Finansinė analizė Vilniaus baldai


Įvadas. Ab „Vilniaus baldai“ pardavimų ir investicijų pelningumo įvertinimas. Įmonės trumpalaikio turto mokumo įvertinimas. Įmonės ilgalaikio turto mokumo įvertinimas ir bankroto tikimybė. Veiklos efektyvumo rodiklių įvertinimas. Literatūra. Priedai.


Finansinė analizė informacija padeda nustatyti, ar praeityje įmonių vadovų priimti sprendimai buvo tinkami ir tikslūs, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Finansinės analizės teikiamos informacijos poreikis nuolat didėja. Šia informacija suinteresuoti ne tik vidaus (įmonių vadovybė, darbuotojai), bei ir daugelis išorės vartotojų (investuotojai, finansų institucijos, tiekėjai, pirkėjai, vyriausybė ir kt.). Praktika parodė, kad įmonėse, kuriose gerai atliekama finansinė analizė, priimami racionalūs valdymo sprendimai ir pasiekiami geri veiklos rezultatai.

Darbo tikslas: išanalizuoti AB „Vilniaus baldai“ 2012 – 2013 metų finansines ataskaitas.

Darbo uždaviniai:

Paskaičiuoti ir įvertinti pardavimų ir investicijų pelningumo rodiklius.

Išanalizuoti trumpalaikio turto mokumo rodiklius.

Pelningumo rodikliai gali geriausiai atspindėti įmonės veiklos rezultatus. Remiantis AB „Vilniaus baldai“ 2012 ir 2013 metų finansinės ataskaitos pelningumo rodikliais buvo paskaičiuoti pardavimų ir investicijų pelningumo rodikliai iš kurių veiksmingiausiai ūkio subjekto rodykliai: bendrasis pelningumas, veiklos pelningumas, grynasis pelningumas, turto, ilgalaikio ir trumpalaikio turto pelningumai, nuosavo kapitalo, akcinio kapitalo ir pastovaus kapitalo rodiklių pelningumai.

Iš 5 paveikslo galima pastebėti, kad įmonės pardavimų pelningumo rodikliai mažėjo nuo 2012 iki 2013 metų. Bendrojo pelningumo rodiklis yra vienas iš svarbiausių pardavimo procesą atspindinčių rodiklių. Nuo 2012 iki 2013 metų jis sumažėjo 4,08 kartais, tai yra 21,56 procentų (žr. 1 priedą). Jis 2012 metais buvo 18,91, o 2013 metais siekė 14,83 procentų. Iš šio rodiklio galima spręsti, ar parduodamų prekių kainų ir jų gamybos išlaidų skirtumas yra pakankamas. Iš Statistikos departamento finansinės būklės rodiklių vertinimo lygį šis rodiklis vertinamas teigiamai, kai jis svyruoja nuo 10 iki 35 procentų. Galima padaryti išvadą, kad įmonės situacija 2012 metais buvo vertinama gerai, bet jau 2013 metais ji vernosi patenkinamai. Bendrojo pardavimų pelningumo rodiklio sumažėjimui įtakos turėjo pardavimo pajamos, pardavimo savikaina ir bendrojo pelno mažėjimas. Pardavimo pajamos buvo sumažintos 27,82 procentais, o benrasis pelnas mažėjo sparčiai net iki 43,38 procentų. Bendrąjį pardavimų pelningumo sumažėjimą labiausiai lėmė pardavimo pajamos. Nes šio rodiklio mažėjimas reiškia, kad įmonė nesugeba uždirbti pelno iš pagrindinės veiklos, kad yra netinkamas santykis tarp pardavimo savikainos ir pardavimo kainos.

Ataskaitinių metų pelningumą lyginant su veiklos pelningumu galima nustatyti pagautės ir netekimų įtaką. Veiklos pelningumo rodiklis yra svarbus kontroliuojant, kaip naudojamos įmonės pridėtinės išlaidos atsižvelgiant į įmonės administracinių ir kitų valdymo išlaidų svyravimus. Šio rodiklio rekšmė per 2012-2013 metų laikotarpį sumažėjo 3,32 kartais, o tai yra 26,01 procentų pasikeitymas. Veiklos pelningumo mažėjimui įtakos turėjo mažėjantis veiklos pelnas ir pardavimo pajamos, veiklos pelnas mažėjo iki 46,60 procentų, o pardavimo sąnaudos vienam pardavimo pajamų litui 2013 metais palyginus su 2012 metais padidėjo 4 Lt, tai 5,03 procentų. Veiklos sąnaudos vienam pardavimo pajamų litui 2013 metais palyginus su 2012 metais sumažėjo 1 Lt, tai 9,21 procentais. Kadangi veiklos sąnaudos viršyja bendrąjį pelną, įmonės padėtis rinkoje blogėja.

  • Ekonomika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 193 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2918 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tatjana
  • Finansinė analizė Vilniaus baldai
    10 - 7 balsai (-ų)
Finansinė analizė Vilniaus baldai. (2016 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-vilniaus-baldai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 05:27
×