Finansų apskaita praktikos ataskaita


Apskaitos procesas įmonėje ir jo organizavimas. Įmonės pristatymas. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Organizacinė struktūra. Buhalterių teisės, pareigos ir atsakomybė. Ūkinių operacijų registravimo tvarka sintetinės bei analitinės apskaitos registruose. Finansinės ir mokestinės ataskaitos, įmonės apskaitos politika. Teisės aktai, reglamentuojantys finansinių ataskaitų parengimą. Įmonės apskaitos politika. Mokestinė atskaitomybė. PVM apskaitos praktika, deklaravimas, tikslinimas, grąžinimas. Apskaitos kompiuterizavimas programinės įrangos naudojimas. Kompiuterinės apskaitos programos, naudojamos įmonėje. Įmonės veiklos rezultatų apskaita. Apskaitinis ir apmokestinamasis pelnas. Pelno mokestis Grynasis ataskaitinių metų pelnas. Pelno (nuostolio) paskirstymas ir apskaita. Gautų dividendų apmokestinimo tvarka ir apskaita. Nuostolio padengimo arba perkėlimo į kitus mokestinius metus tvarka bei apskaita.


Pajamų ir išlaidų kontrolė yra esamos finansinės padėties atspindys ir pagrindas, kuriuo remiantis galima daryti išvadas, planuoti, strateguoti bei kitaip paveikti finansinius rezultatus. Buityje finansai yra išreikšti keliais pagrindiniais klausimais: kiek pinigų reikės skirtingiems gyvenimo etapams, kokie bus mokesčiai, kaip juos sumažinti, kaip įvertinti nelaimingų atsitikimų riziką. Tie patys klausimai galimi įmonių veikloje. Kiekviena įmonė yra arba nori būti pelno siekianti organizacija, todėl svarbios ateities finansinės prognozės, mokestinės prievolės, rizikos faktorius.

Praktika atlikta UAB „Daniliškių autocentras“. Tai įmonė, užsiimanti sunkiojo transporto remonto darbais. Įmonė pelningai vykdo veiklą jau 20 metų. Tai yra labai maža įmonė, todėl kasmet pateikia sutrumpintą finansinių ataskaitų rinkinį. Įmonėje vadovaujamasi linijine struktūra, kuri turi minimalų valdymo pakopų skaičių ir labai aiškiai išreikštą pavaldumą. Buhalterinėje apskaitoje naudojama Finvalda Midi programa nuo 2011 metų, kadangi tais metais buvo įsteigtos dvi dukterinės įmonės.

Susipažinti su teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės finansinę apskaitą

Išanalizuoti mokestines prievoles bei jų taikymą konkrečiu atveju

Sugebėti apdoroti ir sisteminti buhalterinės apskaitos duomenis

Apžvelgti mokslinę literatūrą ir jos pritaikomumą praktikoje

Tyrimo objektas – UAB „Daniliškių autocentras“, finansinė struktūra.

Didžiausi informacijos šaltiniai yra įstatyminiai aktai, reglamentuojantys finansinę apskaitą. Tai LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, LR pelno mokesčio įstatymas, LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Taip pat didelė dalis informacijos gauta iš VMI, teisės aktų registro, LR finansų ministerijos, registrų centro, buhalterinės apskaitos ir audito internetinių svetainių. Remtasi straipsniais, mokslinės literatūros autorių apibrėžimais, terminais.

Statistinis – duomenų tvarkymas ir analizė

Kartografinis (vaizdinis) – lentelių, diagramų sudarymas

Darbas suskirstytas į skyrius ir skyrelius, kuriuose aptariama pagrindinė surinkta ir išanalizuota medžiaga.

Adresas Guobų g. 6, LT-02237 Vilnius

Tai yra ilgametė ir stabiliai (pelningai) vykdanti veiklą įmonė, kuri įsitvirtinusi rinkoje ir siūlo konkurencingas kainas, moka konkurencingus atlyginimus, suteikia galimybę personalo tobulėjimui bei kuria naujas darbo vietas.

neteisingai tvarkoma buhalterinė apskaita, ne laiku pateikiama arba klaidinga buhalterinė ataskaita;

5. Aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, pagal kokius apskaitos standartus sudarytos finansinės ataskaitos.

6. Finansinės ataskaitos sudaromos naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

7. Finansinės ataskaitos sudaromos lietuvių kalba, o prireikus – ir užsienio kalba.

Dar kitaip apskaitos politiką galima būtų apibūdinti kaip įmonės pasirinktą jai labiausiai prieinama specifine apskaitos baze finansinei atskaitomybei rengti.

LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 9 str. reikalauja, kad įmonės vadovas parinktų apskaitos politiką ir ją įgyvendintų, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais. Vadinasi, vadovas turi patvirtinti įmonės apskaitos politiką savo įsakymu, kuriame nurodytų pasirinktus apskaitos principus, taisykles ir metodus bei užtikrintų šio įsakymo laikymąsi tvarkant apskaitą bei sudarant finansinę atskaitomybę.

UAB „Daniliškių autocentras“ kasmet sudaro sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą, sutrumpintą aiškinamąjį raštą ir nesudaro pinigų srautų ataskaitos, kadangi pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – mažiau nei 10 mln. litų, o balanse nurodyto turto vertė neviršija 6 mln. litų. Šių dviejų kriterijų pakanka sudarant sutrumpintą finansinių ataskaitų rinkinį.

Kiekvienos finansinės ataskaitos pradžioje turi būti nurodyta:

Metinė PVM deklaracija ir jos pateikimo terminas:

Dažniausiai PVM ataskaita tikslinama šiais atvejais:

Mišriai veiklai naudotos prekės (paslaugos) praradimo atvejais ar pradėjus jas naudoti įmonėje, nesuteikiančioje teisės į PVM atskaitą

Viena populiariausių apskaitos programų Lietuvoje yra „Rivilė“. Šia programa naudojasi daugiausiai Lietuvos įmonių mažo ir vidutinio verslo sektoriuose.

  • Finansai Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 1599 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5269 žodžiai)
  • Mokykla
  • Renata
  • Finansų apskaita praktikos ataskaita
    10 - 10 balsai (-ų)
Finansų apskaita praktikos ataskaita. (2016 m. Kovo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-apskaita-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 03:59
×