Finansų kontrolės rūšys ir metodai


Įvadas. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės raida Lietuvoje. Finansų kontrolės rūšys ir metodai. Valstybės ir vidaus kontrolė. Valstybės kontrolė. Vidaus kontrolė. Išvados. Literatūra.


Darbo metodai – mokslinės teorinės literatūros, palyginamoji ir kitų informacijos šaltinių analizė.

Finansų sąvoka tiek mokslinėje, tiek teisinėje literatūroje apibrėžiama skirtingai. Pastebima, kad dažnai finansai apibūdinami kaip pinigų gavimo, paskirstymo, kaupimo, investavimo ir kontrolės sistema arba įmonės ar valstybės lėšų sudarymo, paskirstymo ir panaudojimo visuma. Tarptautiniame žodžių žodyne teigiama, kad finansai, tai lėšų visuma, priklausiančių įmonei ar valstybei. Finansų samprata evoliucionuoja kartu su valstybių, verslo, atskirų visuomenės narių raida. Bet kuriuo atveju finansų apibūdinimas sietinas su sistema, kuri reiškia bendros funkcijos siejamų dalių visumą. Norint atliekamą funkciją ir atskiras dalis sujungti į sistemą, atsiranda ir santykiai tarp atskirų dalių, kurie jas sujungia. Finansai nusako atitinkamus piniginius santykius. Finansai suprantami kaip ekonominiai piniginiai santykiai, kurie atsiranda valstybei, įmonei, asmeniui arba organizacijai kaupiant, įgyjant, naudojant ir kontroliuojant piniginius išteklius. (4, 13)

Valstybės kontrolė perėmė ir tęsia Vakarų Europos valstybių viešosios finansinės kontrolės įstaigų tradicijas. Vakarų Europoje tokios įstaigos pradėjo kurtis XIII-XIV a. Pirmoji finansinės kontrolės institucija buvo įkurta Prancūzijoje. Lietuva kontrolės srityje pirmuosius žingsnius žengė daug vėliau (žr. 2-ą paveikslą).

Lietuva kontrolės srityje pirmuosius žingsnius žengė vėliau dėl objektyvių priežasčių. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė specializuotų ekonominės kontrolės organų neturėjo. Kunigaikštis buvo įvedęs asmeninę kontrolę. Jis reikalavo paaiškinimų iš asmenų, kurie buvo įtariami neteisėtu praturtėjimu, o nesulaukęs įtikinimo paaiškinimo, konfiskuodavo visus asmens turtus. 1591 m. buvo įkurtas Vienkartinis iždo teismas – viena iš pirmųjų institucijų, skirta finansų kontrolei. Vėliau buvo kuriamo iždo teismai, veikė Iždo tribunolas, kuris vykdė tam tikras finansinės kontrolės funkcijas. Nuo 1795 m. iki Nepriklausomybės atgavimo 1918 m., Lietuva buvo aneksuota ir priskirta Rusijos imperijai, todėl Lietuvoje viešųjų finansų kontrolę reglamentavo tuomet galioję carinės Rusijos įstatymai. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, nuspręsta įkurti Valstybės kontrolę, nepriklausomą nuo Vyriausybės. 1919 m. buvo įsteigta Valstybės kontrolė, netrukus buvo priimtas ir pirmasis Valstybės kontrolės įstatymas. Šio įstatymo pagrindinės nuostatos buvo įtrauktos į Lietuvos Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius. 1920 m. buvo įsteigta Valstybės kontrolės taryba ir patvirtintas jos darbo reglamentas. Tarpukario laikotarpio Valstybės kontrolė buvo ekonominės kontrolės institucija, veikianti gana savarankiškai, atskirta nuo vykdomosios valdžios ir vykdanti priežiūros funkcijas viešųjų finansų srityje. Sovietinio režimo metais valstybės kontrolės, kaip savarankiškos institucijos, veikla buvo prievarta nutraukta, Valstybės kontrolė buvo likviduota, vietoj to buvo įkurtas 1940 m. buvo įkurtas Liaudies komisariatas. Sovietiniais metais kontrolės institucija ne kartą buvo reorganizuota ir įvairiai vadinta, tačiau visada ji buvo tik partinio vadovavimo ir kontrolės įrankis. 1990 m. atkūrus Nepriklausomybę prasidėjo naujas visos valstybės, o kartu ir Valstybės kontrolės, raidos etapas. Tais pačiais metais buvo įkurtas Valstybės kontrolės departamentas ir priimtas Valstybės kontrolės departamento įstatymas. Įvairiais teisės aktais buvo siekiama kuo profesionaliau reglamentuoti Valstybės kontrolės statusą, detaliau apibrėžti ir keisti jį pagal naujausias ir aktualiausias laikmečio tendencijas. Valstybės kontrolė tapo Tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI nare bei Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos EUROSAI nare, Valstybės kontrolės tarptautinis bendradarbiavimas tapo ypač turiningas ir aktyvus. 1955 m. buvo priimtas Valstybės kontrolės įstatymas, kiek vėliau buvo patvirtintas pirmasis LR valstybės kontrolės pareigūnų profesinės etikos kodeksas. 2002 m. buvo išleistas dar vienas svarbus teisės aktas – LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas. Pasirengimas narystei Europos Sąjungoje buvo postūmis toliau tobulinti viešųjų finansų kontrolės sistemą, tikslinti jos teisinį statusą. Norint įstoti į Europos Sąjungą buvo reikalinga struktūrinė ir funkcinė viešojo administravimo reforma, apimanti valstybės teisinę bazę, valdymo ir finansų sistemas. Valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų veiklos ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui užtikrinti buvo būtina gerinti valstybės finansinių išteklių kontrolę ir atskaitomybę. Finansų kontrolės tobulinimas įstojus į Europos Sąjunga nesustojo, sistema tobulinama iki šiol, išleidžiami nauji reglamentai, Ministrų įsakymai ir pan.

  • Microsoft Word 122 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (5365 žodžiai)
  • Kolegija
  • Urte
  • Finansų kontrolės rūšys ir metodai
    10 - 2 balsai (-ų)
Finansų kontrolės rūšys ir metodai. (2019 m. Gruodžio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-kontroles-rusys-ir-metodai.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 02 d. 21:15
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo