Finansų teisės konspektas (4)


Finansų konspektas.

Egzaminas – 4 atviri klausimai + 20 testo klausimų. Finansų samprata , reikšmė ir funkcijos. Finansų  sąvokos traktavimas. Finansų sudėtis viešieji ir privatieji finansai. Valstybės ir savivaldybių finansai. Viešieji centralizuoti finansai. Viešųjų ir privačių finansų skirtumai. Valstybės finansų vaidmuo. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka , tikslas , uždaviniai. Valstybės finansinė veikla. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją. Karinė gynyba , civilinė sauga , karinė pagalba užsieniui moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje. Policija ,  priešgaisrinė sauga. Teismai , kriminalines bausmes vykdančios įstaigos. MTTP viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse. Poilsio ir sporto paslaugos. Kultūros paslaugos viešosios informacijos tarnybos religinės bendrijos ir nevyriausybinė organizacijos. MTTP poilsio , kultūros ir religijos  srityse. Liga ir negalia. Senatvė socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju šeima ir vaikai nedarbas būstas. Kt. Bei MTTP socialinės apsaugos srityje. Finansinės veiklos objektas. Kaip ekonominės veiklos rūšies. Pinigų emisijos veikla. Finansų kontrolės veikla. Kaip valdymo rūšies. Finansinės veiklos uždavinius. Valstybės finansinės veiklos formos ir metodai. Valstybės finansinės veiklos metodai. Lėšų paskirstymo bei panaudojimo. Metodas  à  Lėšų kaupimo metodas. Privalomų įmokų metodas. Metodas  à  Lėšų paskirstymo bei panaudojimo metodas. Finansavimosi metodas.Finansinės veiklos forma. Finansinės veiklos formos.


LR biudžeto sandaros įstatymas, LR valstybės skolos įstatymas, LR mokesčių administravimo įstatymas, LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, LR valstybės kontrolės įstatymas, LR Lietuvos banko įstatymas

n     Biudžetinė veikla (nacionalinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas, vykdymas, kontrolė ir t.t.)

n     Valdingo pobūdžio veikla, atsiranda dėl valdžios organų (kompetentingų valstybės institucijų) veiklos;

Valstybės finansai (Valstybės biudžetas, kiti valstybiniai specialūs tiksliniai piniginiai fondai; Valstybinių įmonių, įstaigų finansai)

Savivaldybių finansai (Savivaldybių biudžetai, Savivaldybių nebiudžetiniai fondai; Savivaldybių įmonių ir įstaigų finansai)

Įmonių, įstaigų ir organizacijų finansai(Individualių įmonių finansai; Akcinių bendrovių finansai; Uždarųjų akcinių bendrovių finansai; Privačių viešųjų įstaigų finansai; Tikrųjų ūkinių bendrijų finansai; Nevyriausybinių organizacijų finansai ir kt.)

2. Nebiudžetiniai fondai (garantinis fondas, rezervinis fondas, valstybės privatizavimo fondas ir kiti.);

Atsižvelgiant į Lietuvos sandaros formą Lietuvos Viešųjų finansų sistema turi du lygmenis –

1. biudžetinius - tai tokie valstybiniai specialūs tiksliniai piniginiai fondai, kurie turi savarankiškus biudžetus, atskirtus nuo valstybės ir savivaldybių biudžetų. Lietuvos Respublikoje veikia du tokie fondai:

Europos Sąjungos biudžetą, pagrindinius principus, biudžeto sudarymą, vykdymą, auditą bei atsiskaitymą už biudžeto vykdymą, taip ES bendrojo biudžeto pajamų bei išlaidų sritis, nuosavų išteklių sistemą reguliuoja šie pagrindiniai ES teisės aktai:

Biudžeto reglamente nustatomos Europos Sąjungos bendrojo biudžeto (toliau – ES biudžetas) sudarymo ir vykdymo, taip pat ataskaitų pateikimo ir audito taisyklės, pateikiami ir paaiškinami principai, kuriais remiamasi sudarant bei vykdant ES biudžetą – šis reglamentas galiojo iki 2012 m. spalio 25 d. Tačiau nuo 2012 . spalio 25 d. įsigaliojo naujasis reglamentas – Finansinių taisyklių reglamentas, kuriuo Biudžeto reglamentas buvo panaikintas. Taip pat ir Biudžeto reglamento įgyvendinimo taisyklės neteko galios. Šiuo metu galioja naujos – Finansinių taisyklių reglamento įgyvendinimo reglamentas.

Toliau bus nagrinėjamos temos, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančių ES teisės aktų nuostatas, bei lyginamas su anksčiau galiojusių ES reglamentų nuostatomis. Pažymėtina, kad 2012 m. reglamentas buvo patvirtintas, bei vykdomas atsižvelgiant į Biudžeto reglamentą, tuo tarpu ir 2013 m. biudžeto projektas buvo rengiamas ir teikiamas svarstymus dar pagal senąjį Biudžeto reglamentą.

ES biudžetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. (taip pat kaip valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžetų biudžetiniai metai).

Pažymėtina, kad ES biudžeto procesas turi tuos pačius proceso etapus, kaip ir valstybės biudžetas, bei savivaldybių biudžetai. Taigi, ES biudžeto procesą sudaro šie pagrindiniai etapai:

-- parengia savo įplaukų ir išlaidų sąmatą ateinantiems finansiniams metams, kurią perduoda Europos Komisijai kiekvienais metais iki leipos 1 d. . 

Europos Parlamentas per 45 dienas nuo Tarybos ES biudžeto projekto pateikimo dienos, pritaria pateiktam biudžeto projektui

per šį laikotarpį (45 dienas, nuo ES biudžeto projekto pateikimo) Europos Parlamentas nepriima biudžeto projekto pakeitimų ir nepasiūlo jokių patikslinimų.

Tuo atveju, kai per 45 dienų, nuo ES biudžeto projekto pateikimo, laikotarpį Europos Parlamentas priima pakeitimus arba pasiūlo patikslinimus, biudžeto projektas kartu su pakeitimais ir siūlomais patikslinimai gražinamas Tarybai[5].

Taryba, gavusi grąžintą biudžeto projektą, kartu su Europos Parlamento pakeitimais ir siūlomais patikslinimai – aptaria biudžeto projektą su Komisija, o prireikus – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis, ir toliau veikia laikydamasi šių sąlygų:

Tačiau tuo atveju, kai per 15 dienų laikotarpį Taryba pakeičia nors vieną arba keletą Parlamento padarytų pakeitimų arbe jei jo siūlomi patikslinimai buvo atmesti ar pakeisti – pakeistas biudžeto projektas vėl turi būti pateikiamas Parlamentui.  Bet kuriuo atveju, Taryba informuoja Parlamentą apie savo svarstymų rezultatus.

 • Finansai Konspektai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Deivydas
 • 111 puslapių (57499 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų konspektai
 • Microsoft Word 309 KB
 • Finansų teisės konspektas (4)
  10 - 2 balsai (-ų)
Finansų teisės konspektas (4). (2017 m. Gegužės 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansu-teises-konspektas-4.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:22