Finansų teisė egzaminas


Finansų teisiniai institutai – tai grupė finansų teisės normų, reguliuojančių vienarūšius finansinius santykius.

Finansų teisės normos – valstybės nustatyta ir saugoma finansinių santykių dalyvių elgesio taisyklė. normų rūšys. Pagal funkcijas skirstomos į: 1. specializuotas, kurių paskirtis įvertinti pagrindines finansų kategorijas ir finansinių santykių reguliavimo principus; 2.reguliatyvines – tai tokios finansų teisės normos, kurios nustato finansų teisės subjektų teises ir pareigas surenkant ir naudojant valstybės pinigines lėšas; 3.apsaugines, kurios įtvirtina poveikio priemones, taikomas subjektams, kurie pažeidžia finansų įstatymus (pvz. nemokant mokesčių, komerciniams bankams nepateikus reikiamos informacijos laiku ir t.t.). Pagal turinio specifiką: 1.materialines, kurios įtvirtina valstybės fondų pinigų sistemą, lėšų paskirstymą tarp piniginių fondų, įtvirtina subjektų teises ir pareigas; 2.procesines, kurios reglamentuoja piniginių fondų sudarymo ir panaudojimo procedūrą. Pagal adresatus: 1.įtvirtinančios valstybės ir savivaldybių finansinius įgaliojimus, susijusius su biudžeto formavimu bei tikslinių fondų sudarimu; 2.adresuotos įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijoms – tai normos, kurios adresuotos daugiausiai finansų ministerijai bei specialiosioms finansų institucijoms (mokesčių inspekcija ir kt.). 3.adresuotos Lietuvos bankui, kadangi jis yra vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už kreditinę veiklą, o taip pat Lietuvos bankas yra komercinė struktūra, užsiimanti paskolų teikimu; 4.nustatnčios finansų kontrolės institucijų teisinę padėtį; 5.adresuotos teismams; 6.reglamentuojančios pasiviųjų subjektų teisinę padėtį. Šios normos sudaro didžiausią grupę, kadangi reglamentuoja gyventojų ir privačiųjų juridinių asmenų finansinę veiklą.

Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės šaltiniai kaip institucijos priimtas teisės aktas, kurio normos reguliuoja visuomeninius teisinius santykius, privalomų nurodymų davimo pagrindu. Prie finansų teisės šaltinių priskiriamas teisminis precedentas, teisinis paprotys. Teisminis precedentas gali būti traktuojamas mokesčių teisės institute, kadangi sprendžiant mokestinius ginčus, remiamasi jau priimtais sprendimais. Teisnis paprotys suprantamas tik tuo atveju, kai tai susiję su finansinių įstatymų priėmimu. skirstomi į:1.bendruosius – jiems būdinga tai, kad jie reguliuoja ne tik finansinius santykius, bet ir kitų dalykų santykius (BK, ATPK, draudimo įstatymo, komercinių bankų įstatymo);2.specialiuosius – jiems būdinga tai, kad jie reguliuoja išimtinai finansinius santykius (biudžetinės sandaros, valstybės skolos, mokesčių įstatymai). ypatumai:1.ypatingą vietą tarp šaltinių užima finansiniai planiniai aktai – tai tokie teisiniai aktai, kurie įtvirtina finansų veiklos užduotis konkrečiam laikotarpiui. Pagrindinis planinis teisės aktas – dėl valstybės biudžeto patvirtinimo, dėl tikslinių fondų biudžetų ar sąmatų patvirtinimo, savivaldybių tarybų sprendimai, dėl vietos biudžeto patvirtinimo;2.finansų teisei gana didelę įtaką turi laikinieji norminiai aktai, kurie priimami konkrečiam laikotarpiui (įsakymas dėl biudžeto patvirtinimo);3.rengiant ir priimant finansų teisės šaltinius, ypatingus įgaliojimus turi specialios finansų institucijos, kurios rengia ir priima aktus (Finansų ministerija, Lietuvos bankas, muitinės departamentas, valstybinė mokesčių inspekcija, draudimo priežiūros tarnyba). Joks finansinis teisės aktas negali būti priimtas be finansų ministerijos sutikimo;4.finansų teisės šaltiniai nėra kodifikuoti, todėl normos yra skirstomos į institutus.Tarptautinės sutartys kaip finansų teisės šaltinis:1.šaltiniais pripažįstamos tos tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo LR Seimas ir kurios įsigaliojusios Lietuvoje;2.LR Vyriausybės pasirašytos sutartys, pvz., dėl laisvos prekybos ir dėl muitų taikymo.

Finansiniai teisiniai santykiai – finansų teisės normomis sureguliuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys surenkant ir naudojant valstybės piniginius išteklius bei nustatant finansinių paslaugų teikimo pagrindus.Finansinių teisinių santykių požymiai:finansiniuose teisiniuose santykiuose realizuojamos finansų teisės normos, o tuo pačiu ir valstybės finansų politika;finansinių santykių atsiradimas ir egzistavimas neįmanomas be valstybės dalyvavimo. Valstybė – privalomas šių finansinių teisinių santykių subjektas, kuris šiuose santykiuose gali dalyvauti tiek betarpiškai, tiek per savo įgaliotas institucijas;finansų teisės santykių dalyvių teises ir pareigas detaliai reglamentuoja finansų įstatymai ir poįstatyminiai aktai;tinkamas finansinių teisinių santykių dalyvių elgesys yra užtikrinamas finansinėmis sankcijomis;finansinių teisinių santykių turinį sudaro valstybės teisė reikalauti tinkamo piniginių prievolių įvykdymo ir juridinio ar fizinio asmens pareigą vykdyti pagal galiojančius teisės aktus;ginčai, kylantys iš šių santykių, pirmiausia yra sprendžiami administracine tvarka.

  • Finansai Konspektas
  • Microsoft Word 51 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (5912 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aušra
  • Finansų teisė egzaminas
    10 - 6 balsai (-ų)
Finansų teisė egzaminas. (2016 m. Sausio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-teise-egzaminas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 18:06
×