Finansine atskaitomybė TEO


Finansų analizė.

Finansine atskaitomybė TEO.


Kiekvienos įmonės vadovas susiduria su daugybe ataskaitų ir deklaracijų. Jų paskirtis labai įvairi: vienos rengiamos išimtinai įmonės vidiniams poreikiams tenkinti (struktūrinių padalinių planai, biudžetai, sąmatos, skirti įmonės valdytojams), kitos – išoriniams vartotojams (statistinės ataskaitos, mokesčių deklaracijos, skirtos valdžios institucijoms). Iš visų išsiskiria metinė finansinė atskaitomybė, kurią pagal LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą patikslinkit ar tikrai taip vadinasi šis įstatymas įpareigotos sudaryti visos juridinio asmens teises turinčios įmonės. Tame finansinių ataskaitų rinkinyje esanti informacija atskleidžia praėjusių laikotarpių įmonės ūkininkavimo rezultatus, pinigų srautus bei finansinę būklę.

Finansinė atskaitomybė yra laikoma vienu iš pagrindinių finansinės informacijos šaltinių, leidžiančių susidaryti vaizdą apie praėjusių laikotarpių įmonės veiklą. Kita vertus, finansinėse atsakaitose pateikiama apibendrinta informacija, kuri neatskleidžia komercinių įmonės paslapčių tretiesiems asmenims.o kaip traktuotumėte aiškinamojo rašto ir pinigų srautų ataskaitos turinį Todėl finansinė atskaitomybė tampa reikšmingu dokumentu ir tretiesiems asmenims (kreditoriams, akcinikams, potencialiems investuotojams).

Skelbiant finansines ataskaitas svarbus dalykas yra informacijos tikslumas, informacija turi būti lengvai prieinama visiems su įmone susijusiais asmenims,o kurie nesusiję ar negali pasidomėti šiomis ataskaitomis? Pvz.jūs rašote kursinį ir .t.t.

Šio darbo objektas –UAB”TEO” finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumai. Jūsų darbo objektas finansinė atskaitomybė, tai yra konkrečiai ką Jūs nagrinėjate toje įmonėje Ypatumus išsiaiškinsit darbe

Darbo tikslas – išnagrinėti finansinės atskaitomybės esmę, sudėtį ir sudarymo tvarką.

Jūsų suformuluoti uždaviniai neleis pasiekti užsibrėžto tikslo. Formuluojant uždavinius 1 uždavinį skirkit teorinei daliai kitus 2 skirkit konkrečios įmonės finansinės atskaitomybės sudarymo klausimams

Formuoti ir vertinti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje ir finansinėje veikloje.

Mokėti įvertinti ūkio subjektų ekonominius procesus, juos pavaizduoti apskaitoje.

Gebėti atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras.

Gebėti įvertinti apsirūpinimo atsargomis poreikius ir tvarkyti jų apskaitą.

Įvertinti veiklos finansavimą, apskaityti nuosavybę ir įsipareigojimus.

visuomenę domina įmonės veiklos tendensijos, naujausi pokyčiai [1,9 psl].

Kiekvieną finansinės atskaitomybės vartotoją domina konkreti informacija, todėl ji turi būti:

finansinės atskaitomybės laikotarpis, paskutinės finansinių metų dienos data ir patvirtinimo data;

vadovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas [1,20 psl.]

1) Įmonės principas. Kiekviena įmonė, kuri sudaro finansinę atskaitomybę, laikoma atskiru apskaitos vienetu. Į buhalterinę apskaitą įtraukiamas tik tos įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Vadinasi, įmonės principas numato, kad įmonė, kaip atskiras apskaitos vienetas, yra atskira nuo įmonės savininkų ir kitų įmonių. Apskaitos darbuotojai apskaito ir vertina konkrečios įmonės veiklos rezultatus, įmonės turto su įmonės savininkų asmeniniu turtu nesiedami.Pagal šį principą mus dominti privalo tik tie objektai ir ūkiniai faktai, kuriuos būtina atspindėti finansinėse ataskaitose. Kadangi atskaitomybėje turi bųti užregistruotas tik įmonės, o ne jos savininkų ekonominė veikla, šis principas įgalina apskaitininkus atskirti sandorius, sudaromus asmeniškai, nuo įmonės sandorių. Įmonės principas taikomas visoms verslo organizavimo formoms ir pasireiškia tuo, kad kiekvienos įmonės turto ir nuosavybės bei įsipareigojimų buhalterinė apskaita atskira nuo savinikų turto ir įsiskolinimo apskaitos.

Be to, pasisgendu autorių nuomonių lyginimo.Nepakanka pacituoti vieną kitą autorių Gi apie principus, reikalavimus finansinei atskaitomybei rašo daug autorių, tai palyginkit kuo tarpusavyje skiriasi arba kaip skirtingai traktuojami šie dalykai.

balansas ( viešojo sektoriaus įstaigų apskaitos standartuose analogiška ataskaita įvardijama finansinės būklės ataskaita ), rodantis ūkio subjekto turtą ( turtą, kurį valdo, disponuoja, naudoja savo veikloje finansinės atskaitomybės sudarymo datą ) ir nuosavybę ( to turto finansavimo šaltinius: nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus); laiko požiūriu turtas ir jo finansavimo šaltiniai grupuojami į trumpalaikius ( mažiau nei vieneri metai ar veiklos ciklas) ir ilgalaikius ( ilgiau nei vieneri metai ar veiklos ciklas).

 • Finansai Analizės
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Audrone
 • 16 puslapių (3742 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų analizės
 • Microsoft Word 32 KB
 • Finansine atskaitomybė TEO
  10 - 3 balsai (-ų)
Finansine atskaitomybė TEO. (2016 m. Kovo 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansine-atskaitomybe-teo.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 07:45