Finansinių sprendimų egzamino konspektas


Palūkanų normos ir palūkanų sąvokų apibrėžimas. Palūkanų normos dydį. Palūkanų norma. Ką parodo palūkanų norma kiekybinėje finansinėje analizėje ? Kuo skiriasi paprastų ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas. Sumos kaupimo taikant paprastąsias ir sudėtines palūkanas formulės. Kas tai yra nominali ir efektyvi palūkanų normos. Kas tai yra tolydinė palūkanų norma jos rūšys ? Statistinis ir komercinis metodai grafikas ir trumpas apibrėžimas. Kas tai yra diskontavimas Diskontavimas. Kokie yra diskontavimo būdai formulės , kai duotos paprasta diskonto ir palūkanų normos ? Matematinis diskontavimas. Bankinė apskaita. Finansinių lėšų kaupimo pagal paprastas ir sudėtines palūkanas palyginimas grafikas ir kaupimo daugiklių palyginimas. Infliacijos įtaka finansiniams skaičiavimams. Infliacija. Infliacijos įvertinimo būdai. Mokėjimų srauto ir finansinės rentos sąvokų apibrėžimas. Finansinė renta. Finansinės rentos parametrai. Rentos narys. Rentos periodas. Rentos trukmė. Diskontavimo norma. Sukaupta rentos suma būsimoji vertė , dabartinė rentos vertė apibrėžimai ir formulės metinei rentai , kai. Finansinės rentos klasifikacija pagal mokėjimų periodo trukmę pagal rentos narių dydį ir pan. Mokėjimų periodo trukmės. Rentos narių dydį. Mokėjimų patikimumą. Narių skaičių. Rentos laiko pradžią. Periodo momentas –  . Priklausomybė tarp sukauptos rentos sumos ir dabartinės rentos vertės S ir formulė ir jos įrodymas. Rentos nario nustatymo formulės paaiškinti jų taikymo ypatumus. Kai tai yra obligacija ? Kas tai yra obligacijos kursas apibrėžimas ir formulė ? Obligacijos kursas. Pagrindiniai obligacijos parametrai. Nominalinė  kaina. Išpirkos kaina - apmokėjimo data - kupono procentas - palūkanų procentų mokėjimo terminai. Kas tai yra obligacijos reitingas ? Obligacijų klasifikacija pagal apdraudimo metodą , pagal palūkanų priskaičiavimo ir paskolos apmokėjimo būdus ir pan. Apdraudimo  metodą. Nominalo  apmokėjimą * . Keturios obligacijų  rūšys. Ką parodo kreditinė rizika ? Kreditinė rizika. Ką parodo rinkos rizika Rinkos rizika. Kokiais rodikliais apibūdinamas obligacijų pelningumas ? Kupono procentais. Investicijų , įdėtų į obligacijas einamuoju pelningumu. Pilnu bendruoju pelningumu. Kas tai yra obligacijų einamasis pelningumas apibrėžimas ir formulė ? Kredito linija.

Paprastų palūkanų sumos kaupimo f-lė: S = P + I = P(1+ni); Sudėtinių palūkanų sumos kaupimo f-lė: S = P(1+i)n

Nominali palūkanų norma yra metinė palūkanų norma, kai yra keletas priskaičiavimo periodų per metus. (j/mnorma j vadinama nominaliąja). S=P(1+j/m)^N

Tolydinės palūkanos tai tos kurios skaičiuojamos labai trumpam laikotapiui ir jos taikomos gana retai. Yra dvi tolydinių palūkanų rūšys: pastovioji ir kintamoji(augimo galia).

