Finansų teisė 8


Finansų teisės dalykas, sistema ir šaltiniai. Finansų teisės normos ir finansiniai teisiniai santykiai. Lr valstybinės valdžios institucijų leidžiami aktai. Valstybės finansai ir finansinė veikla. Finansinė kontrolė. Lietuvos respublikos biudžetinės sandaros pagrindai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Bankų kredito ir pinigų apyvartos bei atsiskaitymų teisinis režimas. Valiutinio reguliavimo ir kontrolės teisinis režimas.

Priklausomai nuo finansinių teisinių santykių pobūdžio yra išskiriamos piliečių, kaip FT subjektų teisės ir pareigos. Santykiai susidarantys gaunant, realizuojant ar gražinant valstybės skolą yra reguliuojami bendromis FT nuostatomis, kurios numato laisvanorišką piliečio dalyvavimą juose kaip valstybės kreditoriaus.

Šių santykių subjektais greta LR piliečių gali būti ir užsieniečiai, gyvenantys ir dirbantys Lietuvoje arba turintys Lietuvos teritorijoje pajamų šaltinį ir (jeigu) ypatingu susitarimu jie neatleisti nuo mokesčių mokėjimo (pagrindu ko gali būti įsipareigojimo abipusiškumo santykiuose su kita valstybe principas).

5. Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis. Glaudžiausiai FT yra susijusi su Konstitucine ir Administracine teisėmis. Tradiciškai Konstitucinė teisė (KT) yra visų teisės šakų, tame tarpe ir FT, pagrindas. KT nustato Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės valdžios ir vietos savivaldos įgaliojimus valstybės biudžeto, valstybės pajamų, jų paskirstymo sąlygas ir kitais klausimais. Turėdamos savo vietą KT-je šios normos įeina ir į FT-ę, kurios pagrindą sudaro KT-ės normos , o taip pat eilė kitų teisės normų, konkretizuojančių ir išvystančių šias.

Tokiu būdu FT-ei būdingos bendros nuostatos, charakteringos KT ir AT. Finansinės veikos, jos objekto (piniginių lėšų) ir kylančių šios veiklos procese santykių specifiką apibūdina ir kai kurios teisinio reguliavimo ypatybės, kurios yra ir pačiame FT normų turinyje, jų imperatyviniame charakteryje, eilėje sankcijų ir juridinių faktų. Šie santykiai reikalauja savarankiško teisinio reguliavimo dar ir dėl svarbios finansų ekonominės reikšmės užtikrinant valstybės funkcijų įvykdymą rinkos ekonomikos sąlygomis.

Šis FT išskyrimas pasireiškia FT reguliuojamų visuomeninių santykių turiniu. Finansinės veiklos objekto (piningų) ir santykių kylančių šios veiklos procese specifika nustato ir kaikuriuos jų teisinio reguliavimo ypatumus, kurie yra ir pačiame FT normų turinyje, jų kaip taisyklė imperatyviniame charakteryje (pobūdyje), eilėje sankcijų ir juridinių faktų. Šių santykių tarpusavio ryšys reikalauja savarankiško teisinio reguliavimo dar ir dėl svarbios finansų ekonominės reikšmės įgyvendinant valstybės funkcijas rinkos ekonomikos sąlygomis.

Civilinę teisę (CT) ir FT suartina pirmiausiai tai, kad abi šios teisės šakos apima atitinkamus turtinius santykius - piniginius santykius. Gana dažnai santykius susidarančius finansinės veiklos procese reglamentuoja CT. CT normomis reguliuojami santykiai atsiskaitymo, kredito, turto bei asmeninio draudimo srityse. Pasitaiko atvejų kai sunku atskirti kur yra FT-ės, o kur CT-ės reglamentuojami santykiai. Pavyzdžiui kreditiniai - atsiskaitymo santykiai. Centrinis Bankas vienu metu yra ir savarankiška įstaiga, sudarinėjanti sandorius bei aptarnaujanti savo klientus, ir valstybinės kontrolės institucija. Šiuo atveju Centrinis bankas yra toks institutas, kuris apjungia dviejų, (CT ir FT) ar dar daugiau teisės šakų normas.

I. LR valstybinės valdžios institucijų leidžiami aktai. Jiems priskiriamos 4 aktų rūšys:

įstatymai, kurių reguliavimo objektais yra pavyzdžiui, apmokestinimas ir rinkliavos LR-oje, kurių bendrus principus nustato LR ir jos subjektai. Šiuo atveju įstatymas yra pagrindas priimamiems poįstatyminiams aktams ir valstybės subjektų priimamiems norminiams aktams.

II. Kitą FT šaltinių grupę sudaro vietos savivaldos institucijų nutarimai bei sprendimai, priimami, pavyzdžiui, vietos biudžeto formavimo, tvirtinimo ir įvykdymo bei kitose srityse. Taip pat šiai grupei priklauso vietinių mokesčių ir rinkliavų nustatymas. Vietos savivaldos priimami aktai yra derinami su bendrais finansinės veiklos reguliavimo principais, kuriuos nustato įstatymai ir valstybinės valdžios institucijų aktai.

  • Microsoft Word 110 KB
  • 2016 m.
  • 40 puslapių (25702 žodžiai)
  • Universitetas
  • Finansų teisė 8
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansų teisė 8. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-teise-8.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 23 d. 17:11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo