Finansinė analizė Vilniaus degtinė


Įvadas. AB „Vilniaus Degtinė“ Pristatymas. Balansas. Horizontalioji balanso ataskaitos analizė 2012 – 2013 m. Vertikalioji balanso ataskaitos analizė 2012 – 2013 m. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 2012 – 2013 m. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. AB „Vilniaus Degtinė“ pelningumo rodiklių analizė. AB „Vilniaus Degtinė“ veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB „Vilniaus Degtinė“ mokumo rodiklių analizė. AB „Vilniaus Degtinė“ kapitalo rinkos rodiklių analizė. Išvados. Literatūra. Summary.

AB „Vilniaus degtinė“ bendra nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų suma 2012 – 2013 metais sumažėjo 1412054 Lt (1,63 %). Didžiausią jos dalį sudaro mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, kurie padidėjo 25,86 %. Nuosavas kapitalas neženkliai, tik 0,13 %. Jo padidėjimą 2013 metais lėmė nepaskirstytas pelnas (0,49 %). Skolintą kapitalą sudaro trumpalaikės ir ilgalaikės skolos, tačiau analizuojamais metais ilgalaikės skolos sumažėjo daugiau nei trumpalaikės – 19,35 %.

Vertikalioji balanso ataskaitos analizė 2012 – 2013 m.

Iš šios diagramos matyti, kad AB „Vilniaus degtinė“ viso turto struktūroje tiek 2012 metais (55,76 %), tiek 2013 metais (56,17 %) didesnę dalį sudarė ilgalaikis turtas. Tačiau praėjusiais finansiniais metais ilgalaikis turtas sudarė didesnę dalį viso turto, nei finansiniais metais.

Trumpalaikis turtas ataskaitiniais metais sudarė 44,24 % viso turto, o praėjusiais metais – 43,83 %. Tai parodo, kad trumpalaikis turtas finansiniais metais sudarė mažesnę dalį viso turto, nei praėjusiais metais.

AB „Vilniaus degtinė“ 2013 metais nuosavas kapitalas sudarė 42,73 % viso kapitalo, o 2012 metais – 41,98 %. Tai parodo, kad praėjusiais metais nuosavas kapitalas sudarė mažesnę dalį viso kapitalo, negu finansiniais metais. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai finansiniais metais (57,23%) sudarė didesnę dalį viso kapitalo, nei praėjusiais metais (58,02 %). Diagramoje matyti, kad tiek finansiniais, tiek praėjusiais finansiniais metais skolintas kapitalas sudarė didesnę dalį viso kapitalo nei nuosavas kapitalas. Galima daryti išvadą, kad 2012 – 2013 metais didžiąja dalimi įmonės veikla buvo finansuojama iš skolintų lėšų – ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų.

Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 2012-2013 m. Vilniaus Degtinė LT AB

AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo savikaina tiek finansiniais metais (68,95 %), tiek praėjusiais finansiniais metais (71,51 %) sudarė didžiausią dalį pardavimo pajamų, tačiau 2013 metais jos dalis sumažėjo. Taip pat analizuojamais metais ne mažą dalį pardavimo pajamų sudarė bendrasis pelnas (31.05 %) ir veiklos sąnaudos(30 %). Jie finansiniais metais sudarė didesnę dalį pardavimo pajamų, nei praėjusiais. Dar 2012 – 2013 metais sumažėjo tipinės veiklos pelno (0,60 % punkto) ir finansinės bei investicinės veiklos (0,06 % punkto) dalis visų pardavimo pajamų. Įprastinės veiklos, grynas ir EBITDA pelnas 2013 metais sudarė mažesnę dalį pardavimo pajamų negu 2012 metais.

Manoma, kad šio rodiklio kitimo ribos yra 10 – 35 %. Kadangi AB „Vilniaus degtinė“ 2012 metų pelningumas 28,49% išaugo iki 31,01% 2013 metais, galima teigti, kad labiau kontroliuodami pardavimų pajamas ir savikainos dydį įmonė dirba daug efektyviau. Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) - Įmonės „Vilniaus degtinė“ nuosavo kapitalo pelningumas 2012 metais 0,010% ir 2013 metais buvo 0,001% buvo – blogas. Pagal tokius žemus ROE rodiklius galima spręsti, kad labai didelę dali 2012 ir 2013 metais įmonę likvidavo akcininkai. Grynasis pelningumas - grynojo pelningumo rodiklis yra nepatenkinamas, nes yra mažesnis už 5%, . Įmonės grynasis pelningumas tiek 2012 metais (0,67%), tiek 2013metais (0,08 %) buvo nepatenkinamas. Turto pelningumas (ROA) - praėjusiais finansiniais metais buvo blogas (0,013%), o finansiniais metais buvo taipogi (0,007%). Rodikliai rodo, jog kompanijos turtas buvo naudojamas neefektingai. EBITDA pelningumas - 2012 metais AB „Vilniaus degtinė“ EBITDA siekė nustatytas ribas, jis buvo 7,66%, o 2013 metais rodiklis pakrito iki 7,53%, bet tokį 2013 menką pakitimą galima įvardinti, kaip subalansuota ir efektyvų įmonės darbą.

  • Finansai Analizė
  • Microsoft Word 91 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (2909 žodžiai)
  • Kolegija
  • Daugardas
  • Finansinė analizė Vilniaus degtinė
    10 - 7 balsai (-ų)
Finansinė analizė Vilniaus degtinė. (2015 m. Rugsėjo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-analize-vilniaus-degtine.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 23:36
×