Finansiniai veiksniai, lemiantys emigracijos mąstus iš Lietuvos


Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Emigracija teoriniu aspektu. Sąvokos „Migracija“ samprata. Emigracija. Finansiniai veiksniai, lemiantys emigracijos mąstą. Emigracijos mąsto tyrimo metodika. Finansinių veiksnių įtaka Lietuvos emigracijai tyrimas. Aprašomoji statistika. Vienfaktorinė dispersinė analizė (ANOVAKoreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Laiko eilutės rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Temos aktualumas. Daugelyje Europos valstybių, kaip ir Lietuvoje vykstantys ekonominiai pokyčiai padarė didelį poveikį emigracijai. Europos Sąjungoje vyraujantis asmenų judėjimas suteikia galimybę ne tik keliauti, bet ir ieškoti geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų, realizuoti save, studijuoti, o tai dar labiau paspartina emigracijos mąstus iš Lietuvos. Kiekvienais metais iš Lietuvos išvyksta kelios dešimtys tūkstančių žmonių, nors pastaraisiais metais Lietuvos statistikos departamento duomenimis emigruojančių žmonių skaičius mažėja, tačiau vis tiek išlieka gan didelis (Lietuvos statistikos departamentas, 2019). Vieni iš išvykimo motyvų – ekonominiai, tai yra negalėjimas rasti darbo, pragyventi iš gaunamų pajamų, todėl norint sumažinti emigraciją, yra svarbu sukurti palankias gyvenimo sąlygas. Dideli emigracijos mastai keičia demografinę padėtį, tai yra sensta visuomenė, kadangi išvyksta daugiausia produktyviausi reprodukcijai bei jauni asmenys, tokiu būdu mažėja darbo jėgos, pradeda trūkti kvalifikuotų specialistų. Taigi, emigracija laikoma rimta grėsme šalies ūkio augimui, kultūrinio originalumo saugojimui ir demografinei raidai, dėl šių priežasčių svarbu ištirti finansinių veiksnių įtaką Lietuvos emigracijos mastams, kadangi tai padės sumažinti emigraciją ir skatinti asmenys pasilikti šalyje.

Tyrimo problema – kaip įvertinti finansinių veiksnių poveikį Lietuvos emigracijos mastams.

Tyrimo tikslas – išskirti finansinius veiksnius Lietuvos emigracijos mastams ir juos įvertinti.

Išnagrinėti emigracijos samprata teoriniu aspektu ir išskirti finansinius veiksnius, lemiančius emigracijos mąstą.

Migracija, verčiant iš lotynų kalbos, yra judėjimas, kelionės, žmonių judumas, kurį lemia įvairūs veiksniai. Daugelis autorių siekė suformuluoti apibrėžimą, kuris geriausiai apibūdintų migraciją, kadangi ji gali vykti tam tikrame regione, šalies viduje bei, žinoma, tarp skirtingų valstybių, todėl galima teigti, kad tai yra platus apibrėžimas. Įvairūs požiūriai į migraciją lėmė skirtingus jos apibrėžimus kaip reiškinį (žr. 1 lentelę).

Migracija tai keliavimas, judėjimas iš vienos vietos į kitą bei gyventojų perkėlimas iš vienos vietos į kitą.

Migracija – tai gyventojų gyvenamosios vietos pakeitimas, kurį labiausiai įtakoja gyventojų skaičiaus ir struktūros pokyčiai tiek kilmės šalyje, tiek priimančiojoje šalyje.

Migracija apibrėžiama kaip išvykimas iš šalies arba atvykimas į kitą šalį iš kitos valstybės, siekiant geresnės gyvenimo kokybės.

Ekonominė migracija apibrėžiama kaip išvykimas iš Lietuvos, kurio tikslas – apsigyventi užsienio šalyje arba atvykimas iš užsienio šalies, siekiant įsikurti Lietuvoje, tai yra siekiant geresnės gyvenimo kokybės, didesnio darbo užmokesčio ir geresnių darbo sąlygų.

Remiantis pateiktais emigracijos apibrėžimais (žr. 1 lentelę) yra pastebimos dvi tendencijos, kad migracija apibrėžiama plačiąja ir siaurąja prasme. Plačiąja prasme pateikiamos galimos pasekmės ir priežastys, taip pat yra nurodomas migracijos rezultatas, tai yra gyventojų kaita (B. Brazauskienė ir G. Kazlauskienė, 2002). Tuo tarpu siaurąja prasme, migracija yra apibrėžiama kaip žmonių judėjimas iš vienos vietos į kitą (Stockwell, Groat, 1984). Taigi, migracija susideda iš žmonių judėjimo į šalį ir iš jos. Imigracija – individų atvykimas į šalį, su tikslu joje pasilikti, o emigracija – individų išvykimas iš šalies siekiant geresnės gyvenimo kokybės, įsikuriant kitoje šalyje.

  • Microsoft Word 157 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (6035 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jelena
  • Finansiniai veiksniai, lemiantys emigracijos mąstus iš Lietuvos
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansiniai veiksniai, lemiantys emigracijos mąstus iš Lietuvos . (2019 m. Birželio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansiniai-veiksniai-lemiantys-emigracijos-mastus-is-lietuvos.html Peržiūrėta 2019 m. Spalio 23 d. 21:01
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema