Finansų teisė. Valstybės finansų veikla


2 tema. finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Finansu teise kursiniai darbai. Valstybes skolinimosi principai. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai.

Tema. Ft – savarankiška teisės šaka. Valstybės finansų veikla (vfv). Vfv metodai. Vfv formos. Ft dalykas ir samprata. Ft normų požymiai ir sąvoka. Ft normų rūšys. Ft institutai ir sistema. Ft šaltiniai. Ft vieta teisės sistemoje. Tema. Ft santykiai ir ft subjektai. Finansiniai teisiniai santykiai (fts). Fts rūšys. Fts objektai. Ft subjektai. Institucijos, įgyvendinančios vfv. Tema. Lr biudžeto sandara ir biudžeto teisė. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas. Lt biudžeto sandara ir valstybinio (nacionalinio) biudžeto sistema. Biudžeto pajamos ir asignavimai. Biudžetinis reguliavimas. Tema. Teisinis biudžetinio proceso reguliavimas. Biudžetinio proceso sandara ir struktūra. Bp principai. Kitų metų vb projekto sudarymas. Vb tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Tema. Valstybės ir savivaldybių tiksliniai fondai. Tikslinių fondų sąvoka, formavimo tikslai, rūšys. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Savivaldybių tiksliniai fondai. Tema. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lt valstybės skola ir jos valdymas. Vidaus ir užsienio paskolų ėmimas ir naudojimas. Valstybės garantijų paskoloms teikimas. Skolininkų veiklos priežiūra ir atsakomybės priemonių taikymas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Tema. Bankininkystės santykių teisinis reguliavimas. Bankinio kreditavimo sąvoka ir reikšmė. Bankinio kreditavimo principai. Lt kredito įstaigų sistema. Kredito veiklos licencijavimas. Kredito įstaigų veiklos sąlygos. Kredito įstaigų veiklos priežiūra. Banko bankrotas (bb). Bankrutavusio banko likvidavimas (bl).

Ft buvimą sąlygoja tai, kad valstybė įgyvendindama savo f-jas naudoja ekonominius svertus – finansus – ir vykdo finansinę veiklą. Ft supratimas siejamas su vfv.

Vfv – kompetetingų valstybės i-jų vykdomas piniginių lėšų kaupimas ir panaudojimas, P. Finansinių paslaugų teikimo pagrindų nustatymas.

Vfv objektas – piniginiai ištekliai, kaupiami T. Piniginiuose fonduose (pagrindinis fondas yra biudžetas). Pagrindas vfv yra nacionalinės pajamos (np), paskirstomos tarp valstybės, ūkio subjektų ir gyventojų. Vfv ypatumas – vfv iš vienos pusės yra ekonominės veiklos rūšis, o iš kitos – valdymo veiklos rūšis. Ekonominis vfv pobūdis: vfv susijusi su piniginių fondų sudarymu ir naudojimu. Administracinis vfv pobūdis: vfv įper vfv valstybė siekia tikslingai paskirstyti ir panaudoti valstybės išteklius, vadovaujantis valstybės uždaviniais konkrečivfv apima ir savivaldybių fv, Atitinkami įgalinimai finansų srityje pagal lrk, pagal seimo ratifikuotą europos vietos savivaldos chartiją yra suteikti ir savivaldybėms. Savivaldybės turi teisę į nuosavus piniginius išteklius, piniginių išteklių surinkimo ir kaupimo metodai. Suprantami kaip įstatymu nustatyti būdai, kurių pagalba piniginės lėšos sukaupiamos valstybės ir savivaldybių piniginiuose fonduose. Yra du pagrindiniai metodai.

Privalomų įmokų metodas. Jo ypatumas – kad subjektai, kam jis taikomas, privalo besąlygiškai vykdyti prievoles valstybei, o jeigu nevykdo, tai taikomos poveikio priemonės (mokesčiai, rinkliavos, baudos, turto konfiskavimas).

Laisvanoriško lėšų perdavimo valstybei metodas. Juridiniai ir fiziniai asmenys laisvanoriškai perduoda savo lėšas valstybei, laikydamiesi įstatymo nustatytos tvarkos.

Piniginių išteklių paskirstymo ir panaudojimo metodai. Tai įstatymu nustatyti būdai, kuriais valstybė paskirsto savo piniginius išteklius tarp subjektų, realizuojančių valstybės f-jas. Tokie metodai yra trys.

Finansavimo (biudžetinis) metodas. Jis reiškia, kad valstybė teikia pinigines lėšas subjektams, kurie įgyvendina valstybės f-jas negrąžintinumo ir neatlygintinumo pagrindais. Jo ypatumas, kad jis taikomas tik valstybiniams subjektams. Pagal finansavimo apimtį skirstomas į pilną finansavimą, taikomą biudžetinėms įstaigoms, ir dalinį, taikomą valstybinėms įmonėms.

Kreditavimo metodas. Šio metodo esmė: paskolų teikimas iš valstybės piniginių fondų terminuotumo, grąžintinumo ir atlygintinumo pagrindais. Kredituoti valstybė gali tik privačias struktūras. Metodo ypatumas, kad naudojamos tik valstybės lėšos.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 69 KB
  • 2011 m.
  • 24 puslapiai (13054 žodžiai)
  • Finansų teisė. Valstybės finansų veikla
    9 - 3 balsai (-ų)
Finansų teisė. Valstybės finansų veikla. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-teise-valstybes-finansu-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 08:29
×