* kai n>1 dažniausiai taikomas statistinis metodas -Šiuo metodu apskaičiuojami procentai nuo faktinės skolossumos. Atitinkamą datą daliniu apmokėjimu čia pirmiausia padengiami priskaičiuoti procentai. Jeigu lieka pinigų, taitada jais apmokama pagrindinė skola. Jeigu dalinė įmoka yra mažesnė už priskaičiuotus procentus įmokėjimomomentu, tai ši įmoka pridedama prie kitos dalinės įmokos, kuri bus įmokama ateityje. Jokios operacijosneatliekamos su duotąją skola. K1=D0(1+t1 i)-R1, K2=K1(1+t2 i)-R2, K2(1+t3 i)-R3 = 0

Infliacija-yra tokia ekonominė situacija kai kyla bendras kainų lygis ir mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacijareiškia, kad kyla bendras visų prekių ir paslaugų kainų lygis. Infliacija išreiškiama procentais.

Infliacijos įvertinimo būdai: Ją reikia įvertinti mažiausiai dviem atvejais: apskaičiuojant sukauptą pinigų sumą ir nustatant realiąją palūkanų normą. Laukiamas metinis infliacijos tempas (kainų prieaugis) yra h ir metinis kainų indeksas 1+h. Sukaupta suma susijusi su infliacija bus C=P((1+i)/(1+h))^n. Jei h>i, tai realioji pinigų sumos vertė bus mažesnė už pirminės sumos vertę. Kai h<1, tai reali pinigų bus didesnė. Reali palūkanų norma nustatoma pagal palūkanos normos indeksavimą. Paprastai tai reiškia palūkanų normos padididinimą dydžiu, vadinamu infliacine premija. Norma, padidinta infliacijos dydžiu, vadinama bruto norma ir žymima r:r=i+h

15. Sukaupta rentos suma (būsimoji vertė), dabartinė rentos vertė (apibrėžimai ir formulės metinei rentai, kai m=1).

-Mokėjimų periodo trukmės: metinės ir p – kartinės (p – mokėjimų skaičius per metus);

19. Priklausomybė tarp sukauptos rentos sumos ir dabartinės rentos vertės (S ir A) (formulė ir jos įrodymas).

Obligacijų kokybę atsižvelgiant į kreditinę riziką, įvertina specialios agentūros. Jos priskiria obligacijas tam tikraivertybinių popierių kategorijai pagal palūkanų ir išperkamosios kainos išmokėjimo patikimumo laipsnį ir ši operacijavadinama reitingu.

2. obligacijos, už kurias neišmokamos palūkanos, bet suėjus laikotarpiui jos išperkamos už jų nominaląiją vertę;

3. obligacijos, už kurias savininkams palūkanos išmokamos tik suėjus obligacijos apmokėjimo momentui;

4. obligacijos, suteikiančios savininkui periodiškai išmokamas fiksuotas pajamas ir išpirkimo sumą suėjus terminui.

Rinkos rizika - apima rinkos kainos svyravimus, kuriuos dažniausiai nulemia palūkanų normos pasikeitimai. Rinkosrizika daugiausiai nustatoma pagal obligacijos apmokėjimo terminą: kuo jis didesnis, tuo labiau tikėtinas rinkos palūkanų normų žymesnis svyravimas

29. Kas tai yra obligacijų einamasis pelningumas (apibrėžimas ir formulė)?

30..Apibūdinkite sąvokas: paskola, skola, vekselis, emisija, emitentas, iždo vekselis, taupymo lakštas, vyriausybės obligacija, vyriausybės vertybiniai popieriai, kredito linija, overdraftas.

Skola – tam tikras pinigų kiekis, kurį asmuo arba kompanija yra skolinga kitai kompanijai ar asmeniui.;

Iždo vekselis– vyriausybės išleidžiamas vekselis, kurio išpirkimas ne ilgesnis negu 1 metai.;

Vyriausybės obligacija– tai obligacija, kuria išleidžia vyriausybė ir kurios išpirkimo terminas yra ilgesnis negu 1metai.;

  • Microsoft Word 2081 KB
  • 2016 m.
  • 7 puslapiai (1367 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justina
  • Finansinių sprendimų egzamino konspektas
    9 - 2 balsai (-ų)
Finansinių sprendimų egzamino konspektas. (2015 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansiniu-sprendimu-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 05:05
×