Finansų teisė konspektas (2)


Apibūdinkite valstybės pajamų sąvoką ir svarbą. Kaip skirstomos valstybės pajamos pagal gavimo būdą. Kaip skirstomos valstybės pajamos pagal reikšmę. Kaip skirstomos valstybės pajamos pagal įskaitymo į biudžetą tvarką. Kaip skirstomos valstybės pajamos pagal kaupimą ir panaudojimą. Apibūdinkite mokesčio sampratą. Kokie yra mokesčio požymiai ? Apibūdinkite juos. Kokios yra mokesčių funkcijos ? Apibūdinkite jas. Kokios yra populiariausios mokesčių teorijos ? Apibūdinkite jas. Apibūdinkite mokesčių sistemos sampratą. Kokia yra mokesčių sistema Lietuvoje. Kokie yra mokesčių elementai ? Apibūdinkite juos. Kaip skirstomi mokesčiai pagal konkretų struktūrinį mokesčio elementą. Kaip skirstomi mokesčiai pagal mokesčius mokančių subjektų ypatybe. Kaip skirstomi mokesčiai pagal įskaitymo į biudžetą tvarką. Kaip skirstomi mokesčiai pagal apmokestinimo objekto ypatumus. Kaip skirstomi mokesčiai pagal mokėjimo periodiškumą. Kaip skirstomi mokesčiai pagal tai koks mokesčio tarifas taikomas. Apibūdinkite mokesčių nustatymo tik įstatymu principą. Apibūdinkite tarptautinių sutarčių viršenybės principą. Apibūdinkite mokesčių sistemos apmokestinimo teisingumo principą. Apibūdinkite mokesčių mokėtojų lygybės principą. Apibūdinkite mokesčių visuotino privalomumo principą. Apibūdinkite apmokestinimo aiškumo principą. Apibūdinkite viešumo principą. Apibūdinkite mokesčių administravimo veiksmingumo principą. Apibūdinkite turinio viršenybės prieš formą principą. Apibūdinkite bendradarbiavimo principą. Apibūdinkite mokesčių administravimą „ siaurąja “ prasme. Apibūdinkite mokesčių administravimą „ plačiąja “ prasme. Kokios institucijos atlieka mokesčių administratoriaus funkcijas. Apibūdinkite mokesčių administratoriaus sąvoką. Kokias teises turi mokesčių administratorius. Kokias pareigas turi mokesčių administratorius. Apibūdinkite mokesčių mokėtojo sąvoką.


Grantus - kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų piniginė parama. Nuo 2004 metų sausio 1 dienos šios pajamos dar vadinamos dotacijomis.

Skolintas – pajamos gaunamos laikinai, ir po tam tikro laikotarpio turi būti grąžintos sumokant palūkanas.

Papildomas – gaunamos skolinantis lėšas iš vidaus ir užsienio kreditorių pagal paskolos sutartis ar platinant Vyriausybės vertybinius popierius, surenkant administracines, kriminalines baudas už įstatymų pažeidimus, išieškant valstybei (savivaldybei) padarytą žalą, realizuojant valstybės paveldėtą, taip pat konfiskuotą ar bešeimininkį turtą.

Reguliuojamosios - pajamos, kurios kiekvienais metais perskaičiuojamos tarp savivaldybės biudžeto siekiant išlyginti savivaldybės pajamas ir išlaidas (gyventojų pajamų mokestis);

Valstybės – pajamos kaupiamos visos valstybės mastu, centralizuotuose pinigų fonduose ir naudojamos bendroms valstybės reikmėms finansuoti. Šiomis pajamomis disponuoja įgaliotos valstybės institucijos.

Pagrindinė mokesčių funkcija yra fiskalinė (surinkti biudžeto lėšas). Šios funkcijos turinį sudaro siekis gauti pajamų, reikalingų valstybės (savivaldybių) veiklai.

