Finansų teisės dalykas sistema šaltiniai


Finansu teises saltiniai. Konspektai finansu teise. Finansu teise saltiniai. Mokesciu teises reguliavimo dalykas. Finansų teisės sistema.

Ft-ės dalykas, sistema ir šaltiniai. Ft-ės normos ir finansiniai teisiniai santykiai. Valstybės finansai ir finansinė veikla. Finansinė kontrolė. Lr biudžetinės sandaros pagrindai. Valstybės pajamų teisinis reguliavimas. Bankų kredito ir pinigų apyvartos bei atsiskaitymų teisinis režimas. Valiutinio reguliavimo ir kontrolės teisinis režimas.

Reguliavimo dalykas t.y. valstybės veikla kaupiant paskirstant ir panaudojant valstybės lėšas

Pavieniui FTN-os neatlieka FT-ei skirtų f-jų, todėl privaloma yra jų tarpusavio sąveika, t.y. kad jos viena kitą plėtotų, pildytų viena kitos veiksmingumą.

T.šaltinio nereikėtų tapatinti su teisinės minties šaltiniu. Egzistuoja 2 lygmenys:

TN-os šaltinis – tai įmonių interesai ir tuos interesus TN-omis paversiančios teisėkūros procedūros. TN-ų išorinis pavidalas yra TA, kur ta norma fizine prasme suformuluota ir iš pobūdžio sprendžiama apie TN-os jur.galios tipą.

Fundamentalusis – Konstitucija, kuri įtvirtina fin.veiklos šalyje pagrindus, t.p. aukščiausių v-ės ir vietos savivaldos institucijų kompetenciją v-ės savivaldos politikos vykdymo srityje. K-os 5 str rodo, kad valdžią L-oje vykdo seimas, prezidentas, teismas.

Seimo priimami aktai, t.y. įst-ai, kuriuose numatytos principinės fin.-teisinio pobūdžio nuostatos, t.y. vieningo finansinio, kreditinio, valiutinio reguliavimopagrindų nustatymas, įst-ai dėl pinigų emisijos, v-ės mokesčių, biudžeto ir rinkliavų.

Prezidento aktai – tai dekretai, kuriais reguliuojama fin.sistemos organizacija, jos funkcionavimas, v-ės finansinės stratefijos įgyvendinimas. Tokių aktų paskirtis yra suformuoti vieningą kadrų politiką finansų valdymo srityje, pvz., prezidento teisė teikti seomui v-ės kontrolierius, L-os banko kandidatūras.

Teisminės valdžios institucijų formuojamas precedentas ir praktika. Precedentas – tai elgesio taisyklė, atsirandanti ankščiau už įst-ų leidėjo valią. Prec-tai kaip teisės forma atsiranda, kai spendžiant teisme konkrečią bylą nėra normos aiškiai reglam-ios santykio dalyvių t. ir p. ar pozytyviosios t-ės norma prieštarauja teisei kaip subjektinių t. ir p. vienovei, reikalaujančiai vertinti visus lygiai. Tokiais atvėjais teismas priima sprendimą, vadovaudamasis bendraisiais t-ės principais, ir sukuria T.normą ad hoc t.y. konkrečiam atvėjui, kuria vėliau vadovaujasi kt.teismai. todėl prie šios rūšies priskirtini įv.lygių teismų sprendimai fin.veiklos reguliavimo klausimais. Tokie teismų sprendimai yra prieštaravimai tarp skirtingų lygių v-ės institucijų fin.valdymo srityje bei ekonominių ginčų sprendimo šaltiniai. Ir šie sprendimai tampa pagrindu taikyti atitinkamas sankcijas už FT pažeidimus.

Vietos savivaldos institucijų, kurios t.p. įgyvendina fin.f-as, sprendimai priimami tvirtinimo, veikimo srityse. Šiai kategorijai priskirtini vietines rinkliavas nustatanrys sprendimai.

FT normos – tai visuotinai privalomos elgesio taisyklės, reguliojančios F-T santykius, atsirandančius sudarant, paskirstant ir pasinaudojant v-ės fin.fondus t.p. kontroliuojančių veiklą.

Santykius kylančius v-ės fin.veiklos procese regul. FT normos t.y. jos visada susiję su fin. santykių reguliavimu bei kaip kt. T. šakų normos – tai rašytos elgesio taisyklės, kurias nustato v-ė, ir kurios pradeda galioti tiksliai įst-o nustatytu laiku, forma, griežtai nustatyta tvarka.

Svarbiausia FT ypatybė yra ta, kad ji yra valstybinio valdymo imperatyvinio charakterio t.y. v-ė nustato elgesio taisykles FT subj-ams fin.veiklos srityje.

FT normos pasireiškia įst-ų ir juos lydinčius aktus leidžiančių ir vykdančių institucijų valios išraiška bei visada turi materialųjį pagrindą.

FT normos nustato F-T santykių subj-ų t. ir p., aplinkybes, kurioms esant dalyviai įgyja tas t. ir p. bei numato A-ę už atitinkamus fin.pažeidimus.

FT norma yra imperatyvi, todėl ji yra neleidžianti pakeisti joje esamų sąlygų ir atitinkamų santykių tarp subj-ų. Normų kategoriškumas įv.institutuose yra skirtingas.

ypatinga jų taikymo sfera t.y. šios normos veikia tik v-ės finansų sferoje;

specifinis jų tikslas – užtikrinti tikslingą v-ės finansinių išteklių kaupimą, paskirstymą ir panaudojimą.

  • Microsoft Word 56 KB
  • 2016 m.
  • 17 puslapių (10424 žodžiai)
  • Universitetas
  • Finansų teisės dalykas sistema šaltiniai
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansų teisės dalykas sistema šaltiniai. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-teises-dalykas-sistema-saltiniai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 26 d. 16:47
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo