Finansų pagrindų teorija


Finansų valdymo pagrindai esme principai. Strateginiai , taktiniai , operatyvieji. Strateginius sprendimus. Taktiniai einamieji. Finansų valdymo sprendimų poveikis savininkų turtui. Finansų valdymo tikslas plačiąja prasme. Finansų valdymo tikslas siaurąja prasme. Finansų valdymo reikšmė įmonės veiklos valdymo procese. Strateginiams sprendimams būdingi tokie pagrindiniai požymiai. Įmonės strateginio valdymo procesas prasideda nuo atsakymo į tris paprastus klausimus. Verslo strategijos ir finansų valdymo sąveika. Strateginis finansų valdymas apima šiuos etapus. Finansų valdymo principai. Pirmasis principas. Antrasis principas. Trečiasis principas. Ketvirtasis principas. Penktasis principas. Šeštasis principas. Septintasis principas. Aštuntasis principas. Devintasis principas. Dešimtasis principas. Finansinis prognozavimas. Finansinis prognozavimas gali būti atliekamas remiantis viena iš prielaidų. Pelno nuostolių ataskaita. Čia TA – turto pokytis TD – skolų įsipareigojimų pokytis RP – nepaskirstytojo pelno pokytis. Pagal pateiktus duomenis įmonei nereikalingas papildomas finansavimas. Ji gali 118 tūkst. Lt išmokėti dividendais. Pinigų srautų klasifikacinių grupių ir buhalterinio balanso ryšys. Balanso straipsnių pokyčių įtaka pinigų srautui. Turtas ( Nuosavybė + Įsipareigojimai. Pinigai + Nepiniginis turtas ( Nuosavybė + Įsipareigojimai. Pinigai ( Nuosavybė + Įsipareigojimai – Nepiniginis turtas. Pinigų srautų ataskaita , sudaroma tiesioginiu būdu tūkst. Lt. Pinigų srautų ataskaita , sudaroma netiesioginiu būdu tūkst. Lt. Investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai tūkst. Lt. Pinigų srautų ataskaitos baigiamosios eilutės tūkst. Lt Eil. Nr. Grynieji pinigų srautai iš viso. Pinigai laikotarpio pradžioje. Pinigai laikotarpio pabaigoje. Finansiniai skaičiavimai ir laiko veiksnys.


Pagal reikšmę įmonės veiklos rezultatams finansų valdymo sprendimai gali būti trejopi: strateginiai, taktiniai, operatyvieji.

Taktiniai (einamieji) sprendimai yra tarpiniai tarp strateginių ir operatyviųjų. Jie dažniausiai priimami, siekiant koreguoti strateginius įmonės planus, kai faktiniai rezultatai nukrypsta nuo planinių neigiama linkme.

Finansų valdymo sprendimų poveikis savininkų turtui:

Finansų valdymas apima šias sritis: investavimo sprendimus (pinigų panaudojimas); finansavimo sprendimus (pinigų įsigijimas); išteklių kontrolę (pinigų išsaugojimas).

Strateginiams sprendimams būdingi tokie pagrindiniai požymiai:

didelė įtaka metiniams įmonės veiklos rezultatams;

retai pasikartojantys sprendimai, todėl daugeliu atvejų – inovaciniai;

keletas tikslų, priimant investavimo ir finansavimo sprendimus;

Įmonės strateginio valdymo procesas prasideda nuo atsakymo į tris paprastus klausimus:

3) kaip mes ruošiamės tai pasiekti?

Verslo strategijos ir finansų valdymo sąveika:

Finansų valdymo principai susieja tarpusavyje sąvokas ir metodus, todėl suteikia galimybę sukoncentruoti dėmesį į logiką, kuria grindžiama finansų valdymo praktika.

Trečiasis principas. Pinigai, bet ne pelnas, yra karalius.

Ketvirtasis principas. Apskaitomi tik padidėję pinigų srautai.

