Finansinių rodiklių skaičiavimas analizė


Finansų analizė.

Įvadas. Balanso ataskaitos dinamikos ir struktūros analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinamikos ir struktūros analizė. Finansinio statuso analizė. Mokumo ir likvidumo koeficientas. Finasinio rezultato analizė. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo analizė.


Darbo tikslas: atlikti AB „Požeminiai darbai“ trejų metų finansines ataskaitas.

Darbo uždaviniai :

Atlikti 2010 – 2012metų balanso ir pelno (nuostolio) finansinę analizę.

Pateikti išvadas apie įmonės rodiklius.

Horizontalioji ir vertikalioji analizė taikoma finansinei būklei įvertinti. Taikant šiuos būdus, siekiama išsiaiškinti finansavimo šaltinių, iš jų – nuosavo kapitalo, turto bei jų elementų – pokyčius, tai pat struktūrinius jų pakitimus ir šių pokyčių priežastis, bendros nuosavybės formavimo dėsningumus, išsiaiškinti pelno ( nuostolių) ataskaitos rodiklių tarpusavio ryšius, jų pokyčius. Be to, prekybinėje įmonėje svarbu atskleisti atsargų būklę, jos pakitimus, atsargų finansavimo šaltinius.

Visais metais didžiąją dalį turto sudarė trumpalaikis turtas, kuris siekia 4 – 5 milijonus eurų. O ilgalaikis turtas per pusę mažesnis.

Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje yra apskaičiuojamas pelnas. Čia pateikiami duomenys apie uždirbtas pajamas per ataskaitinį laikotarpį ir apie patirtas sąnaudas šioms pajamoms uždirbti.

Jis žymimas: AK = TT – TĮ.

Iš apskaičiavimų matyti, kad visais metais buvo teigiamas apyvartinis kapitalas, o tai reiškia, kad įmonė turi pakankamą trumpalaikio turto sumą. Apyvartinį kapitalą galima skaičiuoti ir taip:

Apyvartinis kapitalas = (nuosavas kapitalas + ilgalaikiai įsipareigojimai) – ilgalaikis turtas.

Labai svarbu nustatyti, ar apyvartinis kapitalas naudojamas efektyviai. Tam reikia nustatyti apyvartinio kapitalo manevringumo koeficientą – AKMK. Jį gausime atsargas padalinę iš apyvartinio kapitalo. Jis parodo, kokia apyvartinio kapitalo dalis įšaldyta atsargose. Svarbu siekti, kad šis koeficientas būtų mažesnis. Efektyvumą apibūdina ir apyvartinio kapitalo santykio su turtu rodiklis AKT. Jis apskaičiuojamas apyvartinį kapitalą padalijus iš turto.

Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas apskaičiuojamas trumpalaikį turtą padalinus iš trumpalaikių įsipareigojimų. Jis parodo kiek kartų visas trumpalaikis turtas yra didesnis už visus trumpalaikius įsipareigojimus. Tai reiškia jog galima prognozuoti įmonės mokumo būklę artimiausiu metu. Norint išlaikyti finansinę pusiausvyrą ir laiku įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, būtina, kad trumpalaikis turtas būtų 2 kartus didesnis už įsipareigojimus. Šio rodiklio nereikėtų peržengti, todėl neturėtų būti mažesnis nei 1,2. Jeigu rodiklis mažesnis negu 1, tai parodo jog įmonė negali atsiskaityti už savo trumpalaikius įsipareigojimus.

Kadangi rodikliai labai maži ir nesiekia net 5%, tai parodo, kad įmonė geba sumokėti už savo įsipareigojimus.

Pagrindiniu ilgalaikio mokumo rodikliu laikomas bendrasis skolos koeficientas: jis apskaičiuojamas visus įsipareigojimus padalinus iš turto. Kuo jis didesnis tuo žemesnis saugumo lygis. Koeficientas parodo, kokia dalis svetimų lėšų panaudojama formuojant įmonės turtą. Statistikos departamento metodikoje nurodomi šie vertinimo rodikliai: labai geras kaip mažesnis kaip 30%, geras jei mažesnis už 50%, patenkinamas jei mažesnis kaip 70% ir blogas jei didesnis už 100%.

Rodiklis mažas parodo, kad įmonės finansinė būklė yra gera.

 • Finansai Analizės
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Žilvinas
 • 14 puslapių (2742 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų analizės
 • Microsoft Word 64 KB
 • Finansinių rodiklių skaičiavimas analizė
  10 - 9 balsai (-ų)
Finansinių rodiklių skaičiavimas analizė. (2016 m. Balandžio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansiniu-rodikliu-skaiciavimas-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:35