Finansų kontrolinis darbas (2)


Kanados ir Lietuvos respublikos mokesčių analizė. Kanados ir Lietuvos Respublikos mokesčių sistemų palyginimai. Gyventojų pajamų mokesčiai. Pajamų (pelno) mokesčiai. Pardavimų bei pridėtinės vertės mokesčiai. Nekilnojamojo turto mokestis. Kanados ir Lietuvos Respublikos kiti mokesčiai. Lietuvos Respublikos įmokos socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui. Praktinė užduotis nr. 3. Praktinė užduotis nr. 13. Praktinė užduotis nr. 23. Informacinių šaltinių sąrašas.

Kanada yra atviros ekonomikos šalis. Taigi svarbu, kad jos MS būtų konkurentiška, palyginti su kitomis išsivysčiusiomis šalimis, o visų pirma - su JAV, taip pat siekti užsienio kapitalo atėjimo į šalį. (Buškevičiūtė E.,2003)

• municipalitetu (vietinės) mokesčių sistemos (10 proc. valstybės pajamų). Kanados mokesčiu sistema atsispindi 1 paveiksle.

Kanados konstitucijoje išvardyti mokesčiai, kuriuos turi teisę imti kiekvienas iš anksčiau nurodytų trijų valdymo lygių rinkėjų. Federalinė vyriausybė, provincijų vyriausybė ir municipalitetai, sutinkamai su konstitucijoje nurodytomis teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, nepriklausomai vienas nuo kito, planuoja savo biudžetą ir apmokestina pajamas ar prekes pagal savus tarifus bei savąją mokestinių lengvatų sistemą. (Buškevičiūtė E.,2003)

Kanados gyventojų pajamų mokestis. Jis mokamas į federalinį ir provincijų biudžetus. Gyventojų apmokestinamos pajamos - tai bendrosios pajamos, atėmus joms uždirbti reikalingas sąnaudas. Pajamos gaunamos iš įvairiu šaltiniu: samdomojo darbo, verslo, nuomojamo turto, iš investicijų (palūkanų, dividendų), kapitalo prieaugio, pensijų, dotacijų ir kitų pajamų.

Iš apmokestinamųjų pajamų galima atimti: mokėjimus į pensijų fondus: nario mokesčius profsąjungoms ir kitoms asociacijoms; sąnaudas, susijusias su investicijomis (palūkanos už kreditus); kitas sumas. Iš bendrųjų pajamų atėmus sąnaudas, gaunamos grynosios pajamos apmokestinamos. Tačiau iš grynųjų pajamų dar leidžiama atimti praėjusiu metų nuostolius, taip pat neapmokestinami pirmieji 100 000 doleriu, gauti iš kapitalo prieaugio. (Buškevičiūtė E.,2003)

Federalinio gyventojų pajamų mokesčio pajamos ir tarifai:

Apmokestinamos pajamos. tūkst. dolerių Ribinis tarifas, %

Provincijose, išskyrus Kvebeką, gyventojų pajamų mokestis apskaičiuojamas procentais nuo federalinio mokesčio. Pavyzdžiui, Britanijos Kolumbijoje -51.5, Ontarijo - 51, Jukono - 45, Niūfaundlendo - 60 proc. Prieš apskaičiuojant provincijoms skirtą pajamų mokestį, dar apmokestinamąją sumą galima sumažinti vadinamaisiais „mokesčių kreditais''. Pajamų mokestis gali būti mažinamas dėl šių priežasčių: 1) demografinių šeimos charakteristikų (dėl nedirbančio sutuoktinio -850 dolerių; išlaikytiniams po 250 dolerių asmeniui, kurio pajamos mažesnės nei 2500 dolerių per metus; pagyvenusiems vyresniems kaip 60-65 metų - po 550 dolerių asmeniui; po 65 dolerius pirmiems dviem vaikams ir po 130 dolerių už kiekviena paskesnį): 2) dėl nedarbo; 3) dėl mokymosi; 4) dėl medicininio aptarnavimo išlaidu; 5) dėl aukojimo įnašų; 6) dėl įnašų į politinių partijų fondus; 7) kitais atvejais.

Matome, kad Kanados apmokestinimo įstatymai leidžia gyventojams pasilikti nemažai piniginiu lėšų gyvenimui. Pavyzdžiui, keturių asmenų šeima (du vaikai ir tėvai), kurioje dirba tik vienas sutuoktinis (turi nedidelį verslą), pajamų mokesčio per metus sumokės apie 20 procentų (15 į federalinį biudžetą ir 5 į provincijos biudžetą). (Buškevičiūtė E.,2003)

Kanados Korporacijų pajamų (pelno) mokestis.Pajamų (pelno) (toliau vadinsime: pelno) mokestis ir federaliniame, ir provincijų biudžetuose sudaro palyginti nedidele dalį. atitinkamai apie 10 ir 4 proc. Apmokestinant korporacijų pelną, siekiama šių tikslų: 1) vienodų sąlygų Kanados korporacijoms, palyginti su JAV įmonėmis, kadangi apdirbimo pramonėje užsienio kapitalas sudaro apie 40, o naftos išgavimo ir perdirbimo pramonėje - daugiau nei 70 proc.; 2) skatinti smulkaus verslo plėtote, t.y. nedidelių firmų, kuriose dirba iki 100 žmonių ir pajamos per metus - iki 200 tuksi, dolerių, plėtotę. (Buškevičiūtė E.,2003)

Federaliniai tarifai yra vienodi visoms provincijoms, o provincijų gali būti ir skirtingi. Siekiant skatinti užimtumą ir šakos plėtotę, federalinis tarifas apdirbama-jai pramonei yra 23 proc., tačiau provincijų tarifai nemažinami. Skatinant investicijas, pelno mokesčiui taikomos lengvatos. Pavyzdžiui, subjektas 3-5 metus atleidžiamas nuo nuomos mokesčio: įsisavinant naujas vietoves, neapmokestinama pagreitinta amortizacija, eksportuojama produkcija, nuostoliai gali būti perkeliami iki 7 metų. Kanados pramonės patirtis rodo. kad nuostolingoje korporacijoje pelną galima pasiekti per 7 metus, o jo nepasiekus, įmone reikia likviduoti. (Buškevičiūtė E.,2003)

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 410 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (6393 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aurelija
  • Finansų kontrolinis darbas (2)
    10 - 5 balsai (-ų)
Finansų kontrolinis darbas (2). (2015 m. Gruodžio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-kontrolinis-darbas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 08:07
×