Finansinės veiklos analizė AB „Panevėžio statybos trestas“


Įvadas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. AB „Panevėžio statybos trestas“ veiklos charakteristika. AB “Panevėžio statybos trestas” veiklos finansinė analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. AB „Panevėžio statybos trestas“ pelningumo rodiklių analizė. AB „Panevėžio statybos trestas“ apyvartumo rodiklių analizė. AB „Panevėžio statybos trestas“ mokumo ir likvidumo rodiklių analizė. Bankroto prognozavimo analizė. AB „Panevėžio statybos trestas“ pagal Altman bankroto prognozavimo modelį. AB „Panevėžio statybos trestas“ pagal Taffler ir Tisshaw bankroto prognozavimo modelį. Išvados. Bibliografinis sąrašas. Priedai.


Darbo tikslas: išanalizuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2012 – 2014 metų finansinės būklės įvertinimą.

AB „Panevėžio statybos trestas“ 2012 – 2014 m. pelningumo rodikliai

AB „Panevėžio statybos trestas“ pelningumo rodiklių lyginimo analizė su statistikos departamentų

AB „Panevėžio statybos trestas“ ir statistikos departamento apyvartumo rodiklių lyginimo analizė

AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimo pajamų, bendrojo ir grynojo pelno pokyčiai 2012 – 2014 m. Lt

Ilgalaikių skolų apdraustumo koeficiento pokytis 2012 m. – 2014 m.

AB „Panevėžio statybos trestas“ bankroto prognozavimo tikimybė 2012 m. – 2014 m.

Finansinė analizė yra viena efektyviausiu įmonės, bendrovės valdymo sistemos funkcija. Ji nustato įmonės, bendrovės veiklos finansinius aspektus, padeda įvertinti esamą padėtį ir busimas ateities perspektyvas. Finansinė analizės dėka įmonės vadovai gali priimti objektyvius valdymo sprendimus, protingus ir tikslius jų variantus. Ji yra atliekama remiantis bendraisiais apskaitos principais, todėl yra laiku atskleidžiama įmonės veiklos sričių, darbo padalinių trūkumai, bei įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonės. Per šia ataskaita yra atkleidžiama įmonės galimybės naudingiau, kaip naudoti įvairius meterialinius, darbo, finansinius ir kitus išteklius. AB „Panevėžio statybos trestas“ veiklos finansinė analizė yra atliekama laikantis bendraisiais apskaitos pricipais ir šią ataskaitą sudaro tokie dokumentai, kaip:

Ir remdamiesi 2012 m., 2013 m., 2014 m., duomenimis buvo atlikta PST bendrovės horizintalioji ir vertikalioji analizė.

Tiriant AB „Panevėžio statybos trestas“ vertikaliąją analizę (žr. 1 priedas) buvo pamatyta, kad turtas 2012 m., buvo virš 200 mln., litų, tačiau 2013 m., turtas sumažėjo ir siekė tik 15 mln., litų, bet 2014 m., turto būklė pagerėjo ir padidėjo, net apie 213 mln., litų. O pats turtas nuo 2012 m. – 2014 m., padidėjo, net 6,22 proc. Jo padidėjimą lėmė trumpalaikio ir ilgalaikio turto pokyčiai. 2 paveikslę yra pateikiama ilgalaikio, trumpalaikio turto dinamika.

Pagal gautas ataskaitas ir 2 paveikslą trumpalaikis turtas turėjo didžiausią įtaką turto pokyčiams. Trumpalaikis turtas visame turte sudarė didžiąją dalį, t. y. 2012 m. 200 mln., litų, 2013 m. 185 mln., litų, o 2014 m. 213 mln., litų. Trumpalaikio turto dalies, visame turte 2014 m., didžiausią padidėjimą turėjo pirkėjų įsiskolinimas apie 28,88 % ir pinigai ir ju ekvivalentai 30,15% . Tai 1 priede išanalizuotus vertikalios balanso analizės turto rodiklius, buvo matyta, kad PST bendrovės didžiausia padididėjimą turi trumpalaikis turtas.

Tačiau jai nagrynėtume toliau 1 priedą ar 2 paveikslėlį pamatytume, kad ir ilgalaikis turtas, turto dalyje turėjo nemažų padidėjimų. Ilgalaikis turtas 2012 m. sudarė 62361676 litų, 2013 m. 66203447 litų, o 2014 m. 44374967 litų. Kaip matome, ilgalaikis turtas 2013 padidėjo net 3841771 litų, bet 2014 m. PST bendrovė savo ilgalaikiame turte patiria sumažėjimą, kuris siekė 21828480 litų. Tačiau ilgalaikiame turte didžiausia padidėjimą turėjo investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos 2013 m., padidėjo, net 26 %. Ilgalaikio turto ir jo dalies visame turte silpną didėjimą sąlygojo, nematerialaus turto, materialaus turto, finansinio turto ir kito ilgalaikio turto pokyčiai. Nors nematerialusis turtas didėjo po labai maža procento dalį, jei net 2014 m., siekė tik 0,05 %. Tai po gi ir materialusis turtas padidėjo tačiau labai maža dalis iš trijų metų didžiausias procentas buvo 2013 m., 8,65 %. Kitas ilgalaikis turtas sudaro nedidelį ilgalaikio turto dalį, tačiau turi įtakos ilgalaikio turto pokyčiams.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 184 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5748 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laurakielaite
  • Finansinės veiklos analizė AB „Panevėžio statybos trestas“
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansinės veiklos analizė AB „Panevėžio statybos trestas“. (2017 m. Vasario 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-veiklos-analize-ab-panevezio-statybos-trestas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 16:32
×