Finansinės analizės špera


Finansų Špera. Finansinė analizė. Pagrindinės finansinės analizės problemos. Finansinės analizės teoriniai pagrindai. Finansinės analizės esmė, reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės tikslas ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės kokybė. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės rūšys, atlikimo metodai ir būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių reikšmė ir privalumai. Santykinių rodiklių pasirinkimo kriterijai. Santykinių rodiklių vertinimas. Santykinių rodiklių grupavimas. Stabilumo (ilgalaikio mokumo) rodikliai. Pelno analizė. Trumpalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto analizė. Darbo analizė. Kapitalo analizė.


Finansinės analizės objektas - finansinių santykių visuma, atsispindinti finansinio pobūdžio informacijoje ir apimanti visas įmonės veiklos sritis

Palyginti analizuojamą ekonominį reiškinį apibūdinančius rodiklius su kokiomis nors pasirinktomis bazėmis.

koordinuoti visas veiklos sferas ir funkcinių padalinių darbą ir kt.

1. Planinė normatyvinė informacija. Tai šaltiniai susiję su įmonės ateities perspektyvomis: įvairūs normatyvai, limitai, tarifai, kuriais remiantis yra planuojama ir prognozuojama įmonės veikla

2. Apskaitos duomenys. Tai sistemiškai apdoroti duomenys, kurie pagrįsti konkrečiais dokumentais ir apskaitos registrais (buhalterinės apskaitos, sintetinės ir analitinės apskaitos, statistinės apskaitos duomenys).

Finansinės analizės kokybė. Finansinės analizės išvadų tikslumas priklauso nuo analizės šaltinių patikimumo.

tiesioginius - savininkai; kreditoriai; potencialūs savininkai, kreditoriai ir tiekėjai; vadovaujantys darbuotojai; mokesčių tarnybos; darbuotojai; klientai (pirkėjai, užsakovai) ir pan.;

netiesioginius – analitikai, konsultantai, patarėjai; vertybinių popierių biržos specialistai; gyventojai ir pan.

Kreditoriai naudojasi analizės rezultatais, vertindami įsiskolinimų mokėjimo terminus ir sugebėjimą laiku grąžinti paskolas.

Įmonių darbuotojai, kurie turėdami informaciją apie įmonės veiklą gali numatyti perspektyvas, susijusias su jų gerbūviu.

Finansų analitikai ir konsultantai, nes finansinė informacija yra jų darbo pagrindas.

Perspektyvinė - susijusi su prognozių, planinių duomenų analizavimu, projektų vertinimu, siekiant priimti taktinius bei strateginius sprendimus .

Operatyvinė analizė (išankstinė arba preliminarinė) - atliekama per trumpus periodus (savaitė, diena, mėnuo), įmonės kasdieniniams valdymo tikslams.

Pagal atliekamos analizės tikslą: gamybinei ir finansinei veiklai planuoti; personalo ekonominiam skatinimui; alternatyvių projektų pagrindimui; infliacijos įtakos įvertinimui; perspektyvinių planų sudarymui ir kt.

Finansinės analizės atlikimo metodai ir būdai. Finansinės analizės metodika yra apibūdinama kaip taisyklių, reikalavimų, metodų ir būdų analizei atlikti visuma.

Tradiciniai (lyginimas, detalizavimas, grupavimas, eliminavimas (grandininių pakeitimų, skirtumų, saldo), balansinių sugretinimų taikymas, indeksų, vidutinių dydžių, koeficientų, lyginamųjų svorių, integralinis, grafinis ir kt.);

- euristinius (psichologinius) (analogijos ir asociacijos, inversija, smegenų šturmas, kontroliniai klausimai, morfologinė analizė ir kt.).

Lyginimas - naudojamas siekiant nustatyti duomenų pasikeitimą. Palyginimas atliekamas, pasirenkant tam tikrą palyginimo bazę (pvz., praeitas laikotarpis, analogiško rodiklio dydis kitoje įmonėje, ar įmonės padalinyje, vidutinis atitinkamo rodiklio dydis ir pan.) Taip sužinomi nukrypimai nuo prognozuojamų dydžių, nustatomos kitimo tendencijos, sudaroma galimybė kontroliuoti finansinių procesų eigą ir reikiamu metu pakreipti ją teigiama linkme.

Dydis A išreiškiamas daliniais rodikliais A = a x b x c, grandininiai pakeitimai atliekami taip:

Prekių atsargos laikotarpio pradžioje + prekių papildymas = prekių realizavimas + kitoks prekių vertės sumažėjimas (prekių nukainojimas) + prekių atsargos laikotarpio pabaigoje

Prekių atsargos laikotarpio pradžioje + prekių papildymas - kitoks prekių vertės sumažėjimas (prekių nukainojimas) - prekių atsargos laikotarpio pabaigoje = Prekių realizavimas

Horizontali analizė (beveik tapati dinamikos eilučių analizei). Ši analizė yra identiška praktikoje taikomam palyginimo būdui. Ji parodo dinamiką, tačiau neišryškina priežasčių, dėl kurių įvyko analizuojamų rodiklių pakitimai.

Santykinė analizė (arba finansinių koeficientų analizė). Ši analizė padeda atskleisti ir interpretuoti atskirų rodiklių tarpusavio ryšį.

2. Planas papildomas detalesne programa, kurioje parodomos pagrindinės analizės formos, nurodoma papildoma informacija analizei atlikti.

Jis rodo, keliais vienetais absoliučia išraiška yra didesnis ar mažesnis vėlesnio laikotarpio lygis yn, palyginti su baziniu laikotarpio lygiu y0 arba su tiesiogiai prieš yn esančiu lygiu yn-1.

  • Finansai Šperos
  • 2014 m.
  • Aušra
  • 6 puslapiai (10460 žodžių)
  • Universitetas
  • Finansų šperos
  • Microsoft Word 73 KB
  • Finansinės analizės špera
    10 - 4 balsai (-ų)
Finansinės analizės špera. (2014 m. Birželio 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansines-analizes-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:28