Finansų rinkų priežiūra Lietuvoje


Įvadas. Finansų rinkų priežiūra Lietuvoje iki 2012 metų sausio 1 dienos. Lietuvos finansų rinkos priežiūros reforma. Finansų rinkų priežiūra Lietuvoje nuo 2012 metų sausio 1 dienos. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Kredito ir mokėjimo įstaigų priežiūra. Kredito įstaigų priežiūra. Bendras priežiūros mechanizmas. Mokėjimo įstaigų priežiūra. Elektroninių pinigų įstaigų priežiūra. Draudimo rinkos dalyvių priežiūra. Draudikų priežiūra. Draudimo tarpininkų priežiūra. Finansinių priemonių rinkų priežiūra. Lietuvos vartotojų ir finansų rinkos dalyvių neteisminiai ginčai. Finansų rinkų priežiūros finansavimas Lietuvoje. Išvados. Literatūra.


Išanalizavusi kitų užsienio valsybių patirtį, Lietuvos Vyriausybės 2008 – 2012 metų programoje numatė reformuoti Lietuvos finansų rinkų priežiūros sistemą, sujungiant finansinio sektoriaus priežiūros institucijas ir pavedant iki tol skirtingų institucijų atliekamas funkcijas, atlikti vienai institucijai Lietuvos Bankui. Parengti koncepciją bei reformuoti Lietuvos finansų rinkų priežiūros sistemą paskatino kintančios sąlygos finansų rinkose, didėjanti finansų rinkų integracija tiek Europos Sąjungos, tiek pasaulio mastu. Buvo nuspręsta patobulinti finansų rinkų priežiūros sistemą, kaip jau minėjau, sutelkiant finansų rinkos priežiūros funkcijas vienoje institucijoje, nustatant jos teisinį statusą, funkcijas, finansavimą, užtikrinti finansinių paslaugų vartotojų interesus bei skatinti jų švietimą.

Darbo objektas: Finansų rinkų priežiūra Lietuvoje.

Darbo tikslas: Finansų rinkų priežiūros Lietuvoje sistemos analizė.

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti finansų rinkų priežiūros Lietuvoje sistemą iki 2012 m. Sausio 1 d.

Aptarti Lietuvos finansų rinkos priežiūros reformą.

Apibūdinti pasikeitimus Lietuvos finansų rinkų priežiūros sistemoje nuo 2012 m. Sausio 1 d.

Darbo metodai: Mokslinės teorinės literatūros analizė, Lietuvos finansų rinkų priežiūros sistemos veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė.

Darbo struktūra: darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje darbo dalyje yra aptariama finansų rinkų priežiūros Lietuvoje sistema iki 2012 m. Sausio 1 d. Antrojoje darbo dalyje yra trumpai aptariama Lietuvos finansų rinkos priežiūros reformą. Trečiojoje darbo dalyje yra plačiau aptariama Lietuvos finansų rinkų priežiūros sistema nuo 2012 m. Sausio 1 d., pateikiami įtvirtinti pasikeitimai sistemoje.

Draudimo priežiūros komisija vykdė draudimo, perdraudimo įmonių, taip pat draudimo tarpininkų riziką ribojančią priežiūrą, atliko vartotojų teisių apsaugos ir ginčų bei skundų nagrinėjimo funkciją. Draudimo priežiūros komisija išduodavo ir panaikindavo draudimo veiklos ir draudimo brokerių įmonių veiklos licencijas; stebėjo, analizavo, tikrino ir kitaip prižiūrėjo, kaip draudimo, draudimo brokerių įmonės, Lietuvos Respublikoje įsteigti kitų užsienio valstybių draudimo įmonių ir nepriklausomų draudimo tarpininkų įmonių filialai vykdo veiklą, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų; taikė įstatymuose nustatytas poveikio priemones ir atlieka kitas funkcijas. Draudimo priežiūros komisijos atliekamą draudimo veiklos priežiūrą reglamentavo Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas ir Draudimo priežiūros komisijos priimti teisės aktai.

 Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę:

Pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko įstatymą, vartotojas yra fizinis asmuo:

5) vartotojo vardu kreipimąsi padavė neįgaliotas asmuo;

2012 m.  pradžioje veiklą pradėjo naujas Lietuvos banko padalinys – Priežiūros tarnyba. Lietuvos banko valdyba Priežiūros tarnybai pagal kompetenciją yra pavedusi savarankiškai spręsti kai kuriuos finansų įstaigų priežiūros klausimus, taip pat yra pavesta spręsti klausimus dėl licencijų, leidimų, sutikimų, pritarimų, neprieštaravimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo (galiojimo panaikinimo).

Atsirado galimybė spręsti svarbius klausimus, susijusius su vartotojų apsauga ne teismine tvarka, delegavus ginčų nagrinėjimo funkciją Lietuvos bankui.

  • Microsoft Word 44 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4586 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lita
  • Finansų rinkų priežiūra Lietuvoje
    10 - 5 balsai (-ų)
Finansų rinkų priežiūra Lietuvoje. (2016 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-rinku-prieziura-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 12:46
×