Finansinės atskaitomybės sudarymas įmonėje


Kompetencijų pristatymas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansinės atskaitomybė teoriniu ir praktiniu aspektu. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Darbo metodai ir priemonės. Uab „Beltranza“ veiklos pristatymas. Veiklos aprašymas. Darbo rezultatai ir aptarimas. Uab „Beltranza“ finansinės atskaitomybės rodiklių pagrindai. Uab“ beltranza“ balanso struktūra. Uab“BELTRANZA“ pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Uab „Beltranza“Aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Buhalterinė apskaita - ir finansinė, ir menedžmento - ne savitikslė apskaitos darbuotojų „užimtumo“ sritis, bet labai reikalinga laisvosios rinkos verslui pažinti. Finansinė apskaita pateikia duomenis išoriniams įmonės informacijos vartotojams, o menedžmento - tos įmonės vadybininkams bei administracijai. Be abejo, ši informacija, kad ją būtų patogu naudotis, turi būti atitinkamai sutvarkyta. Kitaip duomenys apie daugybę ūkinių įvykių būtų tarpusavyje nesusieti ir neapibendrinti. Šitokio duomenų kratinio pagrindu nei įmonės savininkai ar jos kontrahentai, nei įmonės valdymo personalas negalėtų priimti kokių nors racionalių sprendimų, nes paprasčiausiai „per medžius nematytų miško“: gausybė smulkių apskaitoje užfiksuotų įvykių užgožtų reikšmingas įmonės veiklos tendencijas.

Darbo tikslas – atskleisti finansinės atskaitomybės sudaryma įmonėje.

Darbo uždaviniai: Pristatyti finansinės atskaitomybės struktūrą ,

Aprašyti finansinės atskaitomybės norminius aktus

Parengti įmonės UAB Beltranza finansine atskaitomybe

Pagrindinis informacijos šaltinis, leidžiantis įvertinti kaip įmonė dirbo ir kokios yra jos ateities perspektyvos, yra finansinės ataskaitos. Įmonės finansų vadybininkai, remiantis finansinėmis ataskaitomis, priima valdymo sprendimus, akcininkai, kreditoriai – vertina kokios pelningos ir patikimos būtų jų investicijos, jei jie savo lėšas suteiktų įmonei.

Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas. Finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija turi būti tarpusavyje susieta (1VAS 18pst. 5psl.).

1. Balansas –finansų ataskaita, kurioje parodoma įmonės valdomo turto sudėtis ir šaltiniai konkrečiu laiku.(B. Leoninienė „Verslo pradmenys“177psl.)

Šią ataskaitą sudaro dvi dalys : turtas ir nyosavybė.Kiekviena dalis balanse pateikiama daug smulkiau.Kiekviena įmonė balanse pateikia savaip sugrupuotus duomenis.Balansas įmonėje rodo turimą turtą bei nuosavybę ,jame užfiksuota informacija sudarymo metu.

Vartotojams svarbu ne tik rezukltatai, bet ir kaip jis buvo gautas .Todėl ataskaitoje pateikiame pajamas kurias įmonė uždirbo ,sąnaudas kurias įmonė patyrė per tam tikra ataskaitinį laikotarpį bei gautus rezultatus pelną arba nuostolį.

Pagrindine, kurią apima prekių gamyba, pirkimą, pardavimą, paslaugų teikimą,

Finansų sritimi, kuriaikuriai skiriamas įmonės akcijų išleidimas ar išpirkimas, skolų didinimas ir grąžininmas, dividendų išmokėjimas.( Leoninienė „Verslo pradmenys“178psl.)

2) ar tai atskiros įmonės, ar įmonės grupių finansinė atskaitomybė;

Šios ataskaitos yra viena su kita susijusios bei viena kitą papildančios, todėl jos turi būti nagrinėjamos kaip visuma. Finansinė atskaitomybė turi suteikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, veiklos rezultatus ir pinigų srautus .Duomenys joje turi būti pateikti aiškia ir suprantamai, kad informacijos vartotojai galėtų priimti tinkamus sprendimus. Ši informacija turi būti neutrali ir patikima.

Jeigu metinė atskaitomybė parengta nesilaikant VAS, to priežastys turi būti išdėstytos aiškinamajame rašte. Duomenys, pateikti metinėje finansinėje atskaitomybėje, turi būti sutvarkyti laikantis pasirinktos apskaitos politikos ir bendrųjų apskaitos principų (1VAS 25p.).Kiekvienas reikšmingas straipsnis finansinėje atskaitomybėje pateikiamas atskirai, nereikšmingos sumos gali būti sujungiamos su panašaus pobūdžio ar paskirties sumomis ir atskirai nepateikiamos.

Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos saugojimo tvarka.Asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Už įmonės finansinę atskaitomybę, kuri neatitinka šio įstatymo reikalavimų, atsako įmonės administracijos vadovas. Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarką nustatyto buhalterinės apskaitos įstatymas. Likviduotų įmonių finansinė atskaitomybė saugoma archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Įmonės turtas ir savininkų nuosavybė. Svarbiausias finansinės atskaitomybės paketo dokumentas yra balansas – detalus įmonės turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo komponentų tam tikrai datai įvardijimas.

Balanso turtas – tai visi ištekliai, kuriais disponuodama įmonė ateityje tikisi gauti naudos. Balanso turto straipsniuose yra parodomi įmonės turto komponentai, taip pat kiek įmonei yra skolingi kiti (pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos). Vertinant balansą reikia įvertinti likvidumo lygį, finansavimo šaltinių struktūrą. Įmonės turtas balanse išdėstomas likvidumo didėjimo tvarka.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 68 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (7191 žodžiai)
  • Universitetas
  • Audrone
  • Finansinės atskaitomybės sudarymas įmonėje
    10 - 10 balsai (-ų)
Finansinės atskaitomybės sudarymas įmonėje. (2016 m. Kovo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-atskaitomybes-sudarymas-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 14:53
×