Finansinių ataskaitų analizė kursinis darbas


Santrauka. Ab „snaigė“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įvadas. Ab „snaigė“ veiklos apžvalga bei literatūros šaltinių apžvalga. Finansinių ataskaitų teorinė analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Veiksniai įtakojantys pelno dydį. Pelno analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelningumo rodikliai. Pelningumo rodikliai skaičiuojami naudojant duomenis iš pelno (nuostolių) ataskaitos.

Mano darbo tikslas išanalizuoti AB „Snaigė“ 2012 – 2013 metų pelno (nuostolių) ataskaita. Šiam tikslui pasiekti išsikėliau uždavinius, kurie teoriniu bei praktiniu požiūriu padėjo sustiprinti žinias apie pelno (nuostolių) ataskaitą, pelno analizę bei pelningumo rodiklius.

AB „SNAIGĖ“ – įkurta 1963metais Alytuje, kur tais pačiais metais ir pradėti gaminti pirmieji buitiniai šaldytuvai Lietuvoje, nors pradėta pardavinėti juos nuo 1966 metų. Po devynerių metų jau buvo pagamintas pirmasis milijonas šaldytuvų, ir bendrovė puikiai įsiliejo į Lietuvos rinką, o nuo 1983 metų AB „Snaigė“ gaminiai pradėti eksportuoti į užsienio šalis. Visa tai buvo didžiulis paskatinimas šiai bendrovei, todėl 1990 metais tapo Lietuvos Respublikos valstybės įmone ir po dviejų metų AB „Snaigė“ privatizuota ir įregistruota kaip akcinė bendrovė ir, žinoma, vis siekė pripažinimo ir išlaikyti savo vardą, tobulėti, ieškoti inovacijų, išsilaikyti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkoje.

AB „Snaigė“ misija, vizija bei vertybės:

balansas, jis rodo įmonės turtą ir jo finansavimo šaltinius. Šios ataskaitos analizė turi leisti nustatyti optimalią turto ir finansavimo šaltinių struktūrą;

pelno (nuostolių) ataskaita, ji rodo įmonės veiklos rezultatą. Ši ataskaita duoda labai daug informacijos įmonės veiklos tęstinumo analizei;

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, ji rodo įmonės savininkų investuoto turto dydį, uždirbto pelno (patirtų nuostolių) paskirstymą;

pinigų srautų ataskaita, joje rodomos visos pinigų įplaukos ir mokėjimai. Šios ataskaitos analizė turi nurodyti pinigų trūkumo išvengimo būdus;

aiškinamasis raštas, jame aiškinami šių ataskaitų surašymo principai ir analizuojamos finansinėse ataskaitose parodytas sumos. (Bagdžiūnienė V., 2005, 16p.)

Taigi rengiant finansinę atskaitomybę, būtina parengti ir pelno (nuostolių) ataskaitą, nes anot Šlekienės D. ir Klimavičienės I. (2000, 37p.) ši ataskaita skirta įmonės veiklos rezultatams, pasiektiems per tam tikrą laikotarpį, parodyti. Tai yra būtina sudedamoji finansinės atskaitomybės dalis.

Pelno (nuostolių) atskaitoje fiksuojamas ataskaitinio laikotarpio uždirbtos pajamos ir sąnaudos, patirtos toms pajamoms uždirbti. Jas palyginus, nustatoma, ar įmonė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo pelno, ar patyrė nuostolių. Pagrindinis ataskaitinis laikotarpis finansinėje ataskaitoje yra finansiniai metai, kurie nebūtinai sutampa su kalendoriniais metais.

3-asis VERSLO APSKAITOS STANDARTAS, kalbantis apie pelno (nuostolių) ataskaitą nurodo, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir detalizuojama informacija apie įmonės uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį. Standartas nustato pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo, pajamų ir sąnaudų klasifikavimo į įprastinės veiklos ir ypatinguosius straipsnius tvarką, pavyzdines pelno (nuostolių) ataskaitų formas. Išimtinais atvejais gali būti pateikiamos ir kitokios, standarte nenurodytos, ataskaitos formos, siekiant neiškraipyti įmonės veiklos rezultatų. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, pelno (nuostolių) ataskaita sudaroma pagal daugiapakopę sistemą atskirai parodant kiekvienos veiklos pajamas ir sąnaudas (Šlekienė D. ir Klimavičienė I. 2000, 37p.).

Įprastinė veikla (dar skirstoma į tipinę veiklą ir netipinę): pagal 3 VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“, įprastinė veikla apibrėžiama kaip pasikartojančios ūkinės operacijos, susijusios su visa įmonės veikla. Ta pati veikla vienoje įmonėje gali būti tipinė, kitoje jau netipinė veikla. Ką priskirti tipinei įmonės veiklai, priklauso nuo konkrečios įmonės. Autorės Šlekienė D. ir Klimavičienė I. (2000, 37p.) teigia, kad įprastinė veikla – tai tokia veikla kuriai ir buvo sukurta įmonė: gamyba, paslaugų teikimas, pardavimai (perpardavimai). Prie įprastinės veiklos priskiriama ir įmonės finansinė bei investicinė veiklia, t.y. paskolų favimas bei suteikimas, investavimas į kitą verslą.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 42 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3135 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tomas
  • Finansinių ataskaitų analizė kursinis darbas
    10 - 7 balsai (-ų)
Finansinių ataskaitų analizė kursinis darbas. (2015 m. Gegužės 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansiniu-ataskaitu-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 01:54
×