Finansinės būklės prognozavimas


Finansinės būklės prognozavimas. Įvadas. AB „Vilniaus Baldai“ charakteristika. AB „ Vilnius baldai“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo tendencijų analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė. AB „ Vilniaus baldai“ Pelno (nuostolio) ataskaitos tendencijų ir struktūros analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo santykinių rodiklių analizė. AB „ Vilniaus baldai“ Akcijos balansinė vertė. AB „ Vilniaus baldai“ finansinės būklės prognozavimas. Finansinės būklės prognozavimas pagal prielaidas. Finansinės būklės prognozavimas, kai įsigyjamas turtas finansuojamas tik iš akcijų. Finansinės būklės prognozavimas, kai įsigyjamas turtas finansuojamas tik iš ilg. Paskolų. Akcijų balansinės vertės palyginimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.

Taigi, iš pirmojo paveikslo matyti, kad turto sudėtis svyravo taip: 2009 m. turto buvo 77.943 Lt, 2010 m. 108.666 Lt, o 2011 m. 115.972 Lt, t.y. 2010 m. palyginus su 2009 m. turto padidėjo 39,42%, o 2011 m. su 2010 m. padidėjo 6,72%. Nuo 2009 m. iki 2011 m. turto vertė iš viso padidėjo 38.029 Lt arba 48,79%, tuo remiantis galima teigti, kad padidėjo įmonės veikla.

Iš antro paveikslo matyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto kitimai 2009 – 2011 m. Trumpalaikis turtas kito panašiai kaip ir visas turtas: 2011 m. palyginus su 2009 m. trumpalaikis turtas padidėjo 97,67%., o 2010 m. palyginus su 2009 m. net 79,85%. Tačiau 2010 m. palyginus su 2009 m. matomas ilgalaikio turto sumažėjimas 11,94%. Trumpalaikio turto sudėtyje atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys didėjo palaipsniui kiekvienais metais, kas parodo kasmet didėjančias gamybos apimtis. Per vienerius metus gautinų sumų straipsnis 2010 m. palyginus su 2009 m. padidėjo net 99,69%. Toks gautinų sumų padidėjimas rodo, kad atsirado nemokių pirkėjų arba sunkumų atsiskaitymuose. Ilgalaikis turtas 2009 – 2011 m. kasmet mažėjo: 2011 m. palyginti su 2009 m. ilgalaikio turto sumažėjo 13,29%, o 2010 m. su 2009 m. 11,94 proc., daugiausiai iš ilgalaikio turto pakito transporto priemonių straipsnis, kas galėjo nutikti dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir nurašymo.

Kaip matome trečiame paveiksle nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 2011 m. palyginus su 2009 m. padidėjo 48,79%, o 2010 m. palyginus su 2009m. 39,42 proc.. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų didėjimas proporcingas turto didėjimui, kas taip pat galėtų reikšti, kad įmonė plėtė savo veiklą.

Ketvirtame paveiksle matome, kad įmonės nuosavas kapitalas kasmet didėjo: 2011 m. palyginus su 2009 m. padidėjo 87,20%, o 2010 m. palyginus su 2009 m. padidėjo 62,07%. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kito atvirkščiai: 2009 – 2011 m. mažėjo, tai 2011 m. palyginus su 2009 m. sumažėjo 3,32%, o 2010 m. palyginus su 2009 m. padidėjo 8,69%. 2009 – 2011 m. nuosavo kapitalo didėjimas ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų mažėjimas parodo, kad įmonė tampa mokesne, nes nuosavo kapitalo metams bėgant pradeda turėti daugiau nei skolinto. Apie teigiamą įmonės veiklą byloja tai, kad 2010 m. ženkliai padidėja rezervų sumos: 2010 m. palyginus su 2009 m. 1608,75%. Rezervų dydžiai yra didinami, nes įmonė gauna daugiau pelno, kurį gali skirti rezervams. 2010 m. palyginus su 2009 m. sumažėja įmonės nepaskirstytasis pelnas 9,97%, kas galėjo nutikti dėl kitų gautinų sumų padidėjimo tais metais, t.y. atsirado nemokių pirkėjų. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje labiausiai kito ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis: palyginus 2010 m. su 2009 m. padidėjo 67,23%, o taip pat kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: 2010 m. su 2009 m. padidėjo 162,25%.

Visą įmonės turtą sudaro trumpalaikis turtas ir ilgalaikis turtas. 200 – 2011 m. didesniąją dalį turto sudaro trumpalaikis turtas. 2009 m. trumpalaikis turtas sudarė 55,95 proc., ilgalaikis – 44,05, 2010 m. 72,18 proc., o ilgalaikis 27,82 proc., 2011 m. trumpalaikis 74,33 proc., ilgalaikis – 25,67 proc.. Iš 5 paveikslo matyti 2010 m. trumpalaikis turto sudarė didžiausiąją turto dalį. Tai, kad trumpalaikis turtas sudaro didesniąją dalį, reiškia, kad akcinė bendrovė priklauso aptarnavimo sferai, užsiima prekyba, t.y. reikia turėti daugiau atsargų ir mažiau ilgalaikio nemobilaus turto. Tai pat trumpalaikio turto didėjimas 2009 – 2011 m. turto sudėtyje rodo, kad įmonė plečiasi, ir įgyja vis daugiau trumpalaikio – likvidaus turto.

2009 – 2011 m. AB „Vilniaus baldai” turėjo ir ilgalaikių, ir trumpalaikių įsipareigojimų. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė didžiąją dalį mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, t.y. apie 88 proc., o ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė apie 12 proc. Didžiausią dalį ilgalaikių įsipareigojimų, t.y. apie 96 proc., sudarė finansinės skolos. Finansines skolas 2009 m. sudarė skolos kredito įstaigoms, o 2010 m. – skolos kredito įstaigoms bei kitos finansinės skolos.

  • Ekonomika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 103 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (7078 žodžiai)
  • Universitetas
  • Elena
  • Finansinės būklės prognozavimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Finansinės būklės prognozavimas. (2015 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-bukles-prognozavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 07:17
×