Finansinės veiklos analizė ir vertinimas


Finansų praktikos ataskaita. Įvadas. Veiklos apžvalga. Įmonės steigimo tvarka. Pagrindiniai veiklos nuostatai. Teikiamų paslaugų analizė. Silpnosios ir stipriosios vietos. Finansinė veiklos analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno/nuostolio horizontalioji ir vertikalioji analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Uab „Banksija“ mokamų mokesčių analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Įmonėje apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Verslo apskaitos standartais bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais finansinę bei mokestinę apskaitą. Apskaita vedama kompiuterizuotu būdu. Naudojama buhalterinės apskaitos programa “Konto“.

Šios ataskaitos tikslas – UAB „BANKSIJA“ finansinė veiklos analizė ir vertinimas.

Siekiant nustatyto tikslu, iškeliu tokius uždavinius:

Išnagrinėti UAB „BANKSIJA“ steigimo tvarka, veiklos nuostatus, teikiamos paslaugos;

Išskirti ir išnagrinėti UAB „BANKSIJA“ stipriąsias ir silpnąsias puses;

Atlikti UAB „BANKSIJA“ finansinė veiklos analizė;

Išanalizuoti įmonės mokamus mokesčius į biudžetą ir padaryti išvadas apie galimas kitimo tendencijas perspektyvoje;

Susisteminti analitinę medžiagą ir pateikti išvadas ir pasiūlymus objekto finansinei veiklai gerinti.

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas. (2014 m. Gegužės 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansines-veiklos-analize-ir-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 05:08