Finansinių rezultatų vertinimas ir jų gerinimo galimybės


Įvadas. Finansinių rezultatų vertinimas ir jų gerinimo galimybės teoriniu aspektu. Finansinių rezultatų samprata. Finansinių rezultatų svarba ir būtinumas įmonėje. Finansinius rezultatus įtakojantys veiksniai. Finansinių rezultatų valdymo metodai. Finansinių rezultatų gerinimo alternatyvos, būdai ir metodai. Uab nukas finansinių rezultatų ir jų gerinimo galimybių tyrimo metodologija. Uab nukas finansinių rezultatų ir jų gerinimo galimybių tyrimas. Uab Nukas veiklos charakteristika. Uab Nukas finansiniai rezultatai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei pokyčiui. Uab Nukas finansinių rezultatų gerinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra ir informacijos šaltiniai. Santrauka. Summary. Priedai.


Įmonės finansiniai rezultatai ir jų pokyčiai kiekviename įmonės vystymosi etape yra svarbus rodiklis vertinant įmonės būklę. Jie formuoja atitinkamą įvaizdį apie įmonę partnerių akyse, atskleidžia įmonės konkurentabilumo galimybes paslaugų ir finansų rinkose, rodo jos finansinį potencialą, galintį užtikrinti greitus įmonės ekonominio augimo tempus.

Mokslinėje literatūroje yra teigiama, jog finansinė atskaitomybė teikia apie 70-80 proc. visos įmonės ekonomines informacijos. Tačiau reikia mokėti tinkamai panaudoti šią informaciją: apskaičiuoti tam tikrus rodiklius, juos sugrupuoti, susisteminti ir nustatyti priežastis, turėjusias įtakos jų pokyčiams ir pan. Taigi, tinkamas finansinių rezultatų interpretavimas ir jų įvertinimas leistų tiek įmonės vadovams, tiek ir akcininkams priimti atitinkamus sprendimus, dėliojant tolimesnius įmonės vystymosi planus.

Šiuos ir kitus klausimus savo darbuose nagrinėjo tokie autoriai J. Mackevičius ir R. Valkauskas (2009), E. Bagdonas ir G. Railienė (2013), G. Černius (2014), J. Mackevičius., D. Poškaitė ir L. Villis (2011), V. Aleknevičienė (2009), E. Buškevičiūtė ir kt. (2010), ir kt. Nors mokslinėje literatūroje gausu finansinių rezultatų vertinimo metodikų, tačiau pasigendama susistemintos ir vieningos analizės. Dauguma mokslininkų finansinius rezultatus nagrinėjo skirtingais aspektais, dėmesio skirdami ir koncentruodamiesi į finansinių rezultatų pokyčius sąlygojančias priežastis. Taigi, darbo problema – netinkamas finansinių rezultatų vertinimas turi neigiamą įtaką įmonės veiklos tęstinumui.

Darbo aktualumas. Siekiant objektyviai įvertinti kiekvienos įmonės vietą rinkoje ir jos konkurencines galimybes labai svarbia informacija tampa įmonės finansinė būklė ir jos rezultatai. Įmonės finansinės būklės ir jos rezultatų įvertinimas yra svarbus ne tik įmonės vadovams, siekiantiems plėtoti verslą ir tobulėti, tačiau ir investuotojams bei akcininkams. Tampa akivaizdu, jog reguliarus, pagrįstas finansinių rezultatų ir jų pokyčius sąlygojusių priežasčių įvertinimas yra būtina sąlyga, priimant argumentuotus, pagrįstus ir optimalius sprendimus, sąlygosiančius teigiamus finansinių rezultatų pokyčius ateityje.

Darbo objektas – UAB „Nukas“ 2012 – 2014 metų finansinės ataskaitos.

Darbo tikslas – atlikti UAB „Nukas“ finansinių rezultatų vertinimą ir pateikti jų gerinimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Teoriškai pagrįsti finansinių rezultatų vertinimo reikšmę ir būtinumą.

Atlikti UAB „Nukas“ finansinių rezultatų analizę.

Pateikti UAB „Nukas“ finansinių rezultatų gerinimo galimybes.

Rašant darbą, buvo taikyti šie metodai: mokslinės literatūros sisteminimas ir apibendrinimas; santykinė (finansinių rodiklių) analizė ir sintezė; grupavimo, modeliavimo ir palyginimo metodai.

Darbo praktinis reikšmingumas ir pritaikymo galimybės. Baigiamajame darbe aptarta finansinių rezultatų samprata, aptariami finansinių rezultatų ir juos lemiančių veiksnių teoriniai aspektai ir išryškinamos finansinių rezultatų gerinimo galimybės šiuolaikiniame versle. Atlikti finansinių rezultatų ir jų gerinimo galimybių tyrimai UAB „Nukas“ veikloje bei numatyti projektiniai pasiūlymai finansinių rezultatų gerinimui. Tokio pobūdžio tyrimų įmonėje nėra atlikta. Todėl baigiamasis darbas gali būti naudingas tiek įmonės vadovams, akcininkams, investuotojams, tiek ir studentams bei verslo atstovams.

Įmonės finansiniai rezultatai, jų tęstinumas priklauso nuo sprendimų, kurie priimami įmonėje. Kiekvienas sprendimas galutiniame rezultate teigiamai ar neigiamai įtakoja finansinius verslo rezultatus. Įmonės finansiniai rezultatai – labai plati sąvoka. Kiekvienas suinteresuotas asmuo (akcininkai, vadovai, investuotojai, bankai ir pan.) šią sąvoką interpretuoja savaip. Vieniems yra svarbu pelnas, kitiems – pardavimai, tretiems – žinomumas rinkoje ir pan. Todėl ir finansinių rezultatų sąvoką galima aiškinti keliais aspektais: siejant su finansine analize, apibrėžiant per įtakojančius veiksnius ar vertinant priežastis, lėmusias tam tikrus rezultatus.

Kita vertus, siekiant pasiekti kuo geresnius rezultatus svarbu išmanyti ne tik rinkos dėsnius, bet ir mokėti analizuoti, daryti išvadas ir prognozuoti būsimus rezultatus. Deja, praktiškai įmonės šiuos aspektus suderina sunkiai. Ir kaip pastebima, daugelio įmonių problema – nežinojimas priežasčių, nulėmusių vienokį ar kitokį finansinį rezultatą. Sutikime, jog tokių įmonių vadovams sunku galvoti apie ateitį, kai nėra aišku kas vyksta dabar ir link kokio rezultato einama.

  • Ekonomika Diplominis darbas
  • Microsoft Word 1475 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 57 puslapiai (10051 žodžiai)
  • Alfa
  • Finansinių rezultatų vertinimas ir jų gerinimo galimybės
    10 - 2 balsai (-ų)
Finansinių rezultatų vertinimas ir jų gerinimo galimybės. (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansiniu-rezultatu-vertinimas-ir-ju-gerinimo-galimybes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:13
×