Finansų rinkų priežiūra ir reguliavimas Europos Sąjungoje


Įvadas. Finansų rinkų priežiūros ir reguliavimo sampratą Europos Sąjungoje. Finansų rinkų priežiūros esmė. Pagrindiniai finansų rinkų priežiūros tikslai yra. Europos finansų priežiūros institucijų sistema. Finansų rinkų priežiūros modeliai. Priežiūros kriterijai. Finansinių rinkų reguliavimas. Finansų rinkų reguliavimo prielaidos. Finansų rinkų priežiūros taikymo būdai ir nauda Europos Sąjungai. Europos finansų priežiūros institucijų sistema. Bankų sąjungos priežiūros sistema. Europos Sąjungos rinkų priežiūros sistema. Krizių valdymas. Eurosistemos vaidmuo. Skatina Europos Sąjungos centrinių bankų ir priežiūros institucijų bendradarbiavim. Finansų rinkų priežiūros ir reguliavimo problemos bei jų sprendimas Europos Sąjungoje. Reformų tikslai ir tikėtina nauda. Pasirengimas ir prevencija. Ankstyva intervencija. Pertvarkymo įgaliojimai ir priemonės. Pagrindinės pertvarkymo priemonės. Nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimas. Bankų sektoriaus pertvarkymas. Ciklinė rizika. Vertybinių popierių finansavimo sandoriai. Finansų rinkos priežiūrai skiriamos lėšos. Bankų pertvarkymo finansavimas. Reformų išlaidos. Išvados.

Finansų rinkos priežiūra – tai viena iš svarbiausių funkcijų kurią atlieką valstybės institucijos bei daugiau nei vienos valstybės finansų rinkos priežiūrą apimančios nacionalinės institucijos, organizacijos, komitetai, kurių paskirtis nustatyti tam tikrus reikalavimus, apribojimus bei teikti nurodymus finansinėms įstaigoms, kad palaikytų finansų sistemos vientisumą.

Finansų rinkų įtaka pasaulinei ekonomikai nuolat didėja. Pasaulyje ryškėja šių tinkų plėtros tendencijos. Vis daugiau kapitalo pritraukiama išleidžiant naujus vertybinius popierius, kartu atsiskaitant imti bankų kreditus. Svarbiausia šiuolaikinių pasaulio finansų rinkų ypatumas yra tai, kad ryškiai didėja išvestinių finansinių instrumentų vaidmuo, plečiasi jų rūšys, naudojimo galimybės, didėja prekybos lankstumas. Kiekvienos valstybės finansų įstaigų veiklos veiksmingas funkcionavimas yra jos finansinio stabilumo ir efektyvaus veikimo pagrindas. Viena svarbiausių valstybinės priežiūros institucijų funkcijų – prižiūrėti finansų rinką : licencijuoti finansų įstaigas, kontroliuoti jų veiklą , nagrinėti skundus ir taikyti poveikio priemones. Ilgainiui finansų rinkos priežiūros modeliai keitėsi tiek visoje Europos Sąjungoje, tiek jos valstybėse narėse. Šiuos pokyčius sąlygojo tiek makroekonominės, tiek mikroekonominės priežastys. Kad finansų sistema funkcionuotų stabiliai viena iš pagrindinių priemonių yra efektyvi ir tobulėjanti finansų įstaigų priežiūros sistema. Finansų nestabilumo reiškiniai, pastaruoju metu leidžia daryti išvadas, kad priežiūros sistemoje esama esminių daromų klaidų, todėl ją būtina tobulinti.

Įgyvendinant nuoseklų ir veiksmingą finansų rinkų priežiūra, galima laukti stabilios finansų sistemos. Tuo pagrindu pradeda pelningai bei efektyviai veikti finansinės institucijos, tokiu būdu skatinamas ekonominis vystymasis. Todėl finansinių institucijų priežiūros ir reguliavimo klausimai yra nuolatinių diskusijų objektas.

