Finansinės apskaitos praktika


Įvadas. Apskaitos procesas įmonėje ir jo organizavimas. Įmonės finansinės ir mokestinės ataskaitos. Įmonės apskaitos politika. Piniginio turto apskaita. Apskaitos kompiuterizvimas įmonėje. Išvados. Literatūra. Finansinės apskaitos profesinės veiklos praktikos atsiskaitymo lapas.

2.Buhalterį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį bendrovės vadovas.

5.buhalterio nurodymai dėl buhalterinės apskaitos yra privalomi visiems bendrovės darbuotojams;

9.1.1.apskaičiuojamos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliaciją;

9.1.5.buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos nustatyta tvarka;

9.1.6.tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyviniam saugojimui.

10.1.kaip laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;

10.4.ar nustatytu laiku išieškomos skolos bendrovei ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;

14.Reikalauti iš darbuotojų, kad jie atsakingai pildytų pirminius buhalterinius dokumentus.

17.Tikrinti, ar sudarytos sąlygos priimti, saugoti ir išduoti prekines bei materialines vertybes.

18.Kontroliuoti, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių bei materialinių vertybių naudojimo normos.

21.Buhalteris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, turi garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą ir laiku finansinės atskaitomybės parengimą.

Pinigų srautų ataskaita – nurodomos visos per finansinius metus įmonės uždirbtos pąjamos bei sąnaudos uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai.

Įmonių finansinės apskaitos politiką sudaro dvi didelės dalys: organizacinis ir techninis bei metodinis aspektas. Didžiąją apskaitos politikos problemų dalį sprendžia atskiros buhalterinės apskaitos mokslo atšakos – buhalterinės apskaitos organizavimas, buhalterinės apskaitos teorija, kūrybinė apskaita. Be to, šiems klausimams nagrinėti pasitelkiami ir kitų, kartais netgi apskaitai negiminingų mokslinių tyrinėjimų rezultatai – kompiuterizavimo, informacinių sistemų, ergonomikos, psichologijos ir kt. Įmonių finansinės apskaitos politikoje tie ryšiai ir yra svarbiausi, kadangi galima teigti, jog apskaitos politika, kaip visiškai atskiras mokslinių tyrinėjimų objektas, apskritai neegzistuoja – ją sudaro kelios savarankiškos tyrinėjimų sritys.

Metodika, kaip būdų kokiam nors darbui atlikti visuma, suprantama, labai svarbi kiekvienai sąmoningai žmonių veiklos sričiai, taip pat buhalterinei apskaitai. Nemažą finansinės apskaitos politikos metodikos dalį sudaro ir kūrybinės apskaitos objektai.

1.FR0572 Mokestinė pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracija. Ši deklaracija siunčiama kiekvieną mėnesį 15 d. Išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PND,soc.draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD suma (Lt, ct).

3.KIT711 Nekilnojamo turto mokesčio deklaracija. Įmonė nuomuodama patalpą , privalo 1 kartą į metus mokėti mokestį.

Visi kasos pajamų bei išlaidų orderiai yra registruojami Kasos pajamų ir išlaidų orderių registracijos žurnale.

Šioje įmonėje yra pildoma: „Kasos knyga“. Kasos knygų lapai yra sunumeruojami perveriami virvele ir užantspauduojami. Lapų skaičius yra tvirtinamas įmonės vadovo ir vyr. Buhalterio parašais. Taip pat kiekviena knyga užregistruojama TVMI. Kasos knygoje yra įrašomas kiekvienas orderis. Elektroninio kasos aparato kasos knygoje yra įklijuojami kiekvienos dienos kvitai, įrašoma apyvartos suma, apyvartos suma nuo, kurios mokamas mokestis, mokesčio suma, likutis dienos pradžioje, inkasacijos suma (jei ji buvo daryta), bei likutis dienos pabaigoje. Baigus pildyti senąjį kasos operacijų žurnalą, naujas žurnalas yra pateikiamas TVMI registruojami per 5 darbo dienas.

Kelis kartus per mėnesį yra tikrinama kasa. Tikrinama ar grynųjų pinigų likutis kasoje sutampa su kasos knygos likučių. Nes kasos apimtis yra didelė.

Įmonės grynieji pinigai yra apskaitomi 272 „Kasa“ sąskaitoje. Kasos aparatu apskaitomi ketvirto lygio sąskaitose (2721 „ Kasos aparatas“). Kelis kartus per mėnesi atliekama inkasacija, iš kasos aparatų pinigai išimami ir įnešami į kasą. Kiekvienas kasos aparatas turi savo sąskaita. Inkasuojant grynuosius pinigus iš kasos aparatų į kasą atliekama tokia operacija:

  • Finansai Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2016 m.
  • 6 puslapiai (4064 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ela
  • Finansinės apskaitos praktika
    10 - 1 balsai (-ų)
Finansinės apskaitos praktika. (2013 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-apskaitos-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 05:10
×