Finansinės būklės vertinimas


Lentelių sąrašas. Santrauka. Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės makroekonominė aplinka ir jos kitimo tendencijos. Įmonės veiklos prognozės. Santykiniai rodikliaiklaida! žymelė neapibrėžta. Prognozuotos finansinės ataskaitos. Prognozuojamas balansas 2014 m. Pelno (nuostolių) ataskaita 2014 m. Įmonės veiklos rodikliai. Ilgalaikio turto naudojimo efektyvumas. Apyvartinio kapitalo valdymo strategija. Įmonės veiklos rizika. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai.

Kursiniame darbe nagrinėjama UAB ,,Eternit Baltic‘‘ finansinės ataskaitos ir veikla. Išnagrinėta makroekonominė aplinka ir jos kitimo tendencijos, bei poveikis įmonei. Remiantis įmonės kitimo tendencijomis per paskutinius 3 metus prognozuojami įmonės veiklos rezultatai ateinantiems finansiniams metams. Pateikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai, veiklos pelningumo rodikliai, reikiamas investicijų poreikis. Įvertinta apyvartinio kapitalo valdymo strategija, bei įmonės veiklos rizika. Atlikus apskaičiavimus suformuluotos išvados ir pateiktos rekomendacijos, kaip įmonei gerinti finansinius rodiklius.

Darbo objektas. UAB ,,Eternit Baltic‘‘ finansiniai duomenys.

Darbo tikslas- išanalizuoti UAB ,,Eternit Baltic‘‘ finansinius duomenis, numatyti veiklos perspektyvas, pateikti rekomendacijas.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti įmonės veiklą;

Pateikti 2014 metų finansines prognozes;

Įvertinti veiklos pelningumą;

Nustatyti turto naudojimo efektyvumą;

Darbo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, palyginimas, duomenų sisteminimas, grafinis vaizdavimas, prognozavimas.

Nuo 1997 metų UAB „Eternit Baltic“ yra vienintelė pluoštinio cemento stogo dangų gamintoja Pabaltijo šalyse.

Įmonė įregistruota J. Dalinkevičiaus g., Naujoji Akmenė 2H, LT-85118 Akmenės r. Įmonės kodas 110579290. Įmonėje dirba 144 darbuotojai. Giedrius Zeniauskas yra įmonės UAB ,,Eternit Baltic vadovas‘‘.

Makroekonomika – glaudžiai tarpusavyje susijusių rodiklių visuma, kurią analizuojant galima pateikti objektyvų finansinį šalies ekonomikos situacijos vertinimą. Makroekonomika analizuoja šalies kaip visumos ekonominį vystimąsi, lygina su kitų šalių ekonominiais rodikliais, ypatingą dėmesį skirdami laiko veiksniui. Makroekonominės analizės tikslas – ne tik ekonominių procesų aiškinimas, bet ir ūkio raidos prognozavimas bei ekonominės politikos tobulinimas. Prognozavimas būtinas, nes turint palyginti tikslias ekonomines prognozes galima imtis priemonių, minimizuojančių nuostolius.

Reiškiniai, kuriuos tiria makroekonomika, įvairiai juntami kiekvieno mūsų gyvenime. Darbo paklausos kitimas įmonėse sąlygoja naujai į darbo rinką įeinančių ir darbo ieškančių gyventojų įsidarbinimo galimybes. Nuolatines pajamas gaunantiems gyventojams ypač svarbu kainų lygio kitimo tempas. Visų šalies gyventojų gyvenimo lygį sąlygoja šalies gamybos apimtis ir jos metinis augimo tempas, valstybės biudžeto būsena, valstybės skolos, palūkanų normos lygis ir pan. Vadinasi, iš tiesų ekonomikos būsena sąlygoja šalies gyventojų gyvenimo lygį.

Bet kurios įmonės veikla priklauso nuo išorinių veiksnių, kurių pagalba sužinome makroekonominę šalies padėtį. Susipažinus su šalies bendruoju vidaus produktu, nedarbo lygiu, infliacija, vidutiniu darbo užmokesčiu, vartojimo kainų indeksais ir namų ūkių išlaidomis, galime ne tik įvertinti, bet ir prognozuotį būsimų metų įmonės veiklą.

Apžvelgus Lietuvos makroekonominius rodiklius per pastaruosius tris metus matyti, kad valstybė po 2008 metų krizės po truputį atsigauna. BVP 2012 ir 2013 metais palyginti su 2011 metais sumažėjo nuo 6,1% iki 3,5%, sumažėjo 2,6%. Nedarbo lygis mažėjo nuo 15,4% 2011 metais iki 11,8% 2013 metais. Per tris metus nedarbo lygis sumažėjo nuo 3,6%, tai rodo, kad Lietuvos įmonės po truputį atsigauna, mažiau susiduria su finansiniais sunkumais, steigiama daugiau naujų darbo vietų.

2012 metus lyginant su 2011 metais vidutinis SVKI pokytis sumažėjo nuo 4,1% iki 3,2%. Tai yra sumažėjo 0,9%. Lyginant 2013 m. su 2012 m. sumažėjo nuo 3,2% iki 1,2%, t.y. sumažėjo 2%, Lietuvos infliacija per 3 metus sumažėjo 2,9%

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 67 KB
  • 2015 m.
  • 24 puslapiai (3638 žodžiai)
  • Kolegija
  • Inga
  • Finansinės būklės vertinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Finansinės būklės vertinimas. (2015 m. Kovo 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-bukles-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 15:16
×