Finansinės analizės metodai


Bankininkystės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Ab „Anykščių vynas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Finansinės analizės metodų samprata ir reikšmė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Ab „Anykščių vynas“ finansinė analizė pagal finansinius metodus. AB „Anykščių vynas“ horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB “Anykščių vynas” santykinė analizė.


Kursinio darbo tikslas yra teoriškai ir praktiškai išanalizuoti įmonę pagal finansinės analizės metodus.. Pasinaudojusi rastomis knygomis ir informacija internete, išnagrinėjau finansinius metodus, taip pat išanalizavau įmonę pasirėmusi tais metodais. Naudojant mokslinę literatūrą, teorinių žinių pritaikymą, informacijos sisteminimą ir grupavimą, išnagrinėjau įmonės finansinius analizės metodų skaičiavimus. Trečioje kursinio darbo dalyje buvo atlikta AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ analizė. Analizė atskleidė, kokia įmonės veikla pagal finansinius metodus.

Darbo tikslas. Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ finansinius metodus

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti finansinės analizės metodus.

Išanalizuoti finansinės analizės metodų rodiklius.

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė.

Įmonės duomenų analizė.

Viena seniausių rytinio Baltijos regiono įmonių, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Istorija prasidėjo 1926 metais Baliui Karazijai gavus leidimą įsteigti vaisvynių dirbtuvę ir užraugus pirmąjį obuolių vyną. Pagarba tradicijoms, išsaugotos ir ilgus dešimtmečius tobulintos receptūros bei gamybos technologijos, didžiulė patirtis ir atsakomybė už produktų kokybę leidžia vartotojams pateikti išskirtinio skonio unikalius gėrimus.. Svarbiausias gaminamos produkcijos bruožas – natūralumas. Gaminiams plačiai naudojama vietinių vaisių ir uogų žaliavą. Įmonėje sumontuota šiuolaikiška įranga leidžia per metus perdirbti iki 35 tūkst. tonų vaisių ir uogų.

Rašydama kursinį darbą remsiuosi įvairia moksline literatūra. Analizuodama finansinės analizės metodus, labiausiai remiuosi Mackevičiaus J. (2005) ir Mackevičiaus J., Poškaitės D., Villis L. (2011) mintimis, nes jis pateikia įvairių autorių skirtingas nuomones. Rašydama apie finansinės analizės metodu skaičiavimus, remiuosi Juozaitiene L. (2008). Taip pat rašydama kursinį darbą remiuosi moksliniais staipsniais ir kitokiais autoriais.

Taip pat remsiuosi AB "Anykščių vynas" gauta informacija apie minėtą įmonę. Remiantis AB "Anykščių vynas" finansinės analizės metodais bus atlikta šios įmonės analizė. Analizuosiu remiantis tais metodais: horizontalia analize, vertikalia analize. Taip pat apskaičiuosiu pagal santikinę analizę.

Finansinės analizės metodas- būdas arba priemonė finansų analizės šaltiniams apdoroti, susisteminti ir apibendrinti. Praktikoje dažniausiai taikomi finansų analizės metodai:

Finansinės analizės metodas yra techninių būdų ir priemonių visuma įmonės finansinei veiklai ir jos rezervams tirti. Finansinė veikla, kurią sudaro įvairūs ūkiniai procesai ir operacijos, vyksta nenutrūkstamai. Todėl analizuojamos finansinės įmonės veiklos ir jos rezervų negalima vertinti kaip kažko nekintamo. Finansiniai rodikliai ir reiškiniai tiriami atsižvengiant į glaudų tarpusavio ryšį ir priklausomybę, nagrinėjami dinamiškai, struktūriškai ir kompleksiškai, analizės ir sintezės dialektinėje vienybėje. Visi finansiniai procesai turi bendras tyrimo gaires, kurios detalizuojamos naudojant įvairius informacijos skaičiavimo ir apdorojimo būdus. Finansinėje analizėje taikomi ir dedukciniai, ir indukciniai metodai. Taigi finansinės analizės metodas yra įvairiapusis, kompleksiškas, vientisas įmonės ir jos padalinių finansinės veiklos tyrimas, siekiant išsiaiškinti ir įvertinti vidinius rezervus bei gauti informaciją optimaliems valdymo sprendimams priimti. (Mackevičius J., Poškaitė D., Villis L. (2011))

Tai rodiklių pasikeitimo skaičiavimas absoliučiais arba santykiniais skaičiais. Horizontalioji analizė padeda išsiaiškinti nukrypimus nuo planinių arba normatyvių dydžių, įvertinti rodiklių augimo tempus, palyginti skirtingų laikotarpių rodiklio dydžius. Šios analizės uždavinys - nustatyti pagrindinių įmonės finansinių rodyklių kritimo kryptį ir tendencijas.

AB "Anykščių vynas" FINANSINĖ ANALIZĖ PAGAL FINANSINĖS ANALIZĖS METODUS

AB "Anykščių vynas" Horizontalioji ir vertikalioji analizė

Iš AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ horizontaliosios analizės matome, kad labiau padidėjo pardavimų pajamos negu savikaina. Taip pat matome, kad sumažėjo finansinės veiklos sąnaudos, net 98,44 proc. Akcinės prekybos bendrovės „Anykščių vynas“ grynasis pelnas 2014m. išaugo 3,34 proc. Tai reiškia, kad įmonės uždirbtas pelnas turi tendencijų didėti.

Iš vertikaliosios AB „Anykščių vynas“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizės matome, kad pardavimų savikaina 2013m. sudarė 53,13 proc, o 2014m. – 53,08 proc. Taigi jos sudėtis pakito nežymiai, 0,05 proc. 2014m. nežymiai padidėjo bendrųjų ir administracinių sąnaudų dalis, 0,23 proc. Kitos veiklos pajamų dalis taip pat nežymiai padidėjo, tai galėjo lemti padidėjęs prekių perpardavimas. Grynojo pelno 2013m. lyginamasis svoris buvo 8,71 proc., per metus jis sumažėjo 0,54 proc. Taigi, galima teigti, kad AB “ANYKŠČIŲ VYNAS” dirba pelningai, tačiau jos pelnas nežymiai mažėja.

Finansinės analizės metodai. (2015 m. Birželio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansines-analizes-metodai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 05:02