Finansinės analizės metodai kursinis


Apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė ir tikslai. Finansinės analizės metodai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės rodikliai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Finansinė analizė turi įtakos ir buhalterinei apskaitai gerinti, vidaus kontrolei stiprinti. Ypač svarbi finansinės analizės įtaka įmonės planavimo sistemai.

Galima išskirti kelis svarbiausius finansinės analizės metodo ypatumus:

Analizės nuoseklumas ir objektyvumas tiriant įvairių rodiklių kitimą, kaip įmonės visų darbo sričių ir įvairių tą darbą lemiančių veiksnių nustatymas.

Analizės nuoseklumas ir objektyvumas tiriant įvairių rodiklių kitimą, veiksnių, turinčių įtakos jų pokyčiams, apskaičiavimas ir vertinimas.

Tiriamų rodiklių tarpusavio ryšio ir priklausomybės nustatymas, rodiklius veikiančių vidaus ir išorės priežasčių nagrinėjimas.

Rezervų paieška nustatant trūkumus ir pagrindinės veiklos grandis.

Įmonės finansinės veiklos gerinimo priemonių nustatymo ir įgyvendinimo kontrolė.

Techniniai finansinės analizės būdai – tai būdai informacijos šaltiniams apdoroti, susisteminti ir apibendrinti. Finansinėje analizėje naudojama gana daug techninių būdų. Dažniausiai išskiriamos dvi grupės:

Tradiciniai būdai yra šie: lyginimas, detalizavimas, grupavimas, vidutiniai dydžiai, indeksai, procentai, balansinių sugretinimų, eliminavimo.

Dažniausiai naudojamas lyginimo būdas . Lyginant rodiklius būtina laikytis šių taisyklių:

lyginti to paties laikotarpio rodikliu, įvertinti palyginamosiomis kainomis, vienodus struktūrine sudėtimi, analogiškų įmonių, kurių gamybos apimtis ir struktūra panaši, duomenis;

turi būti vienoda rodiklių apskaičiavimo metodika.

Detalizavimo būdas . Rodikliai gali būti skirstomi pagal:

Visi matematiniai statistiniai būdai pagal naudojimo galimybes yra skirstomi į optimizuojamus ir neoptimizuojamus, o pagal tikslumą – į tikslius ir netikslius.

Finansinės analizės techninių būdų naudojimas priklauso nuo nagrinėjamų objektų apimties, analizės tikslo ir uždavinių.

Finansinės analizės šaltiniai – tai visa surinkta informacija, naudojama atliekant analizę. Nuo šaltinių sudėties, turinio ir tinkamo panaudojimo labai priklauso analizės organizavimas. Analizės šaltiniai priklauso nuo analizės programos, analizuojamo objekto, taip pat nuo to , kas ją atlieka. Atliekant finansinę analizę galima naudoti daug analizės šaltinių. Jies skirstomi į šias grupes :

Finansinė atskaitomybė – ji yra labai reikšminga, joje yra apibendrinama visa informacija apie įmonės veiklą ataskaitiniu laikotarpiu. Finansinė atskaitomybė skirstoma pagal įvairius požymius: pagal periodiškumą, duomenų apimtį, informacijos apibendrinimo lygį.

Neapskaitiniai šaltiniai – tai į apskaitą neįtraukti šaltiniai.. Tai visi tie duomenys, kurių nėra nei planiniuose normatyviniuose, nei buhalterinės apskaitos, nei atskaitomybės šaltiniuose. Jie skirstomi į dvi grupes:

Į apskaitą neįtraukti vidaus analizės šaltiniai yra tie duomenys, kurie gaunami įmonėje ir jos padaliniuose. Tai posėdžių, susirinkimų, komisijų, konferencijų medžiaga, darbuotojų apklausų tyrimo rezultatai, techniniai dokumentai ( darbų grafikai,, gamybos grafikai, brėžiniai), įvairi teisinė medžiaga ( ūkinės sutartys).

Kiekvienos įmonės tikslas yra siekti pelningos veiklos. Todėl nagrinėjant įmonės veiklą labai svarbu nustatyti įtakos jam turėjusius veiksnius, nustatyti veiklos pokyčių priežastis. Tai galima atlikti naudojant įvairias finansinės analizės rūšis. Įmonės veiklos analizės rūšys skirstomos pagal šiuos svarbiausius požymius:

Periodinė analizė atliekama periodiškai, pavyzdžiui kas ketvirtį, metus.

Operatyvinė analizė. Ji atliekama iškart atlikus ūkines operacijas. Ji pagrįsta pirminės apskaitos duomenimis ir tiesioginiu gamybos procesų stebėjimu.

Retrospektyvinė analizė – tai tam tikro ataskaitinio laikotarpio įmonės veiklos rezultatų tyrimas remiantis finansine ir nefinansine atskaitomybe bei buhalterinės apskaitos duomenimis. Šios analizės pagrindiniai uždaviniai yra objektyviai įvertinti tam tikrą laikotarpio įmonės veiklą ir atskleisti vidaus ir išorės rezervus bei nepanaudotas galimybes siekiant pašalinti trūkumus.

 • Apskaita Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Jurgita
 • 17 puslapių (3153 žodžiai)
 • Kolegija
 • Apskaitos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 146 KB
 • Finansinės analizės metodai kursinis
  10 - 10 balsai (-ų)
Finansinės analizės metodai kursinis. (2015 m. Spalio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansines-analizes-metodai-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 05:19