Finansų teisės savarankiškas


Modulio dalyko „ finansų teisė “ savarankiško darbo užduotis. Savarankiško darbo tikslas. Vertinamos kompetencijos. Temų sąrašas. Savarankiško darbo užduotis ir atlikimo eiga. Darbo apimtis. Savarankiško darbo atlikimas. Savarankiško darbo struktūra. Savarankiško darbo atsiskaitymo forma ir reikalavimai darbo įforminimui Savarankiško darbo atsiskaitymo forma –. Savarankiško darbo įforminimas. Savarankiško darbo pristatymas. Savarankiško darbo vertinimo kriterijai ir vertinimo balo sudedamosios dalys. Vertinimo balo įtaka galutiniam modulio dalyko kaupiamajam balui. Teorinė dalis. Praktinis problemos sprendimas. Darbe pateikiama. Literatūra ir kiti informaciniai šaltiniai. Rekomenduojama literatūra Pagrindinė literatūra. Papildoma literatūra.


Savarankiško darbo atlikimas: darbą rašo studentas(ė) individualiai arba mažos studentų grupės (ne daugiau kaip 3 studentai(ės)) pagal dėstytojo paskirtą savarankiškos užduoties variantą. Užduotį sudaro dvi dalys: teorinio klausimo nagrinėjimas ir praktinės užduoties atlikimas.

Savarankiško darbo atsiskaitymo forma – studentas pateikia dėstytojui spausdintą darbą. Patikrintas ir pataisytas pagal dėstytojo nurodymus, darbas ginamas viešai.

Savarankiško darbo įforminimas - pagal Kauno kolegijos ETF savarankiškų darbų rengimo metodinius nurodymus.

Savarankiško darbo pristatymas. Pristatymo (Power point) laikas 10 min. Pristatymo metu studentas trumpai nusako atskiros LR mokesčių administravimo procedūros tvarką. Pateikia praktinių pavyzdžių. Pateikia rekomendacijas dėl atskiros mokesčių administravimo procedūros taikymo LR. Išsprendžia paskirtas praktines situacijas bei sprendimą argumentuoja.

Darbo gynimo laikas – pagal studijų tvarkaraštį.

Vertinant praktinės užduoties atlikimą, vertinamas studento(ų) gebėjimas parinkti reikalingas teisės normas, jas analizuoti ir tinkamai taikyti – 30%

Pristatymo kokybė, argumentuoti paaiškinimai. Pristatyti gali kiekvienas studentas atskirai arba studentų grupė. Vertinama atskiro studento arba kaip grupinis darbas – 10 %. Darbas pristatomas panaudojant Microsoft Word ir Power Point programas.

Savarankiško darbo vertinimas yra sudėtinė Finansų teisės dalyko pažymio dalis ir sudaro 20 proc. galutinio kaupiamojo balo.

Turinys. Turinys sudaromas atsižvelgiant į uždavinius, suformuluotus Įvade. Turinyje turėtų būti tiek skyrių, kiek uždavinių suformuluota Įvade. Nereikia išskirti smulkių poskyrių, tesudarnančių 1 ar 1,5 lapo.

Įvadas. Įvardinamas pasirinktos temos aktualumas, suformuluojamas savarankiško darbo tikslas ir uždaviniai, pateikiama trumpa darbo santrauka.

  • Ekonomika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 20 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 4 puslapiai (1373 žodžiai)
  • Tomas
  • Finansų teisės savarankiškas
    10 - 2 balsai (-ų)
Finansų teisės savarankiškas. (2016 m. Vasario 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-teises-savarankiskas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 18:06
×