Finansu sistema JAV ir Lietuvoje Lyginamoji analizė


Paveikslėlių ir lentelių sąrašas. Įvadas. Lietuva. Fiskalinė politika Lietuvoje. Lietuvos biudžetas. Biudžetavimo principai. Biudžeto deficitas. Biudžetinio finansavimo sistemos ypatumai. Valstybės išlaidos. Valstybės iždo sąskaitos naudojimas. Biudžeto procese dalyvaujančių institucijų funkcijos. Institucijos dalyvaujančios mokesčių pakeitimo procese. Sub-nacionaliniai valdžios lygiai ir jų funkcijos. Valstybes skola. Institucijos dalyvaujančios skolos valdyme. Kokia yra valstybes skolos valdymo politika? Veiksniai lemiantys valstybes skolos dydi? Viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų sistema (centralizuota vs decentralizuota). Jav. Fiskalinė politika JAV. JAV biudžetas. Biudžeto procesas. Valstybės išlaidos. Valstybės iždas. Valstybės skolos valdymas JAV. Veiksniai lemiantys skolas. Viešieji pirkimai ir reglamentai. Kaip funkcionuoja viešųjų pirkimų sistema (centralizuota vs decentralizuota). Viešųjų pirkimų tarpsektorinės partnerystės formos. Lietuvos ir jav lyginamoji analizė. Ekonomika. Mokesčiai. Lietuvos ir JAV panašumai ir skirtumai. Piliečių (gyventojų) dalyvavimas biudžeto procese. Šešėlinė ekonomika. Išvados. Priedas. Literatūra.


Pasirinkome išanalizuoti Lietuvos ir JAV atvejus, tai ir panašios ir skirtingos valstybės. Šiame darbe bus analizuojama Lietuvos ir JAV, dabartinė finansų sistema. Šios dvi šalys yra skirtingos ne tik savo šalių teritorijos plotu, tačiau ir gyventojų skaičiumi.

kokia mokesčių sistema laikytina efektyviausia tam, kad valstybės išlaidos būtų kompensuotos be neigiamos įtakos ateinantiems fiskaliniams metams;

Lietuvos Respublikoje biudžetų sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas, LR savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (atitinkamiems metams) bei Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, taip pat Valstybės skolos įstatymas. Savivaldybių biudžetų galiojimui dar būtinas atitinkamos savivaldybės tarybos sprendimas dėl atitinkamų metų biudžeto patvirtinimo, o biudžetinės įstaigos (institucijos, kurios visiškai arba iš dalies išlaikomos biudžeto lėšomis) ir kiti subjektai, gaunantys biudžeto asignavimus, gali juos naudoti tik turėdami asignavimų valdytojų patvirtintas savo administruojamų programų sąmatas. Pabrėžtina, kad visi šie teisės aktai yra aukščiausio teisinio lygio (įstatymus tvirtina Seimas, Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles – LR Vyriausybė).

Priede pateiktoje diagramoje (nr.1) kurią sudarė „Finansų ministerija“ galime matyti, kad Lietuvoje 2013m. viešosios išlaidos siekė 35,9mlrd. Litų, kurių didžiausia dalis buvo skirta socialinei apsaugai (40,2proc.), švietimui (14,4proc.), bei sveikatos apsaugai (12,6proc.). Kitoms sritims, buvo skirta dvigubai mažiau lėšų.

Sekančioje diagramoje (nr.2, žiūrėti priedą), pateikti 2014m. duomenys. 2014 metais, valstybė išlaidos sudarė 37,6mlrd. Litų, o tai 2 mlrd. Litų daugiau nei 2013m. Pirmenybė ir toliau teikta socialinei apsaugai.

Ex post kontrolės etapas: biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė.

LR Konstitucijos 130 straipsniu nustatyta, kad valstybės biudžeto projektą sudaro Vyriausybė, ši nuostata įtvirtinta Biudžeto sandaros įstatyme. Pagrindinį darbą rengiant valstybės biudžetą atlieka Finansų ministerija ( ji Vyriausybės nustatytais terminais rengia LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus.

•tvarkyti dalį viešųjų visuomenės reikalų, suteikiant iniciatyvos bei sprendimų priėmimo teisę bei veikimo laisvę;

Pastebima tendencija, kad federalinių valstybių subnacionalinių lygių (vidurinių ir vietos) valdžios išlaidos sudaro didesnę valstybės išlaidų dalį nei unitarinių valstybių. Tačiau pajamų padidėjimas turi didesnę reikšmę subnacionalinių lygių valdžios išlaidų padidėjimui unitarinėse valstybėse nei federalinėse.

Taip pat, viešieji pirkimai turi teises aktus, kurie reglamentuoja pirkimus:

Didesnis atitikimas tarp bendros organizacijos strategijos ir pirkimų strategijos, lengviau daryti pertvarkymus.

JAV biudžeto planavime, pagrindinį vaidmenį atlieka Prezidentas ir Kongresas. Žingsnių seka pateikta žemiau esančiame 3 paveiksle.

Priede pateiktoje diagramoje (nr.3)yra peteikta JAV išaidų apžvalga (šaltinis „Baltieji rūmai“). 2013m. pateikti duomenys rodo, kad JAV didžiausia išlaidų suma atitenka gynybai (24proc.), sveikatos apsaugai (24proc.), bei pensijoms (23proc.). Kitoms sritims skirtų išlaidų suma yra mažesnė net 5 kartus. 2014m. diagramos duomenys (nr.4 žiūrėti priedą), situacija pasikeičia ir daugiau lėšų yra skiriama sveikatos apsaugai (27proc.) , pensijoms (24proc.) ir apsaugai ( 21proc.), kitų sričių rodikliai ženkliai nepakito.

JAV teisinis aktas, kuris reglamentuoja valstybes skolos valdymą yra: Valstybės skolos biuras „The Bureau of the Public Debt“. Yra dvi pagrindinės kategorijos, kas valdo valstybės skolos valdymą:

1) viešasis sektorius, kuris apima užsienio investuotojus ir vietinius investuotojus

Viešasis sektorius: viešojo ir privatūs investuotojai - kurie apima reguliarius Amerikos piliečius, taip pat institucijas, pavyzdžiui, privačius bankus - turi 15% valstybės skolos. JAV Federalinis rezervų bankas perka ir parduoda iždo obligacijas, kaip dalį savo darbo ir kontroliuoja pinigų pasiūlą ir nustato palūkanų normas JAV ekonomikai, todėl jie turi tam tikras skolos. federalinės sąskaitos – tai nėra laikoma valstybės skolą - tai pinigų suma, kurią Iždas buvo pasiskolintas iš savęs. Tai gali skambėti juokinga, bet tai reiškia, kad iždas skolinasi pinigus iš vieno fondo valstybės ir suteikia jį kitam fondui. Pavyzdžiui, valstybės iždas gali skolintis pinigus iš socialinės apsaugos ir finansuoti dabartines vyriausybės išlaidas kitoje srityje. Vėliau, vyriausybė turi sumokėti dėl pasiskolintų pinigų.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1295 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (5851 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Finansu sistema JAV ir Lietuvoje Lyginamoji analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Finansu sistema JAV ir Lietuvoje Lyginamoji analizė. (2016 m. Vasario 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-sistema-jav-ir-lietuvoje-lyginamoji-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 16:06
×