Finansų analizė "Linas AGRO"


Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės veiklos rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminė ir vertikali analizė. Pelningumo rodiklių ir juos lemiančių veiksnių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių (išlaidų lygio) analizė. Įmonės finansinės būklės analizė. Bendros išvados.


Kiti autoriai finansinę analizę apibrėžia kaip verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais (Šlekienė, Klimavičienė, 2000). Kitaip tariant finansų analizė gali būti retrospektyvinė – kuomet nagrinėjami praeities, ar dabarties duomenys, ar perspektyvinė – tai ateities finansinių sprendimų pagrindimas analizės rezultatais. Esami valdymo sprendimai turi būti grindžiami jau esamų ar buvusių sprendimų rezultatais, taip pat jų pagrindu planuojami ateities sprendimai. Planuojamų ateities sprendimų taipogi nereikėtų pamiršti – lyginti, ar pasiekti tikslai, analizuojamos nukrypimo priežastys ir veiksniai. Šią mintį paantrina V.Bagdžiūnienė, kuri nurodo, kad finansinės atskaitomybės analizė – procesas, kurio metu siekiama įvertinti įmonės esamą ir būsimą finansinę būklę, jos veiklos tęstinumą.

Finansinė analizė įmonei naudinga šiais aspektais (Apie finansinę analizę, 2014):

Šiame darbe bus analizuojamos UAB Linas AGRO finansinės ataskaitos. Naudojami duomenys iš įmonės pateiktų 2011-2013 metų balansų duomenų, bei pelno

(nuostolių) ataskaitos, kurios yra pateikiamos prieduose.

Išanalizavus įmonės pateiktus duomenis, galėsime pateikti išvadas, kaip per pastaruosius 2011 – 2013 metus įmonei sekėsi valdyti ir kontroliuoti savo įmonės finansinę veiklą.

Per metus parduoda  1,8 mln. tonų įvairių produktų. Pagrindinės prekių grupės:

Investicijos į asocijuotas įmones atskirose Bendrovės finansinėse ataskaitos apskaitomos taikant įsigijimo savikainos metodą, atėmus vertės sumažėjimą.

Siekiant išanalizuoti 2011 – 2013 m. UAB “Linas AGRO“ turtą buvo naudojama įmonės turto dinaminė bei struktūrinė analizė.

Horizontalioji (dinaminė) analizė – tai dviejų ar daugiau metų ekonominių duomenų palyginimas.

Iš pateiktų rodiklių pastebime, kad bendrovės nematerialus turtas nuolat didėja. Materialusis įmonės turtas 2012m. mažėjo, tačiau 2013 m. padidėjo net 60,48 proc., ką galime susieti su naujų technologinių mašinų ir įrengimų atnaujinimu.

Pagal apskaičiuotus duomenis 2012m. matome, kad atnaujinimo koeficiento nėra. Todėl, matomai tais metais, atnaujinimai nebuvo vykdomi ir 2013metais koeficientas yra žymiai aukštesnis nei net 2011 metais, todėl matome spartų atsinaujinimą ir įmonės augimą tais metais.

Turto sunaudojimas per vieną ataskaitinį laikotarpį;

Visos turto vertės perkėlimas į pardavimo savikainą;

Kuo toliau tuo įmonė stengėsi palaikyti kuo mažesni atsargų kieki. Tačiau 2013 m. atsargų kiekis vis tiek išaugo. Praktiškai iki trečdalio viso turimo trumpalaikio turto. 2012 m. pastebime labai dideli beveik 11% grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų kiekį.

Labai svarbu nuolat analizuoti atsargų apyvartumo rodiklį, nes didelėms atsargoms sukaupti įmonei reikia daug pinigų, o kita vertus, per mažos atsargos gali sutrikdyti normalų veiklos ciklą. Priimto sprendimo dėl atsargų dydžio efektyvumas gali būti įvertintas skaičiuojant atsargų apyvartumo periodo trukmės bei jų apyvartumo rodiklius. Kadangi atsargos balanse parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, tai skaičiuojant atsargų apyvartumą tikslingiau vietoje pardavimo pajamų naudoti pardavimo savikainos rodiklį.

Išanalizavus duomenis pastebėta, kad 2013 m. atsargų apyvartos trukmė, lyginant su 2012m. pailgėjo 2,03 dienos, todėl sulėtėjo atsargų apyvartumas, o 2012m., lyginant su 2011m. sutrumpėjo 0,85 dienos, atsargų apyvartumas pagreitėjo. Apibendrinant duomenis, galima daryti išvadą, jog įmonių grupės apyvartumas yra greitas, o tai vienas iš gero atsargų tvarkymo požymių, nes tada sumažėja poreikis atsargoms, mažiau į jas investuojama pinigų. 2012m. pastebimas lėčiausias atsargų apyvartumas, lyginant su analizuojamaisiais metais.

Apibendrinus lentelę duomenis, galima daryti išvadą, jog 2012 m., lyginant su 2011 m., pirkėjų įsiskolinimų mokėjimo vidutinis laikas, kuris reikalingas pirkėjų įsiskolinimams apmokėti, padidėjo, o tai parodo įmonės atsiskaitymo su klientais sistemos nepalankumą, o 2013 m. 3,29 karto sumažėjo. Normali pirkėjų įsiskolinimo periodo riba yra 1-2 mėnesiai ir kadangi ši riba nebuvo viršyta, galima teigti, kad įmonei neiškilo pavojus didinti savo įsiskolinimus.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 49 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4148 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Finansų analizė "Linas AGRO"
    10 - 7 balsai (-ų)
Finansų analizė "Linas AGRO". (2016 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-analize-linas-agro.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 05:52
×