Finansu teisė valstybėje


Finansų teisės esmė. Valstybės finansinė veikla. Finansiniai teisiniai santykiai ir ft subjektai. Finansų kontrolė. Biudžetinė sandara ir valstybinė biudžeto sistema. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Valstybės ir savivaldybių tiksliniai fondai ir. Jų teisinis režimas. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės išlaidos ir finansavimas. Bankininkystės santykių teisinis reguliavimas. Pinigų sistemos ir atsiskaitymų teisiniai pagrindai. Mokesčių teisė.

individualūs finansiniai teisiniai aktai priimami kiekvienu konkrečiu atveju, taikomi konkrečiam subjektui, betarpiškai sukelia konkretų finansinį teisinį santykį (pvz. MI sprendimai išieškoti mokesčius)

Jų turinį apima institucijų veiksmus finansų srityje, kurie nesukelia teisinių pasekmių, tačiau sudaro prielaidas atitinkamų valstybės teisinių funkcijų realizavimui (mokesčių mokėtojų švietimas, darbuotojų apmokymas)

FT normos įtvirtina valstybės fondų sistemą, apibrėžia valstybės, savivaldybių bei kitų institucijų finansinę kompetenciją, reguliuoja lėšų panaudojimo procesą, nustato finansinės kontrolės ir atsakomybės priemonių taikymo tvarką

FT norma - valstybės nustatyta ir saugoma finansinių teisinių santykių dalyvių elgesio taisyklė. Jai yra būdingi bendrieji normų požymiai:

Finansinė teisinė sistema suprantama kaip visuma funkciniais ryšiais susijusių normų, diferencijuotų į institutus. Visos FT normos dėl savo įvairovės pagal reguliavimo dalyko ypatumus suskirstytos į finansinius - teisinius institutus, kurių visuma sudaro finansų teisę.

FT institutas - grupė FT normų, kurios reguliuoja vienarūšius finansinius santykius, atsirandančius valstybei įgyvendinant finansinę veiklą. FT nėra kodifikuota, todėl jos sistema neįtvirtinta įstatymu, bet formuojasi FT reguliavimo praktikoje. FT institutai yra tokie:

FTS vertinami kaip FT normų realizavimo išorinė forma. Bet kurie FTS atsiranda, keičiasi ir pasibaigia tik pagal FT normų reikalavimus ir per tuos santykius pasireiškia pačios normos ir valstybės finansinė politika.

FTS būdinga tai, kad juose materializuojama valstybės valia finansų srityje ir todėl valstybė yra privalomas FTS subjektas.

FTS išreiškia valinį šių santykių dalyvių ryšį, jiems įgyvendinant FT nustatytas teisies ir pareigas. Visos subjektų teisės ir pareigos detaliai reglamentuojamos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

FTS turinį sudaro vienos šalies pareiga tinkamai vykdyti pinigines prievoles valstybei ir kitos šalies teisė reikalauti valstybei reikiamų piniginių lėšų.

Tinkamas subjektinių teisių ir pareigų vykdymas užtikrinamas teisės aktuose nustatytomis priemonėmis, kurių tarpe pagrindinis vaidmuo tenka ekonominėms sankcijoms.

FTS subjektai nėra lygiateisiai. Valdingus įgalinimus turi valstybei atstovaujantys subjektai, kurie turi teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus kitai FTS šaliai.

Ginčai, kylantys iš šių santykių sprendžiami administracine tvarka. Sprendimus priima specialiai įgaliotos finansų institucijos (LB, FM, MI). Teisminis ginčų nagrinėjimas leidžiamas tik išnaudojus visas ikiteisminio nagrinėjimo galimybes.

valstybės pajamų gavimo santykiai, kuriems priklauso santykiai, su valstybės nustatytų įmokų apskaičiavimu, mokėjimu ir išieškojimu.

FT - ir tie asmenys, kurie nedalyvauja konkrečiame fin. santykyje.

FT - ir tokios teisės ir pareigos, kurios gali būti nerealizuojamos.

Pagal FT subjektų teisių ir pareigų apimtį jie skirstomi į 3 grupes:

1. Lietuvoje visuomeninių teritorinių darinių kategorijai priklauso pati valstybė ir savivaldybės. Šių subjektų dalyvavimą konkrečiuose finansiniuose santykiuose yra ribojamas jiems priskirtos kompetencijos.

biudžetiniuose, nes valstybė ir savivaldybės turi teisę į savarankišką biudžetą ir biudžetinę kompetenciją

tikslinių fondų santykiuose. Pagal įstatymus valstybė ir savivaldybė turi teisę į nuosavus tikslinius fondus, kurie naudojami valstybės ar savivaldybių poreikiams

2.Prie kolektyvinių subjektų priklauso valdžios ir valdymo institucijos, visų nuosavybės formų įmonės, biudžetinės ir viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos ir politinės partijos. Valdžios ir valdymo institucijos yra tie subjektai, kurių dalyvavimas finansiniuose santykiuose yra privalomas. Jų tarpe ypatingą vietą užima finansų institucijos, kurių steigimo tikslas - realizuoti finansinę veiklą.

nustato jos vykdymo priemones (tvirtina biudžetą, jį keičia, priima įstatymus, ratifikuoja tarpt. sutartis, formuoja finansų institucijas).

  • Microsoft Word 90 KB
  • 2016 m.
  • 40 puslapių (18878 žodžiai)
  • Universitetas
  • Finansu teisė valstybėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansu teisė valstybėje. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-teise-valstybeje.html Peržiūrėta 2019 m. Spalio 24 d. 08:06
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema