Finansų analizė AB Pieno žvaigždės


Įvadas. Ab pieno žvaigždės veiklos charakteristika. Ab pieno žvaigždės finansiniai rodikliai. Pelningumo analizė. Mokumo analizė. Stabilumo analizė. Efektyvumo analizė. Ab pieno žvaigždės finansų valdymo problemos. Ir galimi sprendimo būdai. Prognozuojamas 2011 m. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Finansiniai rodikliai prognozuojamais 2011 metais. Išvados. Literatūra. Priedai.

Finansinė analizė atliekama remiantis pagrindiniu šaltiniu – įmonės finansine atskaitomybe. Iš finansinės atskaitomybės ataskaitų galima gauti išsamią informaciją ne tik apie dabartinę finansinę būklę, bet ir, atlikus rodiklių analizę, prognozuoti įmonės veiklos perspektyvas.

Pagal balanso duomenis galima nustatyti įmonės finansinę būklę, ar ji nuostolinga, nemoki, ar turi kitų problemų. Galima apskaičiuoti daug santykinių rodiklių, kurie dar labiau atskleistų įmonės veiklos rezultatus ir jų pagrindu galima būtų spręsti tolesnius strateginius veiksmus. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos lengva nustatyti, ar įmonė dirba pelningai. Pagal parduotų prekių ir pardavimo pajamų skirtumą galima nuspręsti, ar pagrindinė veikla nėra nuostolinga ir ar savikaina ne didesnė už parduotų prekių vertę.

Darbo tikslas - išanalizuoti AB Pieno žvaigždės finansinių ataskaitų duomenis.

Darbo objektas – AB Pieno žvaigždės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys.

Darbo uždaviniai:

Pateikti trumpą įmonės veiklos charakteristiką.

Apskaičiuoti įmonės pelningumo, likvidumo, stabilumo ir apyvartumo rodiklius.

Sudaryti 2011 metų prognozinį balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą.

Apskaičiuoti pelningumo, likvidumo, stabilumo ir apyvartumo rodiklius prognozuojamais metais.

Pateikti išvadas apie įmonės finansinės padėties ir veiklos pagerinimą.

Tiriamas laikotarpis - 2008 - 2010 metai, prognozuojami 2011 metai.

Pelnas suprantamas kaip teigiamas tam tikro laikotarpio įmonės veiklos rezultatas. Pelningumas apskaičiuojamas kaip pelno santykis su tam tikru įmonės veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu. Pagrindiniai pardavimo pelningumo rodikliai: bendrasis pardavimo pelningumas; veiklos pelningumas; grynasis pardavimo pelningumas, turto pelningumas ir nuosavo kapitalo pelningumas.

Bendrasis pardavimo pelningumas parodo įmonės sugebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos, kitaip tariant, kokia dalis bendrojo pelno tenka vienai daliai pardavimo pajamų. AB Pieno žvaigždės pardavimo pelningumas 2008 metais sudarė 15,22 proc., tai yra vienas pardavimo pajamų litas uždirbo 15,22 ct. Rodiklio kitimo tendencija: 2009 metais padidėjo iki 20,11 proc., tik 2010 metais sumažėjo 0,84 proc. lyginant su 2009 metais. Remiantis orientaciniais pelningumo rodiklių vertinimo lygiais įmonės padėtis rinkoje nebloga, tačiau gaminių savikaina išlieka pakankamai didelė, derėtų imtis didesnės parduodamų prekių savikainos kontrolės ir jos sumažinimo, tai darytų didesnį efektą, nei produkcijos apimties didinimas.

Veiklos pelningumo rodiklis 2008 metais sudarė tik 1,17 proc., tačiau 2009 metais situacija pagerėjo ir sudarė 4,30 proc., 2010 metais – 4,02 proc. Analizuojamu laikotarpiu šis rodiklis nesiekia net 5 proc., tai rodo AB Pieno žvaigždės vadovybės valdymo išlaidų lygio viršijimą.

Grynasis pardavimo pelningumo rodiklis 2008 metais buvo nuostolingas 0,65 proc., 2009 - 2010 metais rodiklio tendencija pelningai didėjo nuo 2,34 proc. iki 3,02 proc., tačiau išlieka rimtas įspėjimas įmonės vadovybei, kuris rodo prastą įmonės situaciją, susijusią su įmonės veiklos efektyvumu ir mokestiniais įsipareigojimais. Įmonės tikslas siekti didesnio pelno su kuo mažesnėmis veiklos sąnaudomis, priimti veiksmingesnius verslo spendimus.

Analizuojamu laikotarpiu didelę įtaką pelningumo rodikliams turėjo pasaulio ekonominė krizė, Vyriausybės priimti kardinalūs sprendimai mokestinėje sistemoje.

Turto ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai parodo investicijų grąžą. AB Pieno žvaigždės turto pelningumo rodiklis 2008 metais buvo neigiamas, kaip ir nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis, bet matome šių rodiklių didėjančią tendenciją 2009 - 2010 metais. Nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai 2009 – 2010 metais dvigubai didesni nei turto pelningumo rodikliai tais pačiais metais, toks rodiklių atotrūkis dėl to, kad įmonės veikla finansuojama skolintais finansavimo šaltiniais.

Įmonės mokumas apibendrinamas, kaip sugebėjimas apmokėti ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus turimomis mokėjimo priemonėmis. Likvidumas parodo įmonės gebėjimą ir galėjimą paversti turimą turtą grynaisiais pinigais per kuo trumpesnį laikotarpį ir su kuo mažesniais nuostoliais.

Greitojo likvidumo koeficientas padeda objektyviau įvertinti įmonės mokumo būklę. AB Pieno žvaigždės greitojo likvidumo koeficientas perpus atitolęs nuo bendrojo likvidumo koeficiento, dėl ko galima teigti, kad įmonėje gali būti užlaikytų atsargų. 2008 metais koeficientas buvo 0,4, 2009 – 2010 metais rodiklis buvo 0,5, tai parodo ne itin greitą realių ir mobilių mokėjimo priemonių likvidumą.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 102 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3815 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Finansų analizė AB Pieno žvaigždės
    10 - 2 balsai (-ų)
Finansų analizė AB Pieno žvaigždės. (2015 m. Lapkričio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-analize-ab-pieno-zvaigzdes.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 07:16
×