Finansų rinka - tai tam tikras mechanizmas, kai keičiasi finansiniais instrumentais ir nustatomos jų kainos, veikiant pasiūlai ir paklausai. Finansų rinkas sudaro daugybė kanalų, kuriais piniginiai ištekliai pereina iš santaupų turėtojų tiems rinkos dalyviams, kurie juos toliau naudoja. Didėjant finansų rinkos svarbai šiuolaikiniame pasaulyje būtina jas prižiūrėti ir reguliuoti, kad viskas vyktų sklandžiai ir be pažeidimų.

Finansų rinkas sudaro ne vienodos finansinių tipų institucijos, kurių veikla, paslaugų pobūdis ir paskirtis skiriasi.

Finansų rinkos priežiūra – tai viena iš svarbiausių funkcijų kurią atlieką valstybės institucijos bei daugiau nei vienos valstybės finansų rinkos priežiūrą apimančios nacionalinės institucijos, organizacijos, komitetai, kurių paskirtis nustatyti tam tikrus reikalavimus, apribojimus bei teikti nurodymus finansinėms įstaigoms, kad palaikytų finansų sistemos vientisumą. Pagrindiniai finansų rinkos priežiūros tikslai :

Finansų rinkos priežiūros tikslas : prižiūrėti ir išsaugoti stabilią finansų institucijų veiklą tai yra vienas iš pirmųjų etapų link visos finansų sistemos stabilumo. Viena iš priemonių krizės laikotarpiu, kad užtikrinta būtų investuotojų apsauga, užkertami keliai manipuliuoti rinka bei palaikyti vientisumą ir sąžininga rinkų veiklą, yra įgyvendinami Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų priežiūros srityje, nuostatų pritaikymai prie nacionalinės teisės bei jų įgyvendinimas. Iš Lietuvos perspektyvos Finansų ministerija stengiasi finansų paslaugų srityje pasiekti, kad Lietuvos teisė būtų galima susieti su Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat norima užtikrinti, kad Lietuvos teikiamos finansinių paslaugų kokybė, vartotojų apsauga ir šias paslaugas suteikiančių subjektų veikla būtų prižiūrima ir nenutoltų nuo pasaulinių kriterijų bei vystymosi plėtros - finansų rinkų. Pastebima, kad Lietuvos finansinių paslaugų priežiūros institucijos palaiko artimus santykius su Europos Sąjungos institucijomis.

Norėdami užtikrinti finansų rinkų stabilumą ir apsaugoti finansų, būtina apibrėžti pagrindinius šaltinius, iš kur kyla didžiausia rizika, ir silpnąsias finansų rinkos vietas, o visos finansų įstaigos ir priežiūros institucijos turi būti informuotos apie galimą riziką.

1.3 Europos finansų priežiūros institucijų sistema

1.4 Finansų rinkų priežiūros modeliai

Efektyvumas, produktyvumas. Priežiūros aparatui išlaikyti skiriami kaštai pastaraisiais metais stipriai didėja, tad svarbi sąlyga, keliama priežiūrai, yra minimalūs išlaikymo kaštai. Kelių šalių finansų rinkas apimančių institucijų veikla neturi būti varžoma nepagrįstai didelėmis išlaidomis, privaloma išvengti priežiūros institucijų funkcijų dubliavimo. Taip pat vykstant dinamiškam finansų sektoriaus vystimuisi priežiūra turi būti vykdoma atsižvelgiant į finansų rinkų sąlygas, orientuotis į praktinius klausimus ir būti lanksti.

Priežiūros veikla turi būti skaidri ir suprantama. Sutinkama, jog politinė priežiūra yra neišvengiama, nors priežiūros institucijos turi turėti galimybes nepriklausomai vykdyti savo priežiūros funkcijas įstatymo nustatytose ribose. Būtina priežiūros sąlyga – skaidrūs ir suprantami priežiūros institucijų veiksmai (BdB, 2006).

  • Finansai Referatas
  • Microsoft Word 150 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (6201 žodžiai)
  • Universitetas
  • Roberta
  • Finansų rinkų priežiūra ir reguliavimas Europos Sąjungoje
    10 - 10 balsai (-ų)
Finansų rinkų priežiūra ir reguliavimas Europos Sąjungoje. (2015 m. Rugsėjo 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-rinku-prieziura-ir-reguliavimas-europos-sajungoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 04:04
×