Penktasis principas. Konkurencingos rinkos bruožas: sunku rasti išskirtinai pelningų projektų.

Šeštasis principas. Efektyvios kapitalo rinkos: rinkos reaguoja greitai ir kainos yra teisingos

Septintasis principas. Atstovavimo problema (angl. agency problem): vadovai nenori dirbti savininkams, jeigu geriausiu būdu nepatenkina savo interesų

Aštuntasis principas. Mokesčiai sąlygoja įmonės sprendimus.

Devintasis principas. Rizika yra nevienoda: dalis jos gali būti diversifikuota, dalis – ne.

Dešimtasis principas. Etiška yra elgtis teisingai, tačiau finansuose egzistuoja etikos dilema.

Tarkime, kad įmonė planuoja padidinti gamybos ir pardavimų apimtis 10 proc. Tuomet pardavimo savikaina, pardavimo sąnaudos ir bendrosios bei administracinės sąnaudos didėja 10 proc. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų įmonė neplanuoja, o mokamų palūkanų suma nuo ilgalaikės paskolos lieka ta pati. Pelno mokestis – 15 proc. Prognozuojamas grynasis pelnas padidėja 68 tūkst. Lt arba 10,7 proc.

Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas didėja tiek, kiek didėja pardavimo pajamos – 10 proc. Akcinis kapitalas ir rezervai nesikeičia, o nepaskirstytasis pelnas iš pradžių padidėja grynojo pelno suma ir sudaro 806 tūkst. Lt.

Padidėjus įmonės turtui, reikia numatyti papildomą finansavimo poreikį. Papildomas finansavimo poreikis (angl. additional financing need (AFN)) yra nustatomas taip:

(3.1) čia:(TA – turto pokytis; (TD – skolų (įsipareigojimų) pokytis; (RP – nepaskirstytojo pelno pokytis.

Nesikeičiant finansiniams rodikliams yra svarbu, kad būtų išlaikytas toks pats grynasis apyvartinis kapitalas: (3880(3000)/3880=0,227.

Prognozuojamais metais 22,7 proc. trumpalaikio turto turėtų būti finansuojama ilgalaikiais finansavimo šaltiniais: 0,227(4268=969 tūkst. Lt.

Iš viso prognozuojamais metais įmonė turėtų naudoti 6469 tūkst. Lt ilgalaikių finansavimo šaltinių (5500+969). Išmokėjus 118 tūkst. Lt dividendų, ilgalaikių finansavimo šaltinių suma beveik sutampa su apskaičiuotu dydžiu: 6188+280=6468 tūkst. Lt.

Siekiant išlaikyti tą pačią kapitalo struktūrą, reikia nustatyti, kokia ji buvo faktinė: (280+3000)/8880=0,369.

Taigi, prognozuojamais metais 36,9 proc. turto turėtų būti finansuojama skolomis: 97680,369=3604 tūkst. Lt.

Padidinus skolas tiekėjams, skolas darbuotojams ir kitas mokėtinas sumas proporcingai pardavimo pajamoms, jos sudaro 3300 Lt. Prie trumpalaikių skolų pridėjus ilgalaikes skolas, bendra jų suma sudaro 3580 tūkst. Lt (3300+280), t.y. 24 tūkst. mažiau nei faktinė.

Siekdami prognozuojamą kapitalo struktūrą suvienodinti su faktine, įmonės vadovai turėtų išmokėti papildomai 24 tūkst. Lt dividendų ir ta pačia suma padidinti ilgalaikius įsipareigojimus.

Sudarius prognozuojamą pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, informacija perkeliama į pinigų srautų ataskaitą. Visi pinigų srautai, priklausomai nuo jų susidarymo įmonės veikloje pobūdžio, klasifikuojami į pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautus.

  • Microsoft Word 1286 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 50 puslapių (15721 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Finansų pagrindų teorija
    10 - 8 balsai (-ų)
Finansų pagrindų teorija. (2016 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-pagrindu-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 19:21
×