidėvėjo. 2014 – 2013 metais ilgalaikio turto straipsnių vertė mažėja. Per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 41,9 proc. tai turėjo įtakos net 58,3 proc. pinigų padidėjimui.

  • Microsoft Word 51 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2100 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laima
  • Finansinė analizė UAB Skardenis
    10 - 5 balsai (-ų)
Finansinė analizė UAB Skardenis. (2016 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-uab-skardenis.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 10:29
×