Mokesčio šaltinis - subjektų pajamos (pelnas, darbo užmokestis, renta, palūkanos, dividendai), iš kurių mokami mokesčiai. Kartais mokesčio objektas ir šaltinis gali sutapti (pavyzdžiui, pelnas, asmens pajamos);

Šis principas lemia, kad bet koks valstybinis mokestis, negali būti nustatytas, keičiamas ar panaikinamas kitaip, nei įstatymu. Mokesčio nustatymas įstatymo forma reiškia, kad priimdamas atitinkamo mokesčio įstatymą Seimas ne tik įteisina patį mokestį, bet ir aiškiai įvardija pagrindinius šio mokesčio struktūrinius elementus.

Šis principas reiškia tai, kad tais atvejais, kai Seimo ratifikuotose, įsigaliojusiose ir LR taikomose tarptautinėse sutartyse apmokestinimo klausimais yra nustatytos kitokios taisyklės, nei nacionaliniuose mokesčių įstatymuose, prioritetas teikiamas tarptautinėms sutartims.

Šis principas reikalauja mokesčių sistemą valstybėje organizuoti taip, kad ji užtikrintų teisingą ir proporcingą mokesčių naštos paskirstymą tarp atitinkamo mokesčio mokėtojų, tarp juridinių ir fizinių asmenų ir pan., siekiant, kad kiekvienas asmuo perduotų valstybei atitinkamą savo pajamų dalį pagal galimybes.

Šis principas reiškia, kad taikant mokesčių įstatymus, visi mokesčių mokėtojai dėl šių įstatymų nustatytų sąlygų yra lygūs. Šis principas ir jo įgyvendinimas reikštų, kad mokesčių įstatymai neturėtų sudarytį išskirtinių apmokestinimo sąlygų (privilegijų) atskiriems mokesčių mokėtojams ar jų grupėms kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu priklausomai nuo jų vykdomos veiklos pobūdžio ir rūšies ar net paties mokesčių mokėtojo statuso.

Šis principas lemia, kad kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti įstatymu jam nustatytus mokesčius, laikytis nustatytos mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos.

Šis principas reikalauja, kad mokesčių įstatymuose būtų aiškiai ir nedviprasmiškai atskleistas mokestinės prievolės turinys, jos atsiradimo, vykdymo bei pasibaigimo pagrindai ir tvarka. LR mokesčių teisės aktų prieštaravimai ir neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai.

Šio principo įgyvendinimas turi ne tik sudaryti sąlygas ūkio subjektams, nevyriausybinėms organizacijoms, verslo asociacijoms ir kitiems asmenims iš anksto susipažinti su rengiamais mokesčių įstatymų projektais, reikšti pastabas ir pasiūlymus, bet ir gauti atitinkamą informaciją apie mokesčių teisės aktus mokesčių administratoriaus veiklą ir t.t.

Jo esmę sudaro tai, kad mokesčių įstatymais siekiama sukurti tokią mokesčių administravimo sistemą, kuri užtikrintų mokesčių surinkimą mažiausiomis sąnaudomis.

Šis principas lemia, kad mokesčių administratorius privalo padėti mokesčių mokėtojui įgyvendinti jo teises ir pareigas. Todėl jis: šviečia ir konsultuoja; nemokamai aprūpina mokesčių deklaracijų blankais ir aiškina jų užpildymo tvarką; informuoja apie mokesčių administratoriaus pareigūnų veiksmų apskundimo galimybę; rengia susitikimus su mokesčių mokėtojais ir pan.

Plačiąja prasme mokesčių administravimas - tai kompetentingų valstybės (savivaldybės) institucijų - Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų - praktinę veiklą priimant ir įgyvendinant mokesčių įstatymus. Mokesčių administravimas plačiąja prasme apima: mokesčių nustatymą (įteisinimą), mokesčių surinkimo proceso organizavimą ir įgyvendinimą, mokesčių surinkimo priežiūrą.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (3702 žodžiai)
  • Toma
  • Finansų teisė konspektas (2)
    10 - 9 balsai (-ų)
Finansų teisė konspektas (2). (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-teise-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 07:07
×