Finansinė apskaita namų darbas


Finansinė apskaita Savarankiškas darbas. Ilgalaikio turto apskaita. Kapitalo, kitų gautinų bei mokėtinų sumų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Priskaičiuota kitiems darbuotojams sąlyginai. Darbo užmokesčio sąnaudų paskirstymo žiniaraštis.


Įmonė vasario 3 d. sudarė sutartį su tiekėjais dėl sunkvežimio, kurio vertė 120000,- ir PVM_25200,- Lt. Pagal sutarties sąlygas tiekėjui kovo 2 d. pervestas 20 proc. sunkvežimio vertės (be PVM) avansas ( 24000,- Lt). Sunkvežimis gautas kovo 10 d. Tą pačią dieną jis įregistruotas Valst. Įm. „Regitra“. Registravimo mokestis 50,- sumokėtas:

D 1263 Išankstiniai apmokėjimai už IMT 24000,-

K 2435 Gautinos iš atskaitingų asmenų sumos 24000,-

Sunkvežimio įsigijimas dalinai kompensuojamas ES finansuojamo projekto, kuriame dalyvauja UAB „X“, lėšomis. Pagal projekto sutarties sąlygas numatyta kompensuoti 50 proc. sunkvežimio įsigijimo kainos _60000,- Lt. Dotacija į atsiskaitomąją sąskaitą gauta kovo 31 d.

Užduotis: apskaičiuokite reikalingas sumas ir nurodykite sąskaitų korespondencijas ūkiniams įvykiams registruoti.

D 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina 34528,-

D 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis 7250.88,-

K 443 Skolos tiekėjams 41778.88,-

Kovo 20 d. gauta PVM sąskaita faktūra už lizingo būdu įsigyjamus gamybos įrengimus. Sąskaitoje nurodyta mokėtina suma - 60 000,- Lt (su PVM). Lizingo sutartis sudaryta 5 metams, įmokos prademos mokėti nuo balandžio mėn., sutarties sudarymo mokestis 350,- Lt sumokėtas iš atsiskaitomosos sąskaitos. Už įrengimų atvežimą gauta sąskaita iš transporto įmonės – 400,- Lt. Už įrengimų sumontavimą įmonės darbininkams priskaičiuota: 500,- Lt darbo užmokesčio ir 30,98 % socialinio draudimo įmokų nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio už montavimo darbus –154.90_ Lt bei įmokos į garantinį fondą 0,2 % -_1,-_Lt. Įrengimams sumontuoti sunaudota medžiagų už: a) 300,- Lt. Kovo 30 d. įrengimai perduoti naudoti.

D 1220 Mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina 49586,78,-

D 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis 10413,22,-

K 4011 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 51000,-

Kovo 21 d. dėl netinkamumo naudoti nurašytos šlifavimo staklės. Nurašius stakles užpajamuotas metalo laužas, kuris įkainotas 1300,- Lt. Staklės įsigytos 2007 m. gruodžio mėn. Įsigijimo kaina 62000,- Lt, numatyta likvidacinė vertė 2000,- Lt. Stakles buvo numatyta naudoti 5 metus. Nusidėvėjimas skaičiuotas:

Kovo 22 d. UAB „Įrengimų nuoma“ skolon parduotas kranas. Pardavimo kaina 14500,- Lt. Kranas įsigytas 2008 m. kovo mėn., numatytas jo naudingo tarnavimo laikas 8 metai. Įsigijimo kaina 82000, - Lt, likvidacinė vertė 5000,- Lt. Nusidėvėjimas skaičiuojamas:

a) dvigubo – mažėjančios vertės metodu;

Užduotis: apskaičiuokite reikalingas sumas ir nurodykite sąskaitų korespondencijas ūkiniams įvykiams registruoti. Skaičiavimus pateikite. (Apskaičiuojant nusidėvėjimą kiekvienų metų nusidėvėjimo sumą apvalinikite iki sveikųjų skaičių).

Presavimo staklių įsigijimo savikaina – 31000,- Lt, likvidacinė vertė – 1000,- Lt. Šiomis staklėmis numatoma pagaminti 90000 detalių. Staklėmis nuo jų naudojimo pradžios iki kovo 1 d. buvo pagaminta 84000 detalių. Per kovo mėn. buvo pagaminta 7000 detalių.

apskaičiuokite staklių nusidėvėjimą per kovo mėn.; 30 proc. presavimo staklių įsigijimo kainos buvo padengta dotacijos lėšomis;

apskaičiuokite sukauptą staklių nusidėvėjimą kovo 31 d.

Sausio mėn. UAB „X“ pradėjo dalies administracinio pastato remontą. Pateikusi remonto darbų sąmatą, kovo 12 d. gavo 50 000,- Lt dotaciją šiam remontui. Kovo 29 d. pasirašytas darbų priėmimo aktas už dalinai atliktą remontą ir gauta sąskaita faktūra 20000,- Lt ir PVM 4200,- Lt iš rangovo. Remontuojama pastato dalis bus naudojama PVM atžvilgiu mišrioje veikloje: PVM apmokestinamos ir neapmokestinamos veiklos santykis einamaisiais metais yra 96:4. Remontas nepagerins pastato naudingų administracinio pastato savybių ir nepailgins naudojimo laiko. Įmonės pastato įsigijimo savikaina – 1000000,- Lt, likvidacinė vertė – 1000,- Lt, naudingo tarnavimo laikas - 20 m., taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

  • Apskaita Namų darbas
  • Microsoft Word 65 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3539 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edita
  • Finansinė apskaita namų darbas
    10 - 7 balsai (-ų)
Finansinė apskaita namų darbas. (2016 m. Vasario 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansine-apskaita-namu-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 14